Haarlem,
05
maart
2019
|
10:04
Europe/Amsterdam

Actualiteitencollege: Geweld hoort nergens thuis

Op 19 maart bij Inholland Haarlem

untitled

Welke stappen behoor jij en kun je nemen als professional als je te maken hebt met (vermoedens van) kindermishandeling of huiselijk geweld? Antwoorden op deze vraag krijgen (aankomende) professionals uit het sociale werkveld tijdens het actualiteitencollege ‘Geweld hoort nergens thuis’, op dinsdag 19 maart van 15.00 tot 17.00 uur bij Hogeschool Inholland Haarlem.

Geweld hoort nergens thuis. Toch is de kans dat je te maken krijgt met kindermishandeling of huiselijk geweld groter dan de kans op andere vormen van geweld. We zijn er tot nu toe onvoldoende in geslaagd om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen.

Om kinderen en gezinnen in onveilige situaties extra te ondersteunen heeft het Rijk in het voorjaar van 2018 een Nationaal Programma aanpak Kindermishandeling en Huiselijk Geweld in gang gezet. In het actualiteitencollege horen professionals aan de hand van diverse cases welke stappen zij kunnen nemen in de aanpak. Aan het eind weten zij alles over de specialistische en intersectorale multidisciplinaire aanpak (afgekort MDA++) en de verbeterde meldcode huiselijk geweld.

Tijd, locatie en aanmelden
Het actualiteitencollege vindt plaats op dinsdag 19 maart van 15.00 tot 17.00 uur bij Inholland Haarlem. Je kunt je aanmelden via de website. De organisatie is in handen van het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland, mede op initiatief van de Inholland-onderzoekslijn Empowerment en Professionalisering Sociaal Domein.

De gezonde samenleving

Het actualiteitencollege is één van de evenementen die Inholland regelmatig organiseert om bij te dragen aan De gezonde samenleving, een profilerend thema van Hogeschool Inholland. Dit is een samenleving waarin burgers, bij fysieke, psychische en sociale problemen, een zo gezond en sociaal mogelijk leven leiden en kunnen participeren. Een samenleving waarin mensen in hun sociale omgeving centraal staan. Waarin professionals mensen – preventief en bij problemen – activeren en ondersteunen bij het ontwikkelen van zelfmanagement en empowerment. Deze professionals werken interprofessioneel en maken gebruik van de laatste (technologische) innovaties.