Delft,
07
november
2018
|
16:47
Europe/Amsterdam

HiPerGreen en drones in de kas: de stand van zaken

HiPerGreen symposium

De behaalde resultaten in het project HiPerGreen uit het afgelopen half jaar stonden centraal vrijdag tijdens een tweede voortgangssymposium in het World Horti Center in Naaldwijk. Centrale vraag in het project is: hoe kunnen hoe kunnen we met automatisch vliegende drones de gewasopbrengst in de sierteelt verbeteren?

Met technieken in de precisie-landbouw bekijken studenten en (docent)onderzoekers hoe met minder bestrijdingsmiddelen en minder grondstoffen (mest, water) een hogere productie gedraaid kan worden. Centraal staat het herkennen van plantenziektes in een zo vroeg mogelijk stadium door middel van de inzet van een autonoom vliegende drone. De verkregen data worden zodanig geanalyseerd dat de geïnfecteerde gebieden in de kassen gericht kunnen worden herkend en behandeld. De ‘gewasuitval’ kan zo substantieel beperkt worden.

Waardevolle sponsoren
HiPerGreen telt een aantal sponsoren uit het werkveld die voor het project heel waardevol zijn. Zij delen hun expertise in de vorm van kennis, leveren hightech producten en stellen van testruimten en –planten beschikbaar voor de onderzoeken. Tijdens het symposium benadrukte Tim Brander van Hazeu Orchids (Phalaenopsis-kwekerij) dat de grootste uitdaging voor hun kwekerij bestaat in het tijdig herkennen van ziektes en een zo efficiënt mogelijke bestrijding hiervan. Igno Breukers van DB2-vision (producent multispectrale camera’s) denkt graag mee in nieuwe camera-oplossingen voor de drone en voor het herkennen van zieke planten.

Lucien Fesselet, projectmanager HiPerGreen, en studenten van de verschillende actieve deel onderzoeken lichtten de behaalde resultaten van het afgelopen half jaar toe. Belangrijke onderwerpen waren de voortgang van het haalbaarheidsonderzoek, de segmentatie, de planten en experimenten en de ontwikkeling van het dockingstation en de businesscase. Fesselet vatte de uitkomsten van de afgesloten deelonderzoeken samen en verzorgde een live demonstratie van de drone. De tijdens de vlucht gescande planten data werden direct op de laptop zichtbaar als thermische afbeeldingen.

Sinds de start van het project in oktober 2017 zijn diverse groepen studenten actief met hun deelonderzoeken aan de slag gegaan onder leiding van lector Cock Heemskerk (Robotica) en meerdere vakdocenten. De docenten en studenten komen uit drie Inholland-domeinen (Agri, Food & Life Sciences, Business Finance & Law en Techniek Ontwerpen & Informatica) en vier Inholland-locaties (Delft, Alkmaar, Haarlem en Diemen).

In de derde editie van de HiPerGreen nieuwsbrief kun je een samenvatting nalezen over het het symposium van afgelopen 26 oktober.

Ga voor meer informatie naar www.hipergreen.nl

Reacties 1 - 1 (1)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Plantenkekerij P.van Geest
22
March
2019
Drone voor bespuitingen in kas is dat iets?
Hebben jullie nog behoefte aan een testlocatie en dan kunnen wij misschien ook daar iets van leren.

Vr Gr Ruud Zwinkels
0650610690