22
november
2022
|
08:00
Europe/Amsterdam

Boekpresentatie Diversiteit in het hoger onderwijs

Community of Practice Diversiteit op 1 december

Boek Diversiteit in het hoger onderwijs

Hoe kunnen we Inholland nog inclusiever maken? Tijdens de online Community of Practice Diversiteit (CoP) op donderdag 1 december aanstaande bespreken we thema’s uit het boek ‘Diversiteit in het hoger onderwijs’ en onderzoeken we welke strategieën je als onderwijsprofessional in kunt zetten om een omgeving te creëren waarin iedereen zijn plek vindt. 

Om structureel in dialoog te blijven over thema's rondom diversiteit en inclusie organiseert het lectoraat Diversiteitsvraagstukken vier keer per jaar een CoP-bijeenkomst waarbij een gastspreker aanwezig is om ons te inspireren, uit te dagen, aan het denken te zetten, discussie op gang te brengen en zaken aan te kaarten. 

Toekomstgericht 
Tijdens de komende bijeenkomst staat het boek ‘Diversiteit in het hoger onderwijs’ op het programma. Een boek over diversiteit in de studentenpopulatie en het personeelsbestand, maar ook over toegankelijkheid voor studenten met een beperking, omgaan met meertaligheid en ruimte geven aan niet-westerse perspectieven in opleidingen. Het boek spreekt alle deelnemers binnen het hoger onderwijs aan (docenten, lerarenopleiders, studenten en ondersteunend personeel). Ook presenteert het een toekomstgericht kader om werk te maken van diversiteit in het hoger onderwijs. 

Naast een korte inleiding van het boek staat er een panelgesprek met collega’s en studenten op het programma, waarin ruimte is om mee te praten over de thema’s die aan bod komen. 

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.