Den Bosch,
08
november
2021
|
11:56
Europe/Amsterdam

Blended leren? Dit is hét moment om door te pakken

Lector Nynke Bos spreekt tijdens SURF Onderwijsdagen

Lector_Nynke_Bos_CH_05

Lector Nynke Bos (Teaching, Learning & Technology) is uitgenodigd om deze week tijdens de SURF Onderwijsdagen haar visie en kennis te delen over de toekomst van het onderwijs. Onze ‘inspirerende expert’ kan niet wachten om het ‘goede verhaal’ te delen over blended leren. Graag neemt ze misvattingen weg en maakt zichtbaar wat de meerwaarde is. Desgevraagd geeft ze vast een voorproefje.

Als een van de hoofdsprekers op de SURF Onderwijsdagen geef je jouw antwoord op de hoofdvraag ‘hoe brengen we ict-vernieuwing in het onderwijs tot bloei’. Wat wil je dat de aanwezigen onthouden van jouw verhaal?
"Allereerst wil ik benadrukken hoe trots ik ben op onze docenten. Hoe zij de afgelopen twee jaar het onderwijs doorgang hebben kunnen geven in deze ingewikkelde tijd en met beperkte tijd en middelen. Het is echt ontzettend knap hoe zij dit gedaan hebben, vaak zonder enige directe ondersteuning en veelal individueel (vooral in de beginperiode).

We moeten nu wel voorzichtig zijn in de vervolgstappen. Want het online onderwijs van de afgelopen periode heeft niets te maken met blended learning. De doelstellingen zijn totaal anders. Gedurende corona was het doel om vooral het onderwijs door te laten gaan, en dat is gelukt! Maar bij blended learning zijn de doelstellingen anders. Kijk bijvoorbeeld naar het ontwerpen van activerend onderwijs. Dit vraagt om een herontwerp van je onderwijs vanuit specifieke doelen die significant anders zijn dan het ‘onderwijs überhaupt laten doorgaan’.

Het lastige daarbij is dat online onderwijs een vervelende bijsmaak heeft gekregen en geassocieerd wordt met een één-op-één-vertaling van campusonderwijs dat studenten individueel op zolderkamertjes ‘consumeren’. Door deze verwarring zijn de meeste mensen wel even klaar met de inzet van technologie in het onderwijs. Dat is ontzettend jammer, want docenten hebben laten zien dat zij ontzettend digitaal vaardig zijn! Daarom is het nu zaak om, vanuit de juiste (maar geheel andere) doelstellingen het onderwijs te herontwerpen waarbij juist ook technologie een belangrijke rol speelt.

Wat is volgens jouw expertise blended leren in de context van de huidige ontwikkelingen?
“De zolderkamertjesperiode heeft ons allemaal laten voelen hoe belangrijk de fysieke interacties zijn met elkaar en met studenten in het bijzonder. De logische reactie is natuurlijk nu ook: weg met de technologie en allemaal weer snel terug naar de campus! Maar het is nu juist belangrijk om na te denken hoe we waardevolle fysieke interacties optimaal benutten. Zeker omdat we de laatste tijd hebben gemerkt wat een groot goed dit is in het onderwijs.

In de discussie over de toekomst van de rol van technologie in het onderwijs, moet het gaan over hoe technologie het leerproces van studenten kan versterken. Laten we hierbij de focus leggen op hoe technologie de interacties op de campus kan verdiepen. Dit alles juist om het contactonderwijs van nog meer waarde te laten zijn!

Hoe kan blended leren bijdragen aan activerend, studentgericht onderwijs?
“Het kernelement van activerend leren is dat studenten actief betrokken worden bij hun leerproces en leeractiviteiten. In plaats van passief informatie te ontvangen (kennisoverdracht) gaan studenten actief met de stof aan de slag. Daardoor ontstaat een beter begrip en kennis van de stof die niet bereikt wordt door luisteren en lezen alleen.

Natuurlijk kun je dit doen zonder technologie, door goede huiswerk- of reflectieopdrachten te ontwikkelen. Alleen kun je met technologie betere, mooiere en dus effectievere opdrachten ontwikkelen om studenten te activeren. Denk bijvoorbeeld aan filmpjes met daarin verwerkte vragen, een online samenwerkingsopdracht en het op elkaar reageren via een forum. De mogelijkheden zijn talrijker en stellen studenten in staat om echt in interactie te gaan met de content (en eventueel te manipuleren). Dit komt dan naast de interactie met studenten en docenten te staan waardoor er een krachtige leeromgeving tot stand komt.

Het gaat er dus niet om dat docenten een bestaand college omzetten naar een kennisclip. Dat is nog geen interactie met de content! Laat ze in plaats daarvan echt een herontwerp maken waarin die actieve omgang zit met de stof, die vervolgens in interactie met docenten en studenten op locatie verder uitgediept kan worden. Het contactonderwijs wordt daarmee niet alleen intensiever benut, maar wordt voor zowel docenten en studenten een stuk interessanter!

Als jij denkt aan het onderwijs van de toekomst, blended georganiseerd. Welke stappen kunnen wij dan als Inholland zetten en wie maken deze stappen?
“Zoals ik eerder zei, dit is het moment om door te pakken. Juist om de beweging ‘terug naar normaal’ te voorkomen met als doelstelling het campusonderwijs, het face-to-face-contact nog beter te benutten. Nu is blended learning helemaal niet iets nieuws, zijn docenten al jaren bezig met de inzet van technologie om hun onderwijs te verrijken en te verbeteren. Echter, als we blijven hangen op innovaties op docentniveau komen we nooit voorbij de fase van goede bedoelingen. Daarom is het nu zaak om gezamenlijk, met multidisciplinaire teams, door te pakken en te redeneren op curriculumniveau. Op deze manier wordt het dan uiteindelijk ‘heel gewoon’ voor studenten om zelf een actieve participant te zijn van het eigen leerproces. “

Nynke Bos spreekt tijdens het plenaire programma van de SURF Onderwijsdagen. Dit onderwijs- en ict-evenement voor mbo, hbo en wo vindt op 9 en 10 november plaats in Den Bosch. Meer informatie over inhoud en aanmelden vind je op de website.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.