Delft,
07
april
2021
|
11:30
Europe/Amsterdam

Buffer voor betere warmtebenutting bij kweken orchideeën

Tuinbouwstudenten dragen bij aan duurzame oplossingen voor de opslag van aardwarmte.

orchideeënkwekerij Opti-Flor

Een verbetering in de warmtebenutting van orchideeënkwekerij Opti-Flor, gelegen in Monster. Met deze opdracht gingen Tuinbouw & Agribusiness-studenten Pim van Vliet en Jimco van Dijk van Inholland Delft aan de slag. Om te kijken naar diverse vraagstukken op het gebied van duurzame teelt. Pim: “Juist in de teeltbusiness is het belangrijk dat bedrijven duurzaam omgaan met hun grondstoffen.”

Consumenten vragen om steeds duurzamere geproduceerde producten. Om hierop in te spelen haalt Opti-flor zijn warmte grotendeels uit aardwarmte. Binnen Opti-Flor lag er de vraag hoe zij een efficiëntere energiebenutting konden toepassen door de opslag van warmte. De studenten zijn direct van start gegaan met een duurzaamheidsanalyse vanuit de drie P’s (People, Planet, en Profit), om zo te kijken of er sprake is van een goede balans.“Voor ons was het direct duidelijk dat de voornaamste oorzaak van energieverspilling lag binnen de duurzame energiebehoefte”, vertelt Pim. Opti-Flor maakt al gebruik van aardwarmte als duurzame energiebron. Echter verliezen ze veel van deze warmte in de zomer tijdens de warme dagen. Er ontstaat een overschot. Zonde, vonden de studenten. Vervolgens hebben ze bedacht hoe Opti-Flor op een duurzame manier de aardwarmte kan opslaan om deze opnieuw te gebruiken bij het verwarmen van de kassen.

Aardwarmtebenutting
Om de warmte beter te gebruiken moet deze dus eerst beter worden opgeslagen. “We zijn op buffers uitgekomen, deze heb je in verschillende gradaties. Van groot tot klein en van bovengronds tot ondergronds", vertelt Pim. "Hiervoor kunnen drie oplossingen vanuit de praktijk worden gebruikt. De eerst aangedragen oplossing is door gebruik te maken van een bovengrondse tank, daar kan de warmte goed in worden bewaard. Alleen wordt de tank blootgesteld aan de buitenlucht en hierdoor kan de warmte ook verloren gaan. De tweede oplossing is een laag liggende buffer, ook wel een klimrekbuffer genoemd. Volgens Pim en Jimco is dit de beste oplossing. Pim: “De buffer ligt net onder de grond, waardoor de warmte die verloren gaat direct de kas weer inkomt. Het is daarnaast een goedkope oplossing om dit aan te leggen.” De derde buffer, Aquifer, is een buffer waarbij de aardwarmte heel diep in de grond is opgeslagen. Helaas is het vanwege wetgeving en milieuproblemen lastig om dit voor elkaar te krijgen. De warmte kan immers het bodemleven aantasten.

Nieuw kasontwerp
De opdrachtgever was erg blij met de drie aangedragen oplossingen. Pim: “De opdrachtgever gaf tijdens de presentatie aan dat hij wel van de oplossingen had gehoord maar deze in eerste instantie niet direct had overwogen. Helaas is de huidige kas vrij nieuw, waardoor het omslachtig is om een buffer direct toe te passen. Wel is hij zeker van plan om het mee te nemen in een nieuw kasontwerp!”

Het is binnen de tuinbouw heel belangrijk dat er goed wordt ingespeeld op duurzaamheid en dat veel andere bedrijven optimaal gebruik zullen maken van aardwarmte. De tuinbouwsector is hard bezig met het bijdragen aan duurzaamheid en werkt daarom met studenten om dit soort vraagstukken te onderzoeken.