Alkmaar,
05
november
2021
|
11:44
Europe/Amsterdam

Competenties en skills centraal bij opleiding Technische Informatica

Inholland Alkmaar leidt TI-studenten op tot volwaardig hbo-engineers

Technische Informatica is het vakgebied van de toekomst. De apparaten om ons heen worden steeds intelligenter, zoals ‘slimme gebouwen’ of zelfrijdende auto’s, en deze ontwikkeling van Smart Systems zal naar verwachting ons leven straks compleet veranderen. Om ook de professional van de toekomst te kunnen opleiden, heeft de opleiding Technische Informatica van Inholland Alkmaar daarom enkele jaren geleden een grootse onderwijsvernieuwing in gang gezet.

“Het houdt in dat we sterk inzetten op competentiegericht onderwijs”, zegt Eva Metz, teamleider Technische Informatica bij Inholland Alkmaar. “Wat moeten onze studenten kunnen? En hoe kunnen wij helpen dat te bereiken? Daarbij proberen we enerzijds zo goed mogelijk te faciliteren, anderzijds stimuleren we het zelfstandig vergaren van kennis en vaardigheden door de student.”

De TI-engineer
Bij Technische Informatica draait het om de interactie tussen software en apparaten. Elmer Hoeksema, docent bij Inholland Alkmaar: “Hoe laat je een apparaat doen wat jij wil, gebruikmakend van bestaande technologieën? Denk aan metropoortjes die mensen op basis van gezichtsherkenning doorlaten, of Augmented Reality-brillen die tijdens graafwerkzaamheden de ligging van kwetsbare kabels projecteren. Het gaat dan om bestaande technieken die zich razendsnel ontwikkelen, en de unieke toepassing ervan is het vakgebied van de hbo-engineer die wij opleiden. Voor dit soort smart oplossingen is een zekere mate van creativiteit en nieuwsgierigheid nodig, maar ook moet je durven experimenteren. En dat allemaal binnen de grenzen en voorwaarden van de bedrijfscontext waarin je (later) opereert.”

Competentiegericht onderwijs
De onderwijsinstelling bepaalt welke professionele competenties in het diploma gewaarborgd moeten zijn en vertaalt dat in leeruitkomsten. Eva: “We wijzen niet meer in een lesboek aan wat je moet weten, maar omschrijven dat specifiek: ‘de student is in staat tot het uitvoeren van een bepaalde beroepshandeling’. Gaat het bijvoorbeeld om het toepassen van AI in een stukje software, dan zien we dat terug in een model of programma. We leggen studenten steeds een probleem voor, waarmee ze in eerste instantie zelfstandig aan de slag gaan. Eventuele hiaten in kennis en vaardigheid komen tijdens frequente assessments direct aan het licht en dan schakelen we op met extra lessen en workshops.” In jaar 1 en 2 is er nog sprake van een sterk gesimuleerde leeromgeving waarin school de opdrachten aandraagt, in jaar 3 en 4 wordt de stap naar het werkveld gezet.

De brug naar innovatie
Derde- en vierdejaars TI-studenten krijgen de kans om deel te nemen aan innovatieve projecten. Dat gebeurt in samenwerking met lectoraten en het bedrijfsleven. Elmer: “Op dit moment werken studenten mee aan het ontwerpen van robots voor de professionele perenboom-snoei. Boeren in de regio hebben een grote uitdaging om concurrerend te blijven en vakkundige arbeidskracht is schaars. De ontwikkelingen in Smart Farming gaan duizelingwekkend hard, maar dankzij de link met het lectoraat beweegt ons curriculum mee. Zowel student als docent komt in aanraking met de nieuwste technologieën en we merken dat bedrijven en studenten elkaar nu veel makkelijker bereiken.”

De student centraal en de regie bij de student
“We willen onze student leren zelf te onderscheiden welke kennis er nodig is voor een opdracht”, legt Eva uit. “Want niet alleen is informatie tegenwoordig overal vrij beschikbaar (YouTube, Google), maar ook veroudert deze zeer snel, zeker in dit vakgebied. Om de resources van Hogeschool Inholland dus zo effectief mogelijk te benutten, monitoren we het individuele leerproces van de student intensief; ontbrekende kennis vullen we dan aan door toegespitst onderwijs aan te bieden in de vorm van workshops. Het onderwijsprogramma is zo ingericht dat wie actief deelneemt een voldoende kan halen. Met een complete achterwacht van docenten, decaan en studiecoach vanuit het TOI-domein houden we vervolgens nauwlettend in de gaten wie meedoet, wie niet en welke resultaten dat oplevert. Zo zien we snel wie extra begeleiding nodig heeft, variërend van studieplanningsadvies tot medische hulp.”

Grote sprong in het leerproces
De ambitie voor aankomende tijd is het optimaliseren van de doorstroom tussen afzonderlijke leerjaren. Elmer: “In het begin moeten studenten echt nog leren hoe en waar ze zelf kennis vinden, maar daarna maakt hun leerproces een enorme sprong. Doordat zij nu veel grotere vraagstukken aanpakken, stellen derdejaarsstudenten soms vragen waar ik als docent van sta te kijken! Fantastisch, want daardoor groeien wij zelf ook. De vraag vanuit de maatschappij naar TI-studenten is enorm, maar we kampen nog altijd met een klein imagoprobleem. Onthoud: je hoeft helemaal niet technisch te zijn om techniek te kunnen toepassen. Dat leer je bij ons. Je moet gewoon lekker aan de slag willen en ervan houden om dingen uit te vogelen.”

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.