Amsterdam,
10
december
2018
|
15:02
Europe/Amsterdam

Doen! Leren in de praktijk van de verpleeghuiszorg

Hogeschool Inholland, Zonnehuisgroep Amstelland en De Wever hebben de handen ineengeslagen en het magazine ‘Doen! Leren in de praktijk van de verpleeghuiszorg ontwikkeld. Een speciale uitgave die laat zien hoe je van elkaar kunt leren, en zo de beste zorg aan de bewoners kunt geven. “Bij Zonnehuisgroep Amstelland doen we dat in een Leer- en InnovatieNetwerk, LIN, een plek waar medewerkers en studenten samen leren, werken, onderzoeken en innoveren”, aldus Marjolein Albers, vanuit de opleiding Verpleegkunde betrokken bij LIN.

Leren in de praktijk van de verpleeghuiszorg is veel meer dan een gewone stage. “De studenten leren van de ervaren krachten, de verzorgenden leren van de studenten en ook de verzorgenden onderling leren van elkaar. Het is echt een kruisbestuiving. Dat komt omdat in het LIN de studenten boventallig zijn. Zij nemen dagelijkse werkzaamheden uit handen zodat er ruimte ontstaat om gezamenlijk na te denken over hoe de kwaliteit van zorg binnen de eigen zorginstelling verbeterd kan worden.” Het gaat vaak om kleine, relatief eenvoudige en praktijkgerichte oplossingen. Zoals het belevingsgerichte zorgspel waarmee de verzorgenden hun cliënten beter leren kennen. Of Familienet, waarmee familieleden online kunnen zien wat er gebeurt in de woonvoorziening. “Je gaat samen aan de slag met de dingen waar je in de praktijk tegenaan loopt maar waar je de tijd niet voor hebt om erover na te denken. Dankzij het LIN heb je daar ineens wel tijd en ruimte voor. En kun je de actuele kennis van studenten samenvoegen met je eigen praktijkkennis.”

Aantrekkelijke zorg
Albers hoopt dat het magazine ‘Doen!’ een impuls geeft aan het LIN en de ouderenzorg. “De verhalen die erin staan, laten zien hoe het LIN werkt. Wellicht inspireren ze ook, brengen ze studenten en verzorgenden in andere zorginstellingen op ideeën.” Een ander doel van ‘Doen!’ is om het werken in de zorg aantrekkelijker te maken. “Vooral in de ouderenzorg. De zorg voor ouderen wordt vaak ten onterechte gezien als eenvoudig werk. Wassen, eten geven, gezelschap houden… Maar er komt zo veel meer bij kijken! En met de mogelijkheid om binnen het LIN de zorg in het algemeen en jouw eigen kennis in het bijzonder te verbeteren, wordt het helemaal interessant.”

LIN en ZIC
Het magazine is een initiatief van onder andere Hogeschool Inholland, Zonnehuisgroep Amstelland - waar diverse LIN’s actief zijn - en De Wever, een zorginstelling met meerdere vestigingen in Brabant. “Daar hebben ze een soortgelijke leeromgeving, ZIC (zorginnovatiecentrum). LIN en ZIC werken volgens dezelfde principes, al is ZIC meer gericht op intramurale en LIN meer op extramurale zorg. En bij het LIN stellen we het leren echt voorop.” In ‘Doen!’ staan afwisselend verhalen vanuit LIN en ZIC, zo geeft het een goed beeld van de verschillen maar vooral van de overeenkomst: samen leren en zo de zorg verbeteren. “En ook een prachtig voorbeeld van hoe wat je meemaakt in de praktijk zomaar je specialisme kan worden. De column van Martijn Junte op pagina 20 heb ik zelf met erg veel plezier gelezen.”

Marjolein Albers
Je gaat samen aan de slag met de dingen waar je in de praktijk tegenaan loopt maar waar je de tijd niet voor hebt om erover na te denken. Dankzij het LIN heb je daar ineens wel tijd en ruimte voor.
Marjolein Albers

Vervolgonderzoek
Gaat, met de aanwezigheid van een LIN, de zorg inderdaad vooruit? Leren de deelnemers in een LIN ook daadwerkelijk van elkaar? Robbert Gobbens, lector Gezondheid en Welzijn van Kwetsbare Ouderen, heeft Marjolein Albers aangesteld als promotieonderzoeker om deze en nog meer vragen wat betreft de LIN’s te beantwoorden. “De subsidie voor het vervolgonderzoek is binnen en ik mag op dit onderwerp promoveren. Een geweldige stap. Het LIN is een mooi instrument om onderzoek, onderwijs en werkveld met elkaar te verbinden. En ook om studenten in beweging te krijgen, richting de geriatrische gezondheidszorg.” Naast haar werk als docent aan de opleiding Verpleegkunde loopt Albers regelmatig rond binnen het LIN. “Ik leer daar zelf ook enorm veel van. Wat ik zie en hoor kan ik direct vanuit de praktijk gebruiken in mijn lessen. Dat vind ik echt een grote meerwaarde.” Het vervolgonderzoek gaat begin 2019 van start en heeft een looptijd van vier jaar.

Reacties 1 - 1 (1)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Stephanie
11
December
2018
Goedemiddag,

Is het mogelijk om een exemplaar te ontvangen?
Ik zie dat het onderwerp Familienet ook wordt besproken :)

Mocht het kunnen dan graag versturen naar:
Verlengde Hereweg 174
9722 AM Groningen

Hele fijne dag gewenst!

Vriendelijke groet,
Stephanie