Den Haag,
23
juni
2022
|
08:59
Europe/Amsterdam

De eerste 100 dagen van CvB-lid Marije Deutekom

‘Ik geloof in samenwerken en het benutten van ieders talent’

Marije Deutekom, lid College van Bestuur Hogeschool Inholland

Marije Deutekom  trad in maart dit jaar toe tot het College van Bestuur (CvB) van Hogeschool Inholland. Ze volgde Huug de Deugd op en dat was naar haar zeggen een paar “grote schoenen om te vullen”. Inmiddels zitten de eerste honderd dagen als CvB-lid erop. Hoe heeft Marije die beleefd? “Het is fantastisch om in deze aanvoerdersrol te mogen werken aan ons nieuwe strategisch plan.”

Marije heeft het magenta-roze door haar aderen stromen. Ze begon tien jaar geleden als docent Sportkunde, werd enkele jaren later lector Kracht van Sport om ruim twee jaar geleden directeur te worden van het Domein Gezondheid, Sport & Welzijn (GSW). Haar directeurschap viel ongeveer samen met de coronatijd. Toen de wereld weer openging dit jaar, startte Marije met een nieuw hoofdstuk bij het CvB.

Hoe omschrijf je jouw eerste honderd dagen bij het CvB?
“Er komt één woord in me op: beweging. Letterlijk, omdat we na de coronatijd weer naar elkaar toe kunnen. Mensen staan te popelen om elkaar ontmoeten. Ik kan elke avond wel naar drie verschillende netwerkbijeenkomsten, als ik wil. Maar er is ook in ruimere zin sprake van beweging. Zo is er veel ruimte voor zelfontwikkeling bij onze hogeschool. Ook de hogeschool zelf is in beweging. We zijn bezig met een transitie die we al jaren geleden in gang hebben gezet en die we nu helder opschrijven in ons nieuwe strategisch plan.”

Wat kun je vertellen over het strategisch plan?
“Het CvB is twee jaar geleden begonnen om samen met collega’s, studenten en partners in het werkveld te komen tot een nieuw strategisch plan voor de periode 2022-2028. Ik vind het fantastisch om daaraan in deze aanvoerdersrol te mogen werken. Hoe geven we bijvoorbeeld vorm aan interdisciplinair leren zodat we professionals opleiden met een brede blik? Dat is makkelijk gezegd, maar om dit echt door te voeren kom je veel uitdagingen tegen. Tegelijkertijd is het heel inspirerend om met koplopers van onze hogeschool te spreken die met eigen innovaties grote stappen zetten. Hoe kunnen we met hen een brede transitie in gang zetten?”

Heb je door het werk aan het strategisch plan iets nieuws ontdekt bij Inholland?
“Ontdekken is niet het woord, maar ik ben wel positief verrast door de breedte van onze hogeschool. Ik leerde opleidingen kennen waarvan ik nauwelijks wist dat ze bestonden. En door de gesprekken met pioniers heb ik met eigen ogen gezien hoe innovaties ontstaan. Het is ongelooflijk inspirerend wat voor talenten er in onze hogeschool rondlopen.”

Welk verschil ervaar je met je vorige functie als domeindirecteur?
“Het verschil zit in de schaalgrootte en verantwoordelijkheid. Het gaat nu om de hele hogeschool met duizenden collega’s en tienduizenden studenten. Dat geeft druk en er komt veel op je af. Zeker in deze eerste periode heeft er veel tijd gezeten in het eigen maken van alle dossiers. Maar ik heb mij altijd in control gevoeld. Het helpt enorm dat ik Inholland al jaren ken en onderwerpen meteen goed kan plaatsen.”

 

Ik wil een bijdrage leveren aan een hogeschool die van betekenis is voor de maatschappij. Door het opleiden van jonge professionals én door onderzoek met impact.

Marije Deutekom, lid College van Bestuur Hogeschool Inholland

In zekere zin moet je ook de CvB-leden leren kennen. Hoe is de samenwerking in jullie ‘team’?
“We zijn verschillend, zoals de leden van andere teams binnen Inholland verschillend kunnen zijn. Diversiteit is een kracht, want zo kun je elkaar aanvullen. Alle drie brengen we onze eigen achtergrond en expertises mee. Mooi is dat we voor elkaar klaar staan, ons kwetsbaar durven op te stellen en bijvoorbeeld durven te zeggen dat we een bepaald strategisch gesprek best spannend vinden en elkaar vervolgens daarin advies geven.”

Over achtergrond gesproken: hoe manifesteert Marije ‘de onderzoeker’ zich in het CvB?
“O, die is zeker aanwezig. In de grondige wijze waarop ik stukken bekijk voordat ze de deur uitgaan. In het snel filteren van informatie en het analyseren van vraagstukken. Het is een methodologische manier van denken: waar hebben we het over, wat weten we, welke vervolgstappen zijn nodig om verder te komen? Mijn valkuil is dan wel mijn perfectionisme: hebben we écht voldoende mensen bevraagd voor het strategisch plan?”

Heb jij een specifieke rol binnen het CvB?
“We hebben afgesproken dat ik trekker ben van het onderwerp onderwijs en onderzoek. Vanwege mijn achtergrond voel ik me daarin het meest thuis. Om die reden is bij de verdeling van de domeinen, naast Onderwijs & Innovatie, GSW in mijn portefeuille terechtgekomen. Ik heb een goed netwerk in dit domein en dat kan ik zo blijven inzetten.”

Het is ongelooflijk inspirerend wat voor talenten er in onze hogeschool rondlopen.

Marije Deutekom, lid College van Bestuur Hogeschool Inholland

 Je hebt je plek gevonden in het CvB?
“Absoluut. Ik heb met volle overtuiging voor deze plek gesolliciteerd omdat ik mijn bijdrage wil leveren aan een hogeschool die van betekenis is voor de maatschappij. Door het opleiden van jonge professionals én door onderzoek met impact. Ik geloof in onderwijs, in jongeren, in samenwerken en het benutten van ieders talent. Dit alles is wat het hoger onderwijs zo mooi maakt. In deze lerende organisatie zit ik echt op mijn plek.”

Wat bedoel je met ‘lerende organisatie’?
“Ik vind het belangrijk dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij. Dat we interdisciplinair leren en werken richting maatschappelijke vraagstukken. Dit kan alleen als we een lerende, open organisatie zijn waarin we ons kwetsbaar durven op te stellen en fouten durven te maken, omdat je daarvan het meeste leert. Als CvB willen we daar het goede voorbeeld in geven. Niet door bijvoorbeeld de kwaliteit van het onderwijs achteraf te controleren, maar er samen met opleidingen op een open manier aan te werken.”

Wat heb jij de laatste honderd dagen geleerd?
“Bij het afscheid van Huug de Deugd zei ik: “dit zijn grote schoenen om te vullen”. Bij kennismakingsgesprekken stelde ik me vervolgens in een tweede zinnetje vaak voor als ‘de nieuwe Huug’. Tegelijkertijd ben ik een heel ander persoon. Huug deed zijn werk op zijn manier en ik moet hem niet proberen te kopiëren. Van Huug is er maar één. Ik moet vooral mezelf durven zijn.”

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.