Amsterdam,
16
februari
2018
|
15:29
Europe/Amsterdam

Hoe kunnen ouders en professionals tieners positief opvoeden?

Kom naar het kennisatelier Werken met Triple P Tieners

Kennisatelier Triple P

Het kennisatelier Werken met Triple P Tieners, over opvoedingsondersteuning aan ouders van tieners vindt plaats op donderdag 8 maart bij Inholland Diemen. Hiermee wordt een vierjarig (RAAK-Pro)-project afgerond van onderzoekers Leefwerelden van Jeugd waarin ook professionals uit het werkveld, docenten en studenten Pedagogiek en Social Work geparticipeerd hebben. 

Tijdens het onderzoek stond de vraag centraal of het programma Triple P Tieners, internationaal bekend onder de naam 'Positive Parenting Program', effectief is. De tienervariant was nog niet eerder zo grootschalig en grondig onderzocht. Leidt deelname tot verbetering van de opvoedcompetentie van ouders en afname van ‘lastig’ pubergedrag? De resultaten wijzen daar inderdaad op en worden tijdens de bijeenkomst gepresenteerd.

Een andere belangrijke vraag in het onderzoek was of het programma geschikt is voor ouders van diverse sociale en etnische achtergronden die in de regio Amsterdam wonen. Ook daarop is een positief antwoord gevonden, al kan de toegang en uitvoering van het programma wel wat verbeterd worden.

Onderzoek belangrijk voor jeugdzorg Nederland
De uitkomsten zijn van belang voor de beroepspraktijk van jeugdzorg en jeugdgezondheidszorg in Nederland. De tienervariant is hiermee een effectief bewezen interventie die goede resultaten behaalt in de preventie en begeleiding van ouders met opvoedproblemen. Van dit onderzoek was Inholland penvoerder. Ook is intensief samengewerkt met in- en externe partners.

Het kennisatalier
De bijeenkomst is bedoeld voor praktijk, beleid, onderwijs en wetenschap. Er vinden plenaire presentaties plaats en deelnemers kunnen workshops bijwonen. Daarnaast is er vooral aandacht voor de onderzoeksresultaten, de beleving van het programma door ouders van diverse achtergronden en wat professionals van deze vorm van opvoedondersteuning vinden.

Programma:

 • 12:30 uur: Ontvangst en inloop.
 • 13:00 uur: Opening door Pauline Naber, senior-onderzoeker Leefwerelden van Jeugd bij Hogeschool Inholland en programmaleider van het onderzoek ‘Effectiviteit, bereik en toegankelijkheid van Triple P tieners’.
 • 13:15 uur: Is Triple P tieners effectief? Presentatie resultaten effectonderzoek door Majone Steketee, algemeen directeur Verwey-Jonker Instituut en hoogleraar Orthopedagogiek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • 14:00 uur: Programma integriteit: Hoe streng zijn we eigenlijk? Marjolijn Distelbrink, senioronderzoeker Verwey-Jonker Instituut en Cecile Winkelman, projectleider preventie Ouder- en Kindteams Amsterdam.
 • 14:30 uur: Pauze.
 • 15:00 uur: Workshops.
  - ‘Oudercursus Triple P tieners: ervaringen en opvoedstijlen van ouders’ door Pauline Naber en Willemijn Roorda, senior-onderzoeker Leefwerelden van Jeugd bij Hogeschool Inholland.
  - ‘Diversiteit en Triple P in Amsterdam en Zuid-Afrika’door Cecile Winkelman, projectleider preventie en opvoedondersteuning Ouder- en Kindteams Amsterdam.
  - ‘Ervaringen van professionals met Triple P tieners’door Marjolein Distelbrink en Anna Jansma, onderzoeker Verwey-Jonker Instituut.
 • 16:30 uur: Overhandiging Handreiking Triple P tieners aan Christine Pollmann, afdelingshoofd Jeugd gemeente Amsterdam.
 • 16:45 uur: Afsluiting.

Geïnteresseerd? Meld je aan
Deelname is kosteloos en aanmelden kan door te mailen naar Michelle Bax van Hogeschool Inholland. Voor meer informatie: 088-4664290.

De Gezonde Samenleving

Het programma Triple P draagt bij aan De Gezonde Samenleving, een profilerend thema van Hogeschool Inholland. Dit is een samenleving waarin burgers, bij fysieke, psychische en sociale problemen, een zo gezond en sociaal mogelijk leven leiden en kunnen participeren. Een samenleving waarin mensen in hun sociale omgeving centraal staan. Waarin professionals mensen – preventief en bij problemen – activeren en ondersteunen bij het ontwikkelen van zelfmanagement en empowerment. Deze professionals werken interprofessioneel en maken gebruik van de laatste (technologische) innovaties.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.