Delft,
13
april
2022
|
07:48
Europe/Amsterdam

'Dit honours programma voelt echt als een verbreding van je horizon'

Student en docent over het TOI-AFL Honours Programma van Inholland

9_student_voltijd

Afgelopen februari is de eerste lichting studenten gestart met het TOI-AFL Honours Programma bij Hogeschool Inholland. In dit unieke programma werken gemotiveerde en talentvolle studenten van de domeinen Agri, Food & Lifesciences en Techniek, Ontwerpen en Informatica met elkaar samen. De studenten zijn binnen het TOI-AFL Honours programma ook heel divers. Van deze groep studenten wordt extra inzet verwacht boven op de reguliere studiebelasting. Studenten worden voor dit programma geselecteerd op basis van behaalde studieresultaten en motivatie. Ook student Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek Ariana volgt sinds februari het programma. “Het TOI-AFL Honours Programma is voor mij heel belangrijk omdat ik de kans krijg mijzelf verder te ontwikkelen.”

Verbinding
Cees Jeroen Bes, coördinator van het TOI-AFL Honours Programma, is enorm trots op het programma dat dit jaar is opgezet. “Het gezamelijke TOI-AFL Honours programma richt zich op de persoonlijke ontwikkeling van de student, met focus op persoonlijk leiderschap, creativiteit, biomimicry, ondernemerschap en interculturele ontwikkeling. Sinds de start van het programma zijn de studenten aan de slag gegaan met masterclasses gebaseerd op het boek ‘Seven Habits of Effective Leadership.’ Daarnaast organiseren we ook verschillende uitjes waar studenten de kans krijgen om te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling.” Cees Jeroen geeft aan dat de verbinding tussen het domein TOI en AFL heel belangrijk is: “Door deze verbinding brengen we de Agri & Food-sector en de technische sector samen. De studenten leren hierdoor over en weer wat er gebeurt binnen andere domeinen. Het is een unieke combinatie.”

Cees Jeroen Bes, onderzoeker bij de TU Delft, ontwikkelaar van de ReaSONS-chip

“Door deze verbinding brengen we de Agri & Food-sector en de technische sector tezamen. De studenten leren hierdoor over en weer wat er gebeurt binnen andere domeinen. Het is een unieke combinatie.”

Cees Jeroen Bes, onderzoeker bij de TU Delft, ontwikkelaar van de ReaSONS-chip

Persoonlijke ontwikkeling
Ook Ariana is  enthousiast over het programma. “Nadat we eerst een kick-off hebben gehad waarbij we elkaar leerden kennen, zijn we aan de slag gegaan met een methode genaamd: de HondenSpiegel. Hier gingen we met honden aan de slag tijdens een obstacle race. Hier was het belangrijk om te zien hoe iemand reageert, want daar reageert een hond ook op.” Naast deze interessante uitjes is Ariana ook heel blij met de masterclasses die ze volgt. “De masterclasses zijn handig voor je verdere ontwikkeling. Je leert namelijk goed te reflecteren, wat weer bijdraagt aan je persoonlijke ontwikkeling in het latere beroepenveld. Je leert nog beter die sociale interactie aan te gaan, het voelt als een verbreding van je horizon.” 

Ariana Achacha, student Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

“De Masterclasses zijn heel erg handig voor je verdere ontwikkeling. Je leert namelijk goed te reflecteren, wat weer goed bijdraagt aan je persoonlijke ontwikkeling in het latere beroepenveld."

Ariana Achacha, student Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

Gemotiveerde studenten
Het TOI-AFL Honours programma bestaat uit drie semesters. De eerste twee semesters duren van februari tot aan de zomervakantie. Het laatste semester van september tot aan de kerstvakantie. In twee jaar ronden alle studenten het TOI-AFL Honours Programma af. Het programma staat gelijk aan 18 studiepunten. Ariana: “Deze punten komen boven op de huidige punten die je haalt tijdens je vakken. Het is ook niet de bedoeling dat je lessen mist hierdoor.” Ariana merkt op dat de groep bestaat uit gemotiveerde studenten en dat er een gevoel van verbondenheid begint te ontstaan. “Het is wel een hele diverse groep studenten en het is heel leuk om mee te krijgen hoe het er bij andere studies aan toegaat.”  

Veel vaardigheden
Ariana zit vol energie aan het begin van haar traject. Ze raadt iedereen aan om volgend jaar ook in te schrijven voor het Honours Programma: “Ik raad echt iedereen aan om ook voor het TOI-AFL Honours Programma te kiezen. Je leert heel veel verschillende vaardigheden die belangrijk zijn voor later. Het is wel fijn als je Engels op een bepaald niveau is, want alles wordt wel in het Engels gegeven.” 

 Wil jij meer weten over het TOI-AFL Honours Programma? Neem dan contact op met coördinator Cees Jeroen Bes via ceesjeroen.bes@inholland.nl.