Alkmaar/Haarlem/Delft,
04
juli
2018
|
10:05
Europe/Amsterdam

'Co-development voorkomt dat bedrijven bepalen hoe wij moeten opleiden'

Student: “Wat moet ik doen?”
Docent: “Dat staat in je werkboek en in de uitgereikte opdrachtbeschrijving.”

Wat je hierboven leest is de klassieke onderwijsopzet. Student vraagt. Docent geeft antwoord. In de tijden dat aap, noot, Mies en Wim op het leesplankje voorbijkwamen misschien effectief. In een tijd dat de smartboard het schoolkrijtbord verdrijft en de augmented reality een toegevoegde realiteit is, is het niet meer dan logisch dat de onderwijsopzet meebeweegt. Voor de opleiding Bouwkunde heeft Inholland daarom hun geheime wapen ingeschakeld: Antoine Gerritse.

Antoine Gerritse is teamleider van de Inholland-opleidingen Bouwkunde en Bouwmanagement & Vastgoed/Ruimtelijke Ontwikkeling én teamleider composieten bij Inholland Composites. Hij houdt zich hoofdzakelijk bezig met een creëren van een duurzame samenwerking tussen student en het bedrijfsleven. Om zo praktijkopdrachten te ontwikkelen zodat zowel het bedrijf als de student uitdaagt.

Antoine, hoe gaat het tot nu toe met de onderwijsvernieuwing? 
“Zo nou, voor je gevoel gaat het nooit echt snel genoeg natuurlijk. Eerst ben je met zo’n onderwijsvernieuwing lang bezig om het curriculum helemaal in orde te maken. Je kunt je voorstellen dat de huidige onderwijsopzet nou niet helemaal is afgestemd op het bedrijfsleven. Het is zoeken naar mogelijkheden om een goede samenwerking met het bedrijfsleven te creëren.”

Heb je een succesvoorbeeld van zo’n traject?
“Op dit moment hebben we een afstudeerster die bezig is met virtual reality in het bouwkundeonderwijs. Ze kijkt naar wat virtual reality voor toepasbare mogelijkheden biedt in het onderwijs. Het aanboren van nieuwe technologieën levert enorm veel knowhow op. Deze kennis helpt je inhoudelijk wanneer je aanschuift bij een bedrijf.”

En hoe ziet zo’n gesprek met een bedrijf eruit? Zij hebben een probleem en jullie vinden daar een student bij? Hoe moet ik dat voor mij zien?
“Juist niet! We willen niet naar de pijpen dansen van het bedrijfsleven. Co-development is ons antwoord. Wanneer je afstemt wat elkaars behoeftes zijn dan voorkom je dat een student allemaal nieuwe technologieën ontwikkelt die vervolgens ergens op een plank blijven liggen. Zo maak je een duurzaam onderwijsmodel. Nog steeds is het niet eenvoudig. Wanneer een project faalt ziet een onderwijsinstelling dat als iets goeds. Dan hebben we veel geleerd. Daar kijken ze in het bedrijfsleven toch anders tegenaan.”

Dat klinkt alsof bedrijven ook moet investeren. Hebben zij daar eigenlijk wel zin in?
“Verwachtingsmanagement helpt een boel. En we zien ook dat bedrijven die veel investeren, er veel meer voor terugkrijgen. Dat is ook niet zo gek. Ze weten beter waar de student mee worstelt. En de student krijgt een veel beter beeld wat zo’n bedrijf voor oplossing zoekt.”

Het enthousiasme van Antoine werkt aanstekelijk . Een onderwijsinstelling die Agile werkt (een werkaanpak die juist veranderingen tijdens een project omarmt) klinkt van deze tijd. Wanneer ik hem vraag naar zijn leermoment uit een eerder traject duurzame samenwerking voor de opleiding Luchtvaarttechnologie moet hij lachen.“Langzaam opbouwen! Het helpt studenten wanneer je ze stapsgewijs klaarstoomt voor het bedrijfsleven. Het is echt een vierjarenplan. Eigenlijk spreek je ook niet van tentamens met cijfers maar meer over projecten. Je leert ze eerst wat een project inhoudt. Hoe je dat managet. Je geeft ze de tools om het daarna zelf te doen. Dit doet wat met de intrinsieke motivatie van studenten. Ze zijn veel meer gespannen voor het presenteren van hun product voor de directie van een bedrijf, dan een tentamen dat ze kunnen herkansen.”

Merken bedrijven dat een Inholland-student een ander type student is?
“Ze geven aan dat onze studenten veel meer zelf op onderzoek uitgaan. Ze zijn zelfstandiger en tonen meer lef. Dan moeten ze natuurlijk wel de ruimte krijgen om fouten te mogen maken. Daar kan je alleen maar van profiteren.”

Mooi dat het leren = lef tonen wordt opgemerkt bij bedrijven maar wat is eigenlijk jouw leren=durven-moment?
(Na enige overpeinzing) “Ja dat is een goede want ik heb er namelijk een heleboel. Ik denk dat het soms loslaten van meningen van andere goed is. Wanneer iedereen gaat vertellen waarom het niet kan juist de oplossing vinden waarom het wel lukt.”

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.