22
december
2021
|
10:27
Europe/Amsterdam

Community of Practice Diversiteit: Antiracisme in het onderwijs

Donderdag 27 januari, 14.00 tot 16.00 uur, online via Zoom

cop_diversiteit

Racisme en discriminatie, hot topics in het maatschappelijk debat en daarmee ook een belangrijk agendapunt voor het hoger onderwijs en onze hogeschool. Maar wat betekent dit nu concreet voor onderwijsprofessionals? Hoe kan je een bijdrage leveren aan antiracisme en welke strategieën zijn hiervoor te bedenken?

Tijdens de interactieve sessie van de Community of Practice Diversiteit op donderdag 27 januari neemt Pravini Baboeram je mee in theoretische kaders en de praktische vertaalslag naar de eigen onderwijspraktijk.

Pravini Baboeram werkt als programmamanager bij ECHO, Expertisecentrum voor diversiteitsbeleid. In deze rol faciliteert ze in het proces van “getting comfortable with the uncomfortable”. Reflecterend op mechanismen die leiden tot uitsluiting in het onderwijs en op de arbeidsmarkt nodigt Pravini deelnemers uit om in gesprek te gaan over systemische ongelijkheid. In dit proces ondersteunt ze deelnemers bij het vertalen van deze inzichten in praktische hulpmiddelen en oplossingen om diversiteit en inclusie in organisaties te versterken.

Meld je aan voor deze interactieve sessie!

Over de Community of Practice Diversiteit

Wat betekent diversiteit voor ons en onze hogeschool? Hoe kunnen we zorgen voor een inclusieve school en organisatie? Hoe kunnen we inclusief onderwijs bevorderen? Hoe moeten we omgaan met bepaalde diversiteitsvraagstukken in de samenleving? Om deze en andere vragen op het gebied van diversiteit en inclusie te bespreken, hebben we binnen Inholland een Community of Practice Diversiteit (CoP Diversiteit) gevormd. 

Het doel van de CoP Diversiteit is om met collega’s van Inholland die kennis van en/of affiniteit met het thema diversiteit en inclusie hebben, een platform te vormen en die kennis te delen. Met elkaar en met de organisatie. Zodat collega’s zich betrokken voelen en betrokken blijven bij het thema diversiteit, de hogeschool van input en advies voorzien, en zich bewust worden of blijven van hun eigen rol in het thema, in het bijdragen aan inclusiviteit. Zo werken we samen aan een inclusieve, diverse organisatie en stimuleren we de kracht van diversiteit.