13
maart
2023
|
10:24
Europe/Amsterdam

Conferentie Jongeren en hun Identiteitsnetwerken

'Kennis is belangrijk, maar kennissen wellicht nog belangrijker'

Conferentie Jongeren en hun identiteitsnetwerken

"Mede dankzij mijn identiteitsnetwerken ben ik gekomen waar ik nu ben,”  zegt Tanja Jadnanansing, bestuurder bij gemeente Amsterdam Zuidoost tijdens de conferentie Jongeren en hun Identiteitsnetwerken. De conferentie vond 14 februari jongstleden plaats bij Inholland Diemen. “Kennis is belangrijk, maar kennissen wellicht nog belangrijker. We moeten met z’n allen een vuist maken want identiteitsnetwerken zijn hard nodig.” 

Identiteitsnetwerken zijn belangrijk omdat ze jongeren helpen vol zelfvertrouwen een plek te vinden in de maatschappij. Ze bieden niet alleen sociale contacten en onderlinge steun, maar rusten hun leden ook toe met competenties en zelfvertrouwen zodat zij in staat zijn om zelfbewust bij te dragen aan de samenleving en arbeidsmarkt. Dit onderzoeksproject heeft zich voornamelijk gericht op netwerken met een biculturele of multiculturele insteek, maar de bevindingen zijn ook toepasbaar op andere specifieke studentcommunities.

Waardevolle uitkomsten
Het was mooi om te zien dat er bij de conferentie niet alleen onderwijsprofessionals en studenten, maar ook mensen vanuit de gemeente en het bedrijfsleven aanwezig waren. Samen gingen zij tijdens workshops over lid zijn van een identiteitsnetwerk, identiteitsnetwerken en (onderwijs / gemeentelijk) beleid en identiteitsnetwerken en arbeidsmarkt aan de slag. Dit leverde waardevolle uitkomsten en inzichten op die relevant zijn voor de praktijk van de deelnemers.  

Hier vind je de infographic en andere publicaties die naar aanleiding van het project ‘Jongeren en hun Identiteitsnetwerken’ zijn verschenen.

Dit project was een samenwerking tussen: