Haarlem,
20
april
2022
|
07:30
Europe/Amsterdam

EdTech-pilot met app voor persoonlijke ontwikkeling

‘Is ons product ook relevant in het onderwijs?’

Kristiaan bij SUCH

“Het bedrijfsleven zet ons product al in rondom leren en ontwikkelen. We onderzoeken in deze pilot of het ook relevant is binnen het onderwijs.” Kristiaan Hartmann is docent aan Hogeschool Inholland en mede-oprichter van Prototype You. Hij deed mee aan het vorige EdTech-programma bij Start Up Campus Haarlem. Nu draait hij als vervolg daarop een pilot met een app die is ontwikkeld in zijn bedrijf en wordt gebruikt om de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren. Centrale vraag in deze pilot: kan deze app ook studenten helpen om te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling? 

In de term EdTech staat Ed voor Education en Tech voor Technology. Hogeschool Inholland en Fontys Hogescholen slaan in dit programma de handen ineen om educational technology en start-ups op weg te helpen én de weg te laten vinden in het hoger onderwijs in Nederland. En dat laatste was voor Kristiaan aanleiding om zijn betrokkenheid bij het programma te vervolgen in deze pilot. 

Gesneden koek 
Omdat Kristaan met één been in het onderwijs en één been in het bedrijfsleven staat, was een aantal sessies uit het EdTech-programma voor hem al gesneden koek. Kristiaan: “Zaken als het opstellen van een bedrijfsplan en marketing zijn voor mij wel bekend. Het werd voor mij interessant toen we aankwamen bij de inspiratiesessies. Frits van der Weerd - namens Inholland betrokken bij EdTech - is in die periode een belangrijk persoon geweest. Door met hem te sparren is uiteindelijk het idee voor deze pilot tot stand gekomen.” 

Leren en ontwikkelen 
Kristiaan: “De app die we gebruiken in de pilot wordt in het bedrijfsleven ingezet in het kader van leren en ontwikkelen. Wij zijn benieuwd of deze tool - al dan niet met een paar aanpassingen - ook in het onderwijs toegevoegde waarde kan hebben. Daarom werken nu drie docenten van één opleiding met studenten uit drie verschillende leerjaren met dit programma. Zij begeleiden ieder ongeveer zes studenten bij het zetten van stappen in hun persoonlijke ontwikkeling. Denk daarbij aan leiderschap of het omgaan met feedback. Daarbij ondersteunt de app het proces. Je kunt er het leerproces in documenteren en studenten met en van elkaar te laten leren door het buddysysteem.” 

SUCH_2 1

Reflecteren 
De studenten die aan de pilot meewerken, kiezen hun eigen leerdoelen. Op basis daarvan selecteren ze acties die ze uitvoeren in periodes van twee tot maximaal vier weken. Ze hebben stuk voor stuk een buddy - in ieder geval een medestudent en docent- die via de software kan meekijken met de voortgang. De buddy’s geven feedback en reflecteren na de periode waarin de acties zijn uitgevoerd, samen met de student over de bereikte doelen. De student kiest vervolgens een tweede leerdoel dat hij of zij begint met de input vanuit de eerste periode. De stappen die zo worden gezet, worden opgeslagen in het logboek van de app. 

Eigen route en tempo 
Kristiaan: “Zo heb je een eenduidig systeem waarin de inhoud en de leerdoelen kunnen veranderen. In het bedrijfsleven hebben we daar goede ervaringen mee omdat het herkenbaar is en toepasbaar op alle niveaus. Daarom denken wij dat dat ook goed kan aansluiten op het onderwijs. Door de eenduidigheid is het toepasbaar in alle leerjaren en studenten kunnen hun eigen route en tempo kiezen. Dat is ook de reden dat de pilot wordt gedaan met studenten uit verschillende leerjaren.” 

Inzet op persoonlijke ontwikkeling 
De pilot is nog maar enkele weken bezig, dus Kristiaan heeft nog geen zicht op de resultaten. Die worden tegen de zomer verwacht. De eerste reacties zijn in ieder geval positief. Kristaan: “Ik krijg al wel terug dat de software simpel en goed te begrijpen is. Dat is alvast belangrijk. Van docenten begrijp ik al wel dat zij het lastig vinden om de begeleiding van de studenten in te passen in hun bestaande takenpakket. Persoonlijke ontwikkeling staat hoog op de agenda in het hoger onderwijs. Studenten vinden dit vaak een lastig en minder leuk thema. Ze zijn vooral bezig met het halen van hun studiepunten en praten liever over de inhoud van vakken en projecten. Ik hoop dat deze app daar uiteindelijk aan kan bijdragen. Dit moet het werk beter en gemakkelijker maken, natuurlijk geen extra werkdruk opleveren.” 

Vraagt om gedragsverandering 
De pilot loopt relatief lang omdat persoonlijke ontwikkeling om gedragsverandering vraagt. Kristiaan: “Dat kost nu eenmaal tijd. Studenten zetten kleine, praktische stapjes en moeten verschillende leercycli doorlopen. We hopen dat deze app dat gemakkelijker en uitdagender maakt. En ik hoop dat de studenten kritisch met ons meekijken. Willen zij notificaties uit de app ontvangen? Kunnen we sommige programma-onderdelen beter vervangen door gamification? Met hun input kunnen we het product verder ontwikkelen en er in de toekomst hopelijk heel veel studenten en docenten verder mee helpen.” 

Boilerplate

Op 16, 18 en 20 mei start de EdTech Incubator 2022 bij Start Up Campus Haarlem. Bekijk de website om meer weten over het programma en om aan te melden. 

Of lees meer over de Fontys EdTech minor

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.