Dordrecht,
21
mei
2019
|
07:24
Europe/Amsterdam

Dordtse Pabo-studenten bezoeken speciaal (basis)onderwijs

Tweedejaars Pabo-studenten van Hogeschool Inholland Dordrecht deden dinsdag 14 mei mee aan een themadag over het speciaal onderwijs (SO) en het speciaal basisonderwijs (SBO). ’s Ochtends gaven professionals uit het werkveld verschillende voorlichtingen. ’s Middags gingen de studenten langs verschillende scholen om te zien hoe het er in de praktijk aan toe gaat.

Leestijd: +- 2 minuten.

Tijdens de voorlichtingen vertellen leerkrachten over eigen ervaringen, hoe het SBO in elkaar zit, hoe het verschilt van regulier onderwijs en op welke manier er met de kinderen wordt omgegaan. In het SBO kunnen kinderen net niet meekomen in het reguliere onderwijs, omdat ze moeilijk leren of een achterstand hebben. Er zijn kleine klassen voor meer individuele aandacht. Vaak zijn er verschillende deskundigen aanwezig om teams te ondersteunen. Kinderen kunnen elk moment van het jaar instromen op het SBO, maar ook weer teruggaan naar het regulier onderwijs als blijkt dat ze dat aankunnen.

Het SO is clusteronderwijs met vier clusters. Het gaat om onderwijs voor kinderen met een visuele beperking, kinderen die doof zijn of een spraakgebrek hebben, kinderen met meerdere lichamelijke of verstandelijke beperkingen of langdurige ziektes en kinderen met ernstige gedragsproblemen.

Op bezoek bij een school voor kinderen met gedragsstoornissen
Studente Daphne Schellen doet die dag mee aan de voorlichting over onderwijs dat zich speciaal richt op kinderen met gedragsstoornissen. “De leerkracht vertelde dat hij in het begin een klas van negen kinderen had. Op een gegeven moment besloot een deel van de kinderen dat ze geen zin meer hadden in de les. Ze gingen naar buiten en de leerkracht kreeg ze met geen mogelijkheid meer naar binnen. Ook vertelde hij dat de kinderen apart zaten met hun gezicht naar de muur, zodat ze niet geprikkeld werden door de anderen”, aldus Daphne. 

Daphne Schellen, student Pabo Dordrecht
Het kind was boos en moest even stoom afblazen, omdat hij zijn gouden armband niet terug mocht hebben.
Daphne Schellen, student Pabo Dordrecht

In de middag gaan studenten langs verschillende scholen om een kijkje in de praktijk te nemen. Aansluitend bij haar voorlichting over onderwijs voor kinderen met ernstige gedragsproblemen bezoekt Daphne met medestudenten het Instituut Mr. Schats Noord in Rotterdam. Een interne begeleider vertelt hoe zij bij deze school de kinderen opvangt. Ze begeleidt leerkrachten, maar ook leerlingen met leerproblemen door individueel met hen te oefenen. Tijdens het gesprek komt een leerkracht binnen met een leerling. Daphne: “Het kind was boos en moest even stoom afblazen, omdat hij zijn gouden armband niet terug mocht hebben. De interne begeleider vroeg wat er precies gebeurd was. Ze begon een klein gesprekje over de armband. Op deze manier werd het kind wat rustiger en bespraken ze samen wat eventueel de oplossing voor het probleem kon zijn.”

Een waardevolle en leerzame themadag
Verder krijgen de studenten een rondleiding, onder meer om te zien hoe de klassen zijn ingericht en lesmateriaal te bekijken. Opvallend zijn de verschillende plekken waar kinderen even tot rust kunnen komen. Ook is er veel structuur en wordt er op verschillende niveaus onderwijs aangeboden, waardoor alle kinderen mee kunnen komen met de les. “Het was erg interessant om te horen hoe het er bij dit onderwijs aan toegaat. Ook om te zien dat er op een hele andere manier met de kinderen wordt omgegaan”, zegt Daphne. Een waardevolle en leerzame themadag voor de Dordtse Pabo-studenten, waar theorie en praktijk samenkomen.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.