Diemen,
29
oktober
2019
|
07:01
Europe/Amsterdam

Dag van het onderwijs: samenwerken aan de stad van de toekomst

Ben jij erbij?

14 november is de Dag van het Onderwijs in Diemen. De focus ligt op ondersteuning van technologie in het onderwijs. Hoe kunnen we studenten sneller, slimmer en beter laten studeren? In deze serie lees je meer over de workshops die aangeboden worden. Met deze week: Karin van Beckhoven over de transdisciplinaire minor: samenwerken aan de stad van de toekomst.

Leestijd: +- 2 minuten.

Karin, wat ga je doen tijdens de Dag van het Onderwijs met de workshop samenwerken aan de stad van de toekomst?
"We willen graag mensen enthousiasmeren voor de transdisciplinaire minor: samenwerken aan de stad van de toekomst waarin de grote, complexe maatschappelijke vraagstukken als klimaatadaptatie, circulaire economie, gezonde leefomgeving, burgerparticipatie en energietransitie centraal staan. Momenteel volgen onze studenten een specifieke opleiding op het gebied van techniek, welzijn, communicatie, gezondheid, groen, landschap. Het is belangrijk dat professionals uit verschillende vakgebieden met elkaar samenwerken en elkaar begrijpen om deze vraagstukken op te lossen. Om studenten hierop voor te bereiden is er bij Inholland een vernieuwende domeinoverstijgende minor in de maak met een leeromgeving in de vorm van een kenniswerkplaats/living lab."

Waarover gaan jullie in gesprek?
"We gaan met elkaar in gesprek om de kansen en uitdagingen voor een brede minor met elkaar in beeld te krijgen. Welke maatschappelijke vraagstukken raken aan jou, aan jouw opleiding, expertise, interesse? Hoe zorgen we voor flexibele keuzeruimte in curricula? Hoe kunnen we met Moodle een interactieve leeromgeving creëren over domeinen heen waarin we ook met de beroepspraktijk kunnen samenwerken? Wat zie jij voor kansen vanuit jouw domein/opleiding om aan te haken bij de minor Samenwerken aan de stad van de toekomst? En wat zou er voor nodig zijn om deze minor te realiseren? Vervolgens gaan we met elkaar oefenen in transdisciplinair samenwerken aan de hand van twee casussen: twee wijken die duurzaam en toekomstbestendig willen worden, hebben vraagstukken op het gebied van mobiliteit, klimaat, energie, burgerinitiatieven, economische haalbaarheid."

Waarom is het relevant om mee te doen met deze activiteit?
"Omdat in deze minor de complexe maatschappelijke vraagstukken uit de krant van vandaag en morgen centraal staan. Daarbij  moeten we over de schotten heen  kijken om antwoorden te vinden. Daarnaast is dit een goede gelegenheid om vanuit jouw expertise, rol, opleiding, domein ook te kijken of je zelf meer dwarsverbanden kunt maken in je dagelijkse praktijk."

Wat hoop je dat onze collega’s meekrijgen?
"Wij hopen dat de deelnemers meekrijgen dat het uniek is dat we binnen Inholland deze complexe vraagstukken kunnen verbinden aan ons onderwijs en ook enthousiast worden om vanuit opleiding, domein, eigen expertise of rol bij te dragen aan de ontwikkeling van deze minor."

Wil jij weten hoe we onze studenten sneller, slimmer en beter kunnen laten studeren? Kom op donderdag 14 november naar de Dag van het onderwijs in Diemen. Meld je nu aan!

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.