Haarlem,
03
maart
2021
|
07:40
Europe/Amsterdam

In de toekomst kijken bij Nationale Hackaton

Bouwmanagement & Vastgoed/Ruimtelijke Ontwikkeling blikt terug op bijdrage aan hackathon

In de Week van de Circulaire Economie deden studenten van verschillende opleidingen van Hogeschool Inholland mee aan Nationale Hackathon Circulaire Economie. Vanuit de locatie Inholland Haarlem zetten studenten Bouwmanagement & Vastgoed/ Ruimtelijke Ontwikkeling, Bouwkunde, Informatica en Finance & Control gedurende een week hun tanden in de vraag hoe de oude, leegstaande gebouwen van Inholland Alkmaar circulair kunnen worden herontwikkeld.

Nadia van Ling is derdejaarsstudent Bouwmanagement & Vastgoed/ Ruimtelijke Ontwikkeling, een opleiding die dit jaar door de Keuzegids HBO is bekroond met het kwaliteitszegel ‘topopleiding’. Nadia ging samen met tien andere studenten aan de slag om op het complex in Alkmaar een 'circulaire campus' te creëren. Nadia: “De campus bestaat uit een drietal gebouwen en een soort evenementenzaal aan één van de gebouwen vast. Dat gebouw en de zaal staan op de nominatie om gesloopt te worden. De constructie van die gebouwen is echter goed, alleen de isolatie en klimaatregeling niet. Wij kregen de opdracht om een alternatief te bedenken voor sloop en, in combinatie met de twee andere gebouwen, te komen tot een circulaire campus.”

Studenten uitdagen
In de Hackaton-week werden de studenten via workshops en masterclasses geïnspireerd en uitgedaagd. Zo ging Kristian Dansen, docent Bouwmanagement & Vastgoed, in op hoe je een goede pitch maakt, zowel technisch als qua opbouw en presentatie. Kristian: “Het leuke van deze werkvorm zit onder meer in de dynamiek tussen studenten uit verschillende leerjaren én van verschillende opleidingen. Anders heb je toch kans dat je ‘veel van hetzelfde’ krijgt en nu weten ze elkaar te inspireren om over hun eigen vakgebied heen te kijken.”

“Door als projectteam samen te werken aan zo’n praktijkvraagstuk, te brainstormen, met ideeën, plannen, grafische modellen en oplossingen te komen leer je heel veel. Bovendien zijn onze studenten uiteindelijk degenen die daadwerkelijk met deze vraagstukken aan de slag moeten. Daar ben je beter op voorbereid als je met een realistische opgave als deze aan de slag gaat, dan wanneer je dat met een ‘papieren’ project doet.”

Kristian Dansen daagt zijn studenten graag uit om na te denken over wat duurzaam en toekomstbestendig bouwen écht betekent. “Bij termen als circulariteit en duurzaamheid ga je al snel uit van wat de definitie voorschrijft. Terwijl beide termen wat mij betreft te vaak als marketingterm ergens op worden geplakt óf beperkt blijven tot ‘hergebruik’ of toepassing van isolatiemateriaal. Ik ben pas echt onder de indruk als een gebouw aan het eind van zijn levenscyclus volledig hergebruikt kan worden. Het is belangrijk om verder te kijken dan alleen ‘het gebouw’. Denk aan klimaatadaptie, waar de studenten bij dit vraagstuk op een hele leuke manier invulling aan hebben gegeven.”

Realistisch én vernieuwend
Nadia vult aan: “Hoe houd je rekening met zaken als warmtestress of piekregens? Of met de daadwerkelijke bezetting van het parkeerterrein, tegen de achtergrond van de opkomst van deelauto’s en -fietsen? Ook kwam de vraag aan bod hoe je door de inrichting van een campus de sociale samenhang kunt versterken en er meer contact komt tussen studenten van verschillende opleidingen. Evenals de mogelijkheid om studentenwoningen te realiseren of werkplekken te maken voor startende ondernemers. Over al die dingen nadenken dan met elkaar met oplossingen komen die realistisch én vernieuwend zijn, dat vond ik echt heel gaaf bij deze hackaton.”

“Omdat niet alle studenten vanuit dezelfde opleiding komen, spreek je niet altijd dezelfde ‘taal’. Dat is soms lastig, maar tegelijkertijd juist heel leuk omdat je op andere inzichten en ideeën komt. Zo zat Sander in onze groep, die Informatica studeert. Dat lijkt een opleiding die weinig met de bouwwereld te maken heeft. Tot we kwamen op de Smart Campus, de toepassing van techniek voor bijvoorbeeld warmteregeling of energiebesparing. Ook hadden we bedacht om in de genoemde zaal een vriendelijk geprijsde kantine te maken voor studenten, ondernemers en omwonenden. Waarop Job als student Finance & Control de vraag stelde of en hoe dat exploitabel te maken is. Dat was heel waardevol, want een bouwbegroting maken kan ik wel, maar van zoiets heb ik geen verstand. Job wel, dus kon hij de financiële onderbouwing maken op basis waarvan we met elkaar weer verdere beslissingen konden nemen.”

Nadia van Ling, student Bouwmanagement & Vastgoed/ Ruimtelijke Ontwikkeling
Door de opzet van het programma, het samenwerken vanuit de verschillende opleidingen en het doelgericht toewerken naar een pitch, vind ik dat we echt iets moois hebben neergezet.
Nadia van Ling, student Bouwmanagement & Vastgoed/ Ruimtelijke Ontwikkeling

In de toekomst kijken
“Wat zo gaaf was, is dat ik aan het begin van de week dacht dat een week veel te kort was om met een echt goed voorstel te komen. Maar door de opzet van het programma, het samenwerken vanuit de verschillende opleidingen en het doelgericht toewerken naar een pitch, vind ik dat we echt iets moois hebben neergezet. En er komt een vervolg, want we zijn in gesprek met mensen bij Inholland om te bekijken wat er vanuit onze ideeën echt gerealiseerd kan worden. Er is dus in ieder geval iets in beweging gezet. Dat is wat ik ook zo leuk vind in zowel deze opleiding als in de Hackaton: je bent eigenlijk met elkaar in de toekomst aan het kijken.”

De Nationale Hackathon Circulaire Economie werd dit jaar voor het eerst georganiseerd en is een initiatief van Het Groene Brein, Kenniscentrum Mission Zero en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Er deden zowel mbo-, hbo- als wo-studenten van dertien verschillende onderwijsinstellingen mee. Vanuit Inholland namen Han van Kleef en Robert Chamski het initiatief om aan de Hackaton mee te doen en kwamen ze met de vraagstukken voor de studenten.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.