21
juni
2022
|
08:51
Europe/Amsterdam

Eerste resultaten van de Studentenwelzijnsmonitor 2022

shutterstock_1403962730

Het welzijn van onze studenten heeft onze topprioriteit. De coronacrisis heeft een grote impact gehad op het leven van studenten, maar ook na de crisis is welzijn een belangrijk gegeven. Daarom is het van belang om goed te monitoren en te onderzoeken hoe we het welzijn, engagement en studiesucces van onze studenten kunnen bevorderen. In mei hebben 1.462 Inholland-studenten deelgenomen aan de Studentenwelzijnsmonitor (SWM), ontwikkeld door het lectoraat Studiesucces

Dankzij NPO-middelen kon de SWM verder doorontwikkeld worden. Zo zijn er nieuwe concepten meegenomen (bijvoorbeeld ondersteuningsbehoefte) en zijn er extra vragen toegevoegd op basis van gesprekken met verschillende stakeholders, zoals het International Office. Bovendien hebben de onderzoekers van het lectoraat Studiesucces automatische, gepersonaliseerde feedbackrapportages ontwikkeld voor de deelnemende studenten. Zo kregen zij scores op ‘Be well’, ‘Be engaged’ en ‘Be successful’ op basis van hun eigen antwoorden. Naast de scores bevatte het rapport infographics met tips en links naar bijpassende e-learnings van New Heroes en e-health modules van Caring Universities. 

Infographic 
In onderstaande infographic zijn een aantal eerste resultaten vastgelegd. Zo beoordeelt 54 procent van de studenten zijn of haar eigen leven met een rapportcijfer van een zeven of hoger. Wat verder opvalt is dat 56 procent van de ondervraagde studenten een licht of verhoogd risico heeft op een burn-out en 30 procent van de ondervraagde studenten afgelopen jaar wel eens overwogen heeft om met de opleiding te stoppen.

Bekijk hier de infographic! 

Veerkracht 
Tijdens de tweede NPO-leergemeenschapsbijeenkomst van het NPO-consortium Welzijn en Binding hebben lector Rutger Kappe en onderzoeker Lisa Klinkenberg ook enkele eerste resultaten van de SWM 2022 gepresenteerd. Daarin is specifiek ingezoomd op veerkracht: het vermogen om na een moeilijke periode weer terug te veren en te herstellen van stressvolle gebeurtenissen. Zo hebben studenten met een hoge mate van veerkracht vaak minder depressieve klachten, minder zorgen en voelen zij zich meer thuis op de hogeschool. Hier is de opname van de workshop terug te zien

De trend gekeerd
Het is niet de eerste grootschalige welzijnsstudie onder studenten binnen Inholland. In 2020 is er een grote internationale welzijnsstudie geweest waaraan Inholland heeft deelgenomen en in 2021 is de eerste SWM-dataverzameling geweest. Met deze jaarlijkse cohorten kunnen we de ontwikkeling van het studentenwelzijn gedurende de coronaperiode monitoren. Zo is gebleken dat er een stijging in depressieve gevoelens was in 2021 in vergelijking met 2020, maar dat dit in 2022 weer is afgenomen tot ongeveer hetzelfde niveau als in het eerste cohort. Ook lijkt het gevoel van betrokkenheid bij de studenten ten opzichte van 2021 iets te zijn gestegen. Er wordt momenteel hard gewerkt aan een overzicht van de ontwikkelingen door de jaren heen. 

Domein- en opleiding specifieke resultaten 
De NPO-projectleiders en de leden van het kernteam studiesucces hebben een tabellenrapportage met specifieke resultaten voor hun domein en opleidingen ontvangen en zullen die binnen hun domeinen verspreiden. Hierin staat een overzicht van de achtergrondgegevens van de deelgenomen studenten (bijvoorbeeld studiejaar en Inholland-locatie) en resultaten onderverdeeld in drie categorieën: ‘Be well’ (bijvoorbeeld mate van veerkracht en burn-outklachten), ‘Be engaged’ (bijvoorbeeld mate van extra-curriculaire engagement en docentbetrokkenheid) en ‘Be successful’ (bijvoorbeeld opgelopen studievertraging)

Teaser rapportage
Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.