Excellerende wijkverpleging

Programma post-hbo Excellerende wijkverpleging

De opleiding Excellerende wijkverpleging duurt een jaar en bestaat uit tien lesdagen. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Excelleren als wijkverpleegkundige: hoe doe je dat?
 • De CanMED’s rollen van de wijkverpleegkundige
 • Positioneren in de wijk; formuleren van de dienstessentie
 • Buurt- en netwerkgericht werken; wijkanalyse/scan en wijkbeleid
 • Klinisch redeneren en EBP werken
 • Indiceren en organiseren van verpleging en verzorging volgens het Normenkader V&V
 • Hoogcomplexe zorg in de wijk (multi-pathologie, problematiek, multiculturele problematiek)
 • Integrale zorg aan (dementerende) ouderen, terminaal zieken, (overbelaste) mantelzorgers, chronisch zieken (patiënten met diabetes mellitus, hart-en vaataandoeningen, oncologische aandoeningen) of mensen met een andere culturele achtergrond), bemoeizorg, zorg aan moeilijk bereikbare groepen
 • Preventie (vroegsignalering) en (groeps)voorlichting
 • Gedragsverandering/problemen en motiverende gespreksvoering
 • Pro-actief werken in de terminale fase
 • Samenwerken in de wijk; huisarts en POH
 • Werken met de sociale kaart, positionering, effectieve communicatie
 • Beleidsmatig werken, kwaliteitszorg binnen financiële kaders
 • Deskundigheidsbevordering

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven