Delft,
16
mei
2022
|
11:15
Europe/Amsterdam

Dier in de Duurzame Samenleving: een unieke dieropleiding in het Randstedelijk gebied

DSC_9080

Onze leefomgeving verandert in hoog tempo. Het Randstedelijk gebied wordt steeds dichter bevolkt. Een maatschappelijke ontwikkeling die druk legt op het samenleven tussen mens, dier en natuur. Als antwoord op deze maatschappelijke ontwikkeling heeft de opleiding Dier in de Duurzame Samenleving sinds dit collegejaar een vernieuwd, duurzaam profiel in het teken van de rol van dieren in het Randstedelijk gebied.

De Delftse dieropleiding is onderscheidend van andere dieropleidingen in Nederland door de unieke locatie in de Randstad en de vraagstukken die daarbij komen kijken. Studenten van de opleiding worden voorbereid op een toekomst als kritisch denkende dierprofessional met oog voor dier, mens en het samenleven van beiden. Onlangs werd Dier in de Duurzame Samenleving bezocht door een visitatiepanel dat erg te spreken was over de overkoepelende thema’s van het nieuwe curriculum van de opleiding waarin het dier in combinatie met duurzaamheid, innovatie en nieuwe businessmodellen centraal staat.

De professional van de toekomst
Waar mens en dier samenleven in een drukke Randstedelijke omgeving met huidige maatschappelijke uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, gezondheid en leefbaarheid, zijn duurzame oplossingen nodig. En om tot die duurzame oplossingen te komen, is een ander soort professional nodig. Waar de meeste dieropleidingen opleiden tot beroepen in de veehouderij, waaronder ondernemer of verzorger, wordt bij Dier in de Duurzame Samenleving opgeleid tot beroepsrollen zoals (beleids)adviseur of projectmanager. 

“Met een stevige basis in kennis over verschillende diergroepen, leren onze studenten ook hoe het is om te debatteren en samen met andere stakeholders tot duurzame oplossingen te komen voor het samenleven van mens en dier in het Randstedelijk gebied”, aldus Timo Koomen, docent duurzame veehouderij. Daarnaast heeft de opleiding Dier in de Duurzame samenleving een focus op andere diergroepen. Waar voorheen vooral ‘landbouwhuisdieren’ aan bod kwamen tijdens de opleiding (kippen, koeien, schapen etc.), is in het nieuwe curriculum ook aandacht voor dieren in en rondom de stad, insecten en huisdieren.

De komende jaren gaan we nog meer inzetten op het verhogen van onze instroom, want de snel veranderende maatschappij vraagt om onze dierprofessionals om tot duurzame oplossingen te komen voor het samenleven van mens en dier. 

Timo Koomen, docent duurzame veehouderij

Maatschappelijke vraagstukken centraal
Een voorbeeld van een maatschappelijk vraagstuk waar dierprofessionals kunnen  bijdragen aan duurzame oplossingen, is de rol van dieren in de zorg. De dierprofessional wordt steeds vaker ingezet bij vragen afkomstig uit de zorgsector. Timo: “Je ziet dat er steeds meer initiatieven komen om dieren in te zetten in sociale situaties, zoals bijvoorbeeld voor dementerende ouderen. Er is voldoende bewijs dat contact met dieren positieve effecten heeft op de mens en bijvoorbeeld dementerende ouderen rustiger, alerter, vrolijker en meer open voor contact maakt. Maar in hoeverre is zo’n situatie prettig voor het dier? Onze studenten gaan met dit soort vraagstukken aan de slag om te onderzoeken hoe dieren een sociale functie kunnen hebben, zonder dat dit ethisch onverantwoord is voor het dier.” Zo kan het dus zijn dat een student Dier in de Duurzame Samenleving als adviseur terecht komt bij een gemeente of zorginstelling die zich met dit soort initiatieven bezighoudt.

Kleinschaligheid als grootste uitdaging
Ondanks het unieke vernieuwde profiel en curriculum, staat de opleiding ook voor uitdagingen. Met name de kleinschaligheid, in het aantal studenten en docenten, maakt de opleiding kwetsbaar. Het aanbrengen van nog meer focus in het nieuwe profiel en het realiseren van crossovers met andere opleidingen zijn mooie kansen.

“Het runnen van een opleiding met een kleine groep mensen is een grote uitdaging, maar heeft ons ook een écht team gemaakt. Voor studenten is de kleinschaligheid overigens iets dat ze juist waarderen. Wij kennen hen bij naam en zij ons. Persoonlijk en dichtbij onderwijs tekent onze opleiding”, aldus Timo. “Desalniettemin moeten we de komende jaren nog meer gaan inzetten op het verhogen van onze instroom, want de snel veranderende maatschappij vraagt om onze dierprofessionals om tot duurzame oplossingen te komen voor het samenleven van mens en dier. “