Alkmaar,
19
maart
2018
|
16:49
Europe/Amsterdam

Inholland Alkmaar en Ravo Fayat werken samen in TerraTechnica

Een schoolvoorbeeld van krachtenbundeling van onderwijs en bedrijfsleven, zo zou je de samenwerking tussen Hogeschool Inholland Alkmaar en Ravo Fayat binnen TerraTechnica kunnen omschrijven. Beide partijen hebben een convenant ondertekend waarin zij de intentie hebben uitgesproken de komende jaren intensief te gaan samenwerken. Namens Ravo Fayat ondertekende HR-manager Occo Koedijker de overeenkomst, namens Inholland Alkmaar ondertekende locatiedirecteur Dirk van der Bijl. 

Wereldwijd schone en leefbare steden
Fayat Environmental Solutions, waar Ravo - wereldwijd bekend om haar veegwagens uit Alkmaar - een deel van uitmaakt, heeft een grootse ambitie om wereldwijd te zorgen voor schone en leefbare steden, maar hoe? Hiervoor is de hulp van studenten van Hogeschool Inholland ingeroepen.

Internationale ervaring
Met een frisse blik zorgen zij voor nieuwe invalshoeken. Door een nauwe samenwerking van studenten van de technische en economische opleidingen komen innovaties tot stand die het management van Ravo helpt bij het bepalen van haar strategie. Voor studenten een uitgelezen kans om tijdens de opleiding internationale ervaring op te doen en mee te mogen denken over de te volgen koers van een groot internationaal concern.

Krachtenbundeling
Dit soort samenwerkingsverbanden is waar TerraTechnica om draait. Een krachtenbundeling gericht op onderwijs, onderzoek en innovatie in duurzame (energie)technologie. Hiermee versterken we de regionale innovatiekracht, geven we een impuls aan de werkgelegenheid en kunnen alternatieve oplossingen worden ontwikkeld, waarvan niet alleen bedrijven zoals Ravo Fayat, maar de hele samenleving kunnen profiteren.

Meet Up - nieuwe technologie
Tijdens de 'Meet Up' in februari –een terugkerende bijeenkomst van TerraTechnica- is een eerste aanzet gedaan. Studenten, collega-ondernemers en docenten zijn in gesprek gegaan over het vraagstuk van Ravo. Zo ontstond er een brainstorm over wat nieuwe technologie, zoals Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI)/deep learning of Big Data kan betekenen voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen zoals Ravo die voor ogen heeft. 

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.