Amsterdam,
25
maart
2022
|
12:05
Europe/Amsterdam

Geboortezorgtafel Amsterdam

Hard werken aan oplossingen voor kwaliteitsverbetering geboortezorg

De kwaliteit van de geboortezorg wordt bedreigd door een tekort aan verloskundigen. Om dit knelpunt en andere uitdagingen in de geboortezorg te bespreken en vanuit onderwijs en onderzoek naar oplossingen te zoeken, is op initiatief van AVAG - het instituut dat naast verloskundig onderzoek ook de hbo-opleiding Verloskunde van Inholland herbergt - en het Amsterdam UMC in oktober 2021 de Geboortezorgtafel Amsterdam opgericht. Deze maand vond de tweede bijeenkomst plaats.

Hoe zorg je voor een zachte landing voor jonge professionals in het werkveld van de geboortezorg? Hoe kun je als werkveld in samenwerking met onderwijs in de krappe, hectische context van de geboortezorg goed personeel aan je binden en vooruithelpen in hun professionele ontwikkeling? En hoe maak je cliënten (zwangere vrouwen) medeverantwoordelijk voor het opleiden van professionals, aangezien het zonder hen niet mogelijk is goede professionals op te leiden? Deze (en meer) thema’s kwamen aan bod.

Kim van Eijck van organisatieadviesbureau Turner opent tweede Geboortezorgtafel

Laagdrempelig, lokaal en actiegericht
De Geboortezorgtafel is een laagdrempelig, lokaal en actiegericht gezelschap dat met goed onderwijs en onderzoek bij wil dragen aan de verbetering van de geboortezorg. Bij deze tweede bijeenkomst werkten ongeveer dertig professionals uit de geboortezorg – verloskundigen, gynaecologen, fysio- en oefentherapeuten, docenten en onderzoekers – in verschillende werkvormen een aantal oplossingen uit.

Bij de eerste bijeenkomst in oktober vorig jaar waren enkele knelpunten gesignaleerd vanuit concrete cliëntervaringen, waarna drie onderzoeksprojecten (elk vanuit een eigen thema) werden gestart. De oplossingsopties die daaruit voortkwamen, zijn tijdens de tweede bijeenkomst van de Geboortezorgtafel aan de deelnemers voorgelegd. Zij hebben hierop feedback gegeven, alternatieve voorstellen gedaan en mogelijke oplossingen uitgewerkt in ruwe prototypes.

Discussie over zachte landing voor young professionals

Korte film over VIO's toelaten bij bevalling
Een van de besproken knelpunten is het feit dat studenten Verloskunde in hun stages niet altijd bij bevallingen aanwezig mogen zijn, wat wel noodzakelijk is om ze goed te kunnen opleiden. Het is dus van groot belang dat zwangere vrouwen instemmen met de aanwezigheid van een Verloskundige In Opleiding (VIO’s) bij hun bevalling. In de praktijk blijkt dat ze daar niet altijd toestemming voor geven omdat ze niet goed weten wat het betekent om een student toe te laten bij de bevalling. En verloskundigen hebben niet altijd de tijd om hier uitleg over te geven. “Om dit specifieke probleem op te lossen gaan wij een korte film maken met deze informatie", vertelt Joyce Kors, onderwijskundige bij AVAG en een van de initiatiefnemers van de Geboortezorgtafel. “Die kunnen verloskundigenpraktijken dan op hun website plaatsen.”

Joyce Kors, onderwijskundige bij AVAG

Ik denk dat wij de impact van de Geboortezorgtafel kunnen vergroten als ook studenten, docenten en onderzoekers vanuit andere domeinen zouden aansluiten.

Joyce Kors, onderwijskundige bij AVAG

“De toegevoegde waarde van deze bijeenkomsten is dat wij optimaal gebruik kunnen maken van alle aanwezige expertise en betrokkenheid bij het uitvoeren van de projecten”, gaat Joyce verder. “In oktober hopen wij de cyclus af te ronden door te laten zien welke oplossingen wij gerealiseerd hebben. En dan gaan we opnieuw kijken naar andere knelpunten die wij gezamenlijk kunnen oppakken. Altijd met het doel de kwaliteit van de geboortezorg in de regio te verbeteren.”

Joyce Kors verzamelt ideeën om cliënten medeverantwoordelijk te maken voor het opleiden van professionals

Impact vergroten
Joyce wil deze bijeenkomsten breder trekken: “Ik denk dat wij de impact van de Geboortezorgtafel kunnen vergroten als ook studenten, docenten en onderzoekers vanuit andere domeinen zouden aansluiten. Ik ben heel nieuwsgierig naar de manier waarop bijvoorbeeld vanuit marketing of facility management wordt gekeken naar het verleiden van cliënten om te participeren in onderwijs.”

Ben je zwanger, moeder, kraamverzorgende, student, docent, onderzoeker, verloskundige of gynaecoloog? Als je vanuit jouw eigen expertise een bijdrage wilt leveren aan de kwaliteit van de geboortezorg in de regio Amsterdam, ben je van harte uitgenodigd om mee te doen. Voor informatie of aanmelding kun je contact opnemen met Joyce Kors

De eerstvolgende Geboortezorgtafel vindt plaats op 4 oktober 2022.

Reacties 1 - 1 (1)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Sophie Rodenburg
15
September
2022
Graag schuif ik namens de KNOV ook op 4 oktober aan.
Met vriendelijke groeten,

Sophie Rodenburg