Haarlem,
15
september
2020
|
13:52
Europe/Amsterdam

Betoog Jos Fransen voor herontwerp van leerproces

foto_jos_fransen

Emeritus lector Teaching, Learning & Technology, Jos Fransen, heeft een heldere visie op de toekomst van het onderwijs. Dat hij afgelopen maand met pensioen ging, wil zeker niet zeggen dat hij met zijn visie en kennis achter de geraniums verdwijnt. Zo verscheen vorige week een opiniestuk van zijn hand in de Volkskrant. Hierin betoogt hij dat leerkrachten niet gewoon hun oude lessen afdraaien voor de camera, maar de mogelijkheden van online onderwijs gebruiken om studenten zelfstandig te laten werken.

Jos concludeert in het artikel dat de coronapandemie weliswaar gezorgd heeft voor meer inzet van technologie in het onderwijs, maar dat dat niet automatisch zorgt dat het onderwijs nu veranderd is. Hij pleit voor het opnieuw inrichten van online onderwijs zodat het effectief en minder belastend wordt voor docenten en studenten. Als tegelijkertijd naar een herontwerp van de essentie van het leerproces gekeken wordt, maken we volgens hem écht een stap naar toekomstgericht onderwijs.

Meer zelfstandigheid
Aldus Jos vergroten we de studentbetrokkenheid door het onderwijs meer activerend te maken. Dat kunnen we versterken door studenten ook meer regie te geven over hun leerproces. Geef hen meer inzicht in de voortgang en ze krijgen meer invloed op hun leren. Geef hen daarnaast meer invloed op hoe zij leren. En maak hen meer eigenaar van het toetsen, zodat het meer ten dienste staat van het leerproces. Het zal ervoor zorgen dat studenten beter gemotiveerd zijn.

Als we vervolgens de sociale interactie en binding laten ontstaan door elkaar in 20 procent van de onderwijstijd in levende lijve te ontmoeten, gelooft Jos dat we die langverwachte onderwijsrevolutie alsnog in gang zetten. Lees het volledige artikel hier.

Luister ook de podcast!
Jos spitste in gesprek met Inholland-collegelid Huug de Deugd, zijn visie nog specifieker toe op Inholland. Hij deed dit aan hand van de vier pijlers van de Kwaliteitsafspraken: beroepsproducten, activerend onderwijs, leergemeenschappen en ondersteuning door technologie.

Reacties 1 - 1 (1)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
willy geurts
15
September
2020
Wat een goed gesprek: Huug, Jos, Jeroen. Zowel qua vorm als inhoud een mooi verhaal. Dat verdient om veel gehoord te worden.
Jeroen
15
September
2020
Dank Willy! Deel gerust!