Alkmaar,
15
maart
2022
|
08:01
Europe/Amsterdam

Een waardevol kijkje in de keuken van het speciaal onderwijs

Heliomare en samenwerkingsverband PPO-NK te gast op Pabo Expertdagen in Alkmaar

Hoe ziet een dag in het speciaal onderwijs eruit? Welke behoefte hebben kinderen met een beperking? Wat komt er allemaal kijken bij passend onderwijs? Allemaal vragen die aan bod kwamen tijdens de laatste editie van de Expertdagen van de Pabo Inholland Alkmaar. Voor studenten die een voltijd-, (verkorte) deeltijdopleiding of vwo-route volgen. Gastprekers vanuit Heliomare en het samenwerkingsverband passend primair onderwijs Noord-Kennemerland (SWV PPO-NK) lichtten toe wat speciaal onderwijs precies inhoudt.

“Elk kind is speciaal en elk kind heeft iets anders nodig”, zegt Pauline van der Kolk, schoolopleider binnen Heliomare Onderwijs. “In het speciaal onderwijs (SO) wordt bepaald gedrag uitvergroot, maar in feite kom je dat gedrag overal tegen, in de hele maatschappij. Dat maakt het SO tot zo’n geweldige leerplek: de vaardigheden die je hier opdoet, kun je ook goed gebruiken in een reguliere klas. Maar wil je dat studenten kiezen voor (een stage in) het speciaal onderwijs, dan moet je wel zorgen dat ze weten dat het bestaat. De Expertdagen waren dus een prachtige kans om ons bij deze studenten in de kijker te spelen.” 

Kennismaking
Joëlle Tiebie-Woudstra is opleidingsdocent pedagogiek/onderwijskunde aan de Pabo van Hogeschool Inholland Alkmaar en de drijvende kracht achter de Expertdagen. “We organiseren deze dagen in het kader van passend onderwijs met het oog op de Wet passend onderwijs die sinds 1 augustus 2014 in werking is getreden en waarbij onderwijsinstellingen een zorgplicht hebben. Onze studenten kunnen in het derde jaar kiezen voor het keuzeonderwijs orthopedagogiek, maar kiezen zij een andere richting, dan komen zij nauwelijks met het speciale kind in aanraking. Het doel van deze Expertdagen was daarom om studenten te laten kennismaken met het speciaal onderwijs, én om inzicht te verschaffen over hoe je bínnen het reguliere onderwijs tegemoet kunt komen aan kinderen met andere behoeftes. Hoe meer kennis van achtergronden, gedragsstoornissen en problemen, hoe beter je als leerkracht kunt inspelen op de individuele behoefte van een kind. Kennis leidt tot begrip, daarbij is elk kind uniek met eigen talenten en juist dat is zo mooi om studenten te laten ontdekken.”

Workshops
Heliomare verzorgde onder meer workshops over moeilijk lerende kinderen, over rouw en verlies, over autisme, inclusie, 21-eeuwse vaardigheden en over het Heliomare-interventieteam dat thuiszittende kinderen weer op de rit probeert te krijgen. Expertspreker Simon Eg vertelde bevlogen over dyslexie, het Emma Kinderziekenhuis-AMC sprak over het zieke kind en consulent Yvonne Vellinga legde uit wat een samenwerkingsverband is en hoe ze vanuit SWV PPO-NK bijdragen aan de ondersteuning van kinderen met een extra hulpvraag op school. “Geweldig om aan de hand van voorbeelden te mogen uitleggen wat we doen. Het leidde tot mooie gesprekken over wat studenten zelf ook meemaken in de dagelijkse praktijk”, aldus Yvonne. 

Leerzame dagen
Volgens Twan Pasterkamp, Pabo-student in Alkmaar én parttime groepskracht bij SO-school Dynamica XL, geven de Expertdagen goed weer hoe het er in de klas aan toegaat. “Ook doe je er contacten op die er echt toe doen! Het speciaal onderwijs is zo leuk, maar de meeste mensen hebben er een verkeerd beeld van. Maar je leert meer begrip en geduld te hebben, kinderen niet meteen in een hokje te duwen of af te schrijven, en te kijken naar wat er wél kan.” Ieder kind heeft het recht om erbij te horen, vinden ook medestudenten Faye en Sanne: “Dit waren leerzame dagen waarbij de praktijk goed naar voren kwam!”

“Het speciaal onderwijs is ontzettend uitdagend. Ik gun het iedereen om bij ons stage te lopen, want het verrijkt je als mens en als leraar.”

Pauline van der Kolk van Heliomare

Verdere samenwerking
De Expertdagen waren een eerste stap in de samenwerking met Heliomare en SWV PPO-NK. Joëlle: “Nu gaan we bedenken wat we op langere termijn voor elkaar kunnen betekenen. Heliomare heeft al aangeboden dat studenten die dat willen een aantal middagen mogen meelopen in de praktijk. Dan kunnen ze hun kennis toepassen en zelf ervaren wat je voor die kinderen kan doen. Zou het niet mooi zijn als dit een integraal onderdeel van de opleiding kan worden, zodat alle studenten kunnen kennismaken en oefenen?” Pauline benadrukt dat je de kloof tussen opleiding en de praktijk, en tussen regulier en speciaal onderwijs alleen kan dichten als je wil samenwerken. “Er mag wel wat meer verbinding zijn tussen leerkrachten die hetzelfde vak uitoefenen. We hebben tenslotte allemaal hetzelfde doel voor ogen: het kind vooruithelpen.”

Reacties 1 - 1 (1)
Bedankt voor uw bericht.
madeleine
15
March
2022
Wat een prachtig voorbeeld van samenwerking en verdieping van het leren van studenten!