15
november
2023
|
08:05
Europe/Amsterdam

Femke Kaulingfreks houdt UvA-oratie over grootstedelijke problematiek

femke kaulingfreks

Inmiddels benoemd tot Bijzonder hoogleraar Grootstedelijke problematiek in het bijzonder gericht op Amsterdam (Wibautleerstoel) aan de Universiteit van Amsterdam, houdt Femke Kaulingfreks, lector Jeugd en Samenleving bij Hogeschool Inholland, donderdag 30 november haar inaugurele rede in Amsterdam. De rede, getiteld ‘Op de drempel van de stad. Hoe de stad vorm krijgt in tussenruimtes’, is openbaar toegankelijk.

Februari dit jaar is Femke benoemd op de Wibautleerstoel aan de UvA. Deze bijzondere leerstoel is door de gemeente Amsterdam ingesteld ten behoeve van de studie van grootstedelijke vraagstukken, in het bijzonder van Amsterdam. Femke doet vanuit sociaal wetenschappelijk perspectief onderzoek naar de ontwikkeling van de stad. Zij richt zich daarbij op relaties binnen sociale groepen in de stad en op de relatie tussen overheid en inwoners.

Eerder zei Femke over haar benoeming: “Dit is een mooie stap in de ambitie om het onderzoek dat aan het hbo en aan de universiteit wordt gedaan rond grootstedelijke vraagstukken dichter bij elkaar te brengen. Bewoners, praktijk- en beleidspartners en onderzoekers kunnen op deze manier écht van elkaars verschillende type kennis en werkwijzen gebruikmaken. Ook kijken we samen hoe de stad duurzamer, socialer en inclusiever kan worden.”

Verbeteren van relatie tussen burger en overheid
Met de benoeming van Femke staat de Wibautleerstoel de komende vijf jaar in het teken van relaties binnen sociale groepen in Amsterdam en de relatie tussen overheid en bewoners. Zij wil in de periode dat zij de leerstoel bekleedt een instituut oprichten waarin wetenschappers samen met professionals en Amsterdammers werken aan de uitdagingen van de stad. Gezien haar onderzoekservaring op het gebied van maatschappelijke en politieke participatie verwacht de gemeente dat zij kan bijdragen aan het verbeteren van de relatie tussen burger en overheid.

Kennis tot diep in de haarvaten van de stad
Burgemeester Femke Halsema zei over Femke’s benoeming: “Femke Kaulingfreks is een betrokken onderzoeker die de Amsterdamse samenleving heel goed kent. Ze heeft relevante kennis van de uiteenlopende gemeenschappen die Amsterdam rijk is en haar netwerk zit tot diep in de haarvaten van de stad. Ik zie er naar uit dat ze als bijzonder hoogleraar grootstedelijke vraagstukken de komende jaren een belangrijke bijdrage gaat leveren aan het maatschappelijk debat en het denken over de toekomst van onze stad.”

Femke, zelf geboren in Amsterdam, studeerde politieke en sociale filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 2013 aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Ze heeft onder andere geschreven voor De Correspondent en De Volkskrant en publiceerde onder meer ‘Uncivil Engagement and Unruly Politics’ (2015) en ‘Straatpolitiek’ (2017). Sinds 2018 is Kaulingfreks verbonden aan Inholland als lector Jeugd en Samenleving. Naast haar werk als lector is ze partner bij de Academische Werkplaats Jeugd Amsterdam-Amstelland en lid van de programmaraad van het Amsterdams Kenniscentrum Ongelijkheid.

 Meer informatie
De oratie van Femke Kaulingfreks vindt plaats op donderdag 30 november om 16.30 uur in de Aula van de UvA in Amsterdam, Singel 411 op de hoek van ’t Spui. Iedereen is welkom en ook is er een livestream te volgen. Ga naar de website van de UvA voor meer informatie. Oratie Femke Kaulingfreks - Universiteit van Amsterdam (uva.nl)