Alkmaar,
17
juni
2022
|
11:04
Europe/Amsterdam

Eerste Alkmaar BFL Alumni Evenement

header nieuwsartikel (2)

Elkaar terugzien, herinneringen ophalen en waardevolle connecties aangaan. Op woensdag 6 juli a.s. nodigt Hogeschool Inholland Alkmaar alle oud-studenten Business Studies, Finance & Control/Accountancy en oud-studenten van voorgangers Hogeschool Alkmaar en HEAO Alkmaar uit voor een eerste Alkmaarse BFL Alumni Evenement. Een mooie aftrap voor nog meer evenementen in de toekomst. 

“We hopen dat deze eerste bijeenkomst vooral een leuke ontmoeting wordt tussen oud-klasgenoten onderling en hun docenten”, zegt Astrid de Jong, docent marketing bij Inholland Alkmaar en coördinator van de alumnivereniging voor marketing. “Uit een brainstorm met een zestal alumni in maart bleek dat hun belangrijkste wens was om elkaar te zien en bij te praten met een hapje en drankje. Met dit event hopen we daaraan te voldoen (er is zelfs gelegenheid voor een dansje!). Van daaruit kijken we wat we nog meer voor elkaar kunnen betekenen.”

Marcel Kiewitt, alumnus, Kiewitt Consultancy

Waardevolle connectie 
Voor alumni en de bedrijven waar zij werken is de connectie met Inholland waardevol vanwege de aanwas van stagiaires en daarmee potentiële toekomstige werknemers. Voor de hogeschool zijn oud-studenten belangrijk omdat zij als opdrachtgever fungeren voor bijvoorbeeld afstudeerprojecten en om kennis en ervaring door te geven aan huidige studenten via workshops of masterclasses. Dominique Meertens is overall coördinator van het alumniprogramma: “Oud-studenten beschikken over een waardevol netwerk aan studiegenoten, collega’s in het werkveld en docenten, maar in de waan van de dag verdwijnen die contacten vaak naar de achtergrond. Het domein Business, Finance & Law (BFL) in Alkmaar wil erin faciliteren om deze contacten warm te houden. Door de hogeschool, maar ook alumni onderling met elkaar te verbinden hopen we een community te creëren, waarin we elkaar als professionals verder kunnen helpen.”

Lesley Business Studies student, SV BFL

Alumniverenigingen 
Het event wordt georganiseerd door alle alumniverenigingen BFL van Inholland Alkmaar. Naast Astrid de Jong houden Erwin Tuin en Remco van der Pijl (voor Finance/Accountancy), Maarten Eldermans (Management & Beleid) en Peter Kruithof en Nicole van Dinteren (Ondernemen) zich actief bezig met het beheer van speciaal hiervoor opgezette alumni-groepen op LinkedIn. Astrid: “De contacten zijn nu al merkbaar geïntensiveerd. Er is veel respons vanuit de verschillende LinkedIn-groepen en we worden regelmatig benaderd door oud-studenten die vanuit hun bedrijf graag in contact komen met jonge afstudeerders. In die zin werpt het alumnibeleid nu al vruchten af.” Zo wil Marcel Kiewitt, interim-manager, adviseur en managementcoach bij Kiewitt Consultancy (MER, 2011) best eens gastcollege geven. “Het is altijd interessant én leuk om in gesprek te komen met nieuwe mensen, zowel met studenten als oud-studiegenoten.”

Inrichten van het onderwijs 
Volgens Remco Wiering, alumnus Bedrijfseconomie (2016) en Finance-docent bij Inholland, schuilt de waarde van zo’n event daarnaast in het positieve effect ervan op de ontwikkeling van het onderwijs. “Uiteindelijk leiden wij op voor de beroepspraktijk. Onze eigen alumni vormen het nieuwe bedrijfsleven en via dit soort evenementen krijgt dat bedrijfsleven meer invloed op het onderwijs. Deze oud-studenten weten welk type medewerker organisaties zoeken, welke skills een aankomende professional moet hebben. En als hogeschool kunnen we daarop inspelen, het curriculum zo inrichten dat het in lijn blijft. Hoe beter de connectie tussen hogeschool en bedrijfsleven, hoe beter we dit op elkaar kunnen afstemmen.”

Iris Pouw, Rodi Media, alumnus

Top-of-mind blijven 
Studievereniging BFL (sv-BFL) van Inholland Alkmaar is ook aangesloten bij het alumniprogramma. “Wij stimuleren de huídige studenten en afstudeerders om lid te worden van de LinkedIn-groepen, zodat ook zij deel uitmaken van de alumniverenigingen”, zegt Lesley van den Broek, secretaris en vierdejaarsstudent Business Studies. “Zo blijven zij meteen in contact met de studievereniging en wie weet melden zich dan via hen weer nieuwe bedrijven aan als sponsor.” Zoals bij Iris Pouw (Business Studies, 2021): als kersverse projectmanager van de Rodi Groep introduceerde zij haar nieuwe werkgever bij de studievereniging. “Een van mijn vriendinnen was voorzitter, dus ik had een directe ingang. Ons bedrijf is altijd op zoek naar banden met toekomstige medewerkers, vooral nu we midden in een digitale transitie zitten. Als sponsor van sv-BFL zijn we aanwezig op de Mix&Match-stagebeurs, maar denk ook aan rondleidingen door onze drukkerij. Door de binding met de hogeschool in de toekomst te behouden, blijven wij top-of-mind bij studenten.” 

Voor deze eerste alumnibijeenkomst zijn nog geen studenten uitgenodigd, wel organiseert Stichting Alkmaarse Studentensociëteit de bar en is er de Pizza Foodtruck van Pizzacos, het bedrijf van een student Business Studies. De muziek wordt verzorgd door alumnus Robert Schuurman a.k.a. DJ Scurio. Een mooie weerspiegeling van wat men met het programma wil bereiken.