28
april
2023
|
09:09
Europe/Amsterdam

Doe als een IT'er: blijf ontwikkelen in je loopbaan

HRM & Persoonlijk Ondernemerschap en de kracht van verbinding #3

Minke Goede

De IT-sector verandert razendsnel. Denk aan inspelen op de eisen van internetveiligheid en dataprotectie, maar ook aan werkautomatisering met behulp van robots en kunstmatige intelligentie. Wie werkt in deze sector móet zich ontwikkelen om van waarde te blijven. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend in deze sector en ook niet in andere sectoren. Het blijkt nodig om aanpassingsvermogen te ontwikkelen op diverse niveaus: individueel, organisatie en sector.

Aan de hand van de ervaring van Minke Goede, vierdejaarsstudent Business Studies met afstudeerrichting management en beleid bij Hogeschool Inholland, passeren enkele belangrijke conclusies over hoe belangrijk een leven lang ontwikkelen is de revue. Deze resultaten staan in onderzoeksmodule 3: Verschuivingen op de arbeidsmarkt in Nederland: Over kansverschillen in duurzame loopbanen, geschreven door Jeany van Beelen, Piet Verstegen en Petra Biemans.

Volgens Minke Goede hebben IT-professionals een dusdanig goede positie op de arbeidsmarkt, dat zij erg kritisch kunnen zijn over het aanbod van organisaties. Organisaties moeten daarom hun best doen om het aantrekkelijk te maken om bij hen te werken. Dat zal zo blijven in de toekomst, want technologische en digitale ontwikkelingen gaan in hoog tempo door.

IT-sector is booming
Minke baseert deze kennis op haar afstudeeronderzoek bij Cronos Amsterdam; een groep van creatieve en innovatieve tech-bedrijven. Door het afnemen van zo’n twintig diepte-interviews kreeg ze een beeld van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt wat betreft IT’ers, hun zoekgedrag en de werving voor deze functies. De IT-wereld is een voorbeeld van een supersnel groeiende markt, waarin de vraag naar goed opgeleide medewerkers hoog is. Hoe deze markt zich precies gaat ontwikkelen, is niet precies te voorspellen, maar dat dit een booming sector is, staat buiten kijf. In module 3 schrijven ook de onderzoekers dat “de arbeidsmarkt voor vrijwel alle beroepen verandert. Maar hoe en waar is bijzonder gevarieerd en dat maakt het overall beeld diffuus.”

Vele IT’ers zich heel bewust zijn van wat zij te doen hebben voor een duurzame loopbaan. 

Minke Goede, vierdejaars student Business Studies

Up-to-date-kennis is een must
Bovendien moeten mensen die werken in de IT actief hun kennis up to date houden vanwege de snelle veranderingen. Uit de interviews met medewerkers van Cronos Amsterdam weet Minke dat vele IT-professionals zich hiervan bewust zijn en vanuit intrinsieke motivatie bijblijven op verschillende manieren.

Blogs lezen op Tweakers
Medewerkers bij een van de techbedrijven van Cronos Amsterdam spreken bijvoorbeeld met andere bedrijven en met mensen uit hun netwerk: wat zie ik, wat hoor ik, wat komt voorbij? Ook het lezen van blogs op Tweakers of LinkedIn of sparren met collega’s werd genoemd als bron om kennis bij te spijkeren. Vanuit zichzelf zijn deze professionals dus gepassioneerd en gedreven om te blijven leren, ontwikkelen en innoveren.

Samen in een traject
Ook ondersteunt Cronos Amsterdam medewerkers in het blijven leren. Zo worden bij een ander dochterbedrijf jonge IT’ers geholpen met het verhogen van hun kennis en skills. Met elkaar gaan ze een traject in met allerlei cursussen en trainingen, waardoor ze elkaar kunnen elkaar helpen en steunen. Zo worden ze op weg geholpen in een peer-to-peer-traject om de geschikte kandidaat te worden voor het bedrijf.

Blijf interessant voor klanten, dus blijf ontwikkelen!
Kortom, Minke ontdekte dat vele IT’ers zich heel bewust zijn van wat zij te doen hebben voor een duurzame loopbaan. Dat doen zij op eigen initiatief en/of zij worden gefaciliteerd door de organisatie, zoals het traject voor de jonge IT’ers. De tendens bij deze professionals is: je moet bijblijven, anders ben je niet meer interessant voor de klanten.

Het blijkt nodig om aanpassingsvermogen te ontwikkelen op diverse niveaus: individueel, organisatie en sector.

Onderzoekers van De kracht van verbinding

Niet iedereen  krijgt de kans zich te ontwikkelen
Als kanttekening staat in module 3 dat niet iedereen automatisch kan meedoen met een leven lang ontwikkelen: “Duurzame loopbanen en een leven lang ontwikkelen is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Het is noodzakelijk om hier bewustzijn voor te creëren en aanpassingsvermogen te ontwikkelen op diverse niveaus: qua individu, organisatie, sector, et cetera.”

Vergeet deze groepen niet
Specifiek vragen de onderzoekers aandacht voor loopbaanontwikkeling voor zzp'ers en mensen die via allerlei platforms hun werk verkrijgen, zoals maaltijdbezorgers, taxichauffeurs en schoonmakers. “Bekende platforms zijn bijvoorbeeld Über, Uber eats, Helpling, Mechanical Turk en Upwork. Vandaar dat wij hier uitgebreid aandacht aan besteden in module. Want om een duurzame arbeidsmarkt te realiseren is het belangrijk dat er voor iedereen aandacht komt voor een leven lang ontwikkelen.”

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.