Den Haag,
01
november
2023
|
11:16
Europe/Amsterdam

Inholland draagt bij aan EnergieRijk Den Haag vanuit lectoraat Gebouwde Omgeving

Warmteconvenant en Stadsbatterij belangrijke mijlpalen in programma EnergieRijk Den Haag, ©Rijksvastgoedbedrijf, foto Bas Kijzers

Om het stadsverwarmingsnet in Den Haag verder te verduurzamen hebben meerdere grote (semi-)publieke en private vastgoedeigenaren dinsdag een ‘warmteconvenant’ ondertekend met Eneco. Ook is de ‘Stadsbatterij’ in werking gesteld, waarbij accu’s worden gebruikt om het overvolle elektriciteitsnet in stedelijk gebied te ontlasten. Het zijn belangrijke mijlpalen in het programma EnergieRijk Den Haag (ERDH), waarin ook Hogeschool Inholland betrokken is vanuit het lectoraat Gebouwde Omgeving. 

Foto's ondertekening: @Rijksvastgoedbedrijf, Bas Kijzers

Lector Perica Savanovic van het Inholland-lectoraat Gebouwde Omgeving van Hogeschool Inholland is ook voorzitter van het Nationaal Lectorenplatform Gebouwde Omgeving en nauw betrokken bij het programma. Drie wetenschappelijke publicaties staan op zijn naam die verbonden zijn aan ERDH om de voortgang methodologisch vast te leggen. De eerste twee zijn al gepubliceerd. De publicaties dragen bij aan het delen en verrijken van kennis en ervaringen vanuit EnergieRijk Den Haag. Het programma ERDH sluit mooi aan op het thema Duurzame leefomgeving van Inholland. In samenwerking met het werkveld, praktijkgericht onderwijs en onderzoek werken we aan duurzame oplossingen die bijdragen aan een goede kwaliteit van leven, voor nu en later.   

Lector Perica Savanovic (Bebouwde Omgeving)

Samenwerking nodig voor complexe innovatieve programma's
"Met het tekenen van de warmteconvenant laat ERDH zien hoe vanuit een ontwikkelprogramma de benodigde samenwerking voor energietransitie actief gezocht en vormgegeven wordt”, laat Perica in een reactie weten. “Eneco is namelijk als een externe partij niet direct betrokken in het programma(team). Het plaatsen van de Stadsbatterij is een voorbeeld van het actief én experimenteel inzetten van (technische) innovaties voor gebiedsgerichte oplossingen, als onderdeel van de gekozen Trias Territoria aanpak. Daarmee wordt een concrete bijdrage geleverd op meerdere niveaus van complexe energietransitie doorontwikkeling.” Zie ook de eerste en tweede wetenschappelijke publicatie van Energierijk Den Haag.  

Warmteconvenant
Het warmteconvenant is ondertekend door het Rijksvastgoedbedrijf, provincie Zuid-Holland, BAM, Unie van Waterschappen, Nationale Politie, Haaglanden Medisch Centrum en Eneco. Wat betreft het stadsverwarmingsnet gaan de partijen kennis en initiatieven uitwisselen. Ook volgen concrete maatregelen, zoals het testen van de impact van temperatuurverlaging bij alle gebouwen van de partners. Eerste onderzoeksresultaten geven aan dat ook met een lagere aanvoertemperatuur van het stadsverwarmingsnet de gebruikers een comfortabele werkplek blijven ervaren, met minder energiegebruik en minder CO2-uitstoot tot gevolg.  

“Met het tekenen van dit warmteconvenant bereiken we een nieuwe mijlpaal”, zei demissionair minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten, in een videoboodschap bij de ondertekening. “Hierdoor kunnen we samen een volgende stap zetten naar een verdere verduurzaming van het stadsverwarmingsnet in Den Haag.”  

Warmteconvenant en Stadsbatterij belangrijke mijlpalen in programma EnergieRijk Den Haag, ©Rijksvastgoedbedrijf, foto Bas Kijzers

Stadsbatterij
In aanwezigheid van staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijen, gedeputeerde Rijkaart van de provincie Zuid-Holland en wethouder Kapteijns van de gemeente Den Haag is ook de Stadsbatterij in werking gesteld. Met de Stadsbatterij kan duurzame energie worden gebruikt op andere momenten dan deze worden opgewekt, kan elektriciteit worden geladen wanneer deze ruim - dus goedkoop - voorhanden is, bijvoorbeeld bij veel wind of overvloedige zonneschijn. Daarnaast worden pieken en dalen in het lokale elektriciteitsnet met de Stadsbatterij opgevangen en wordt het net daarmee ontlast. En op de wat langere termijn zouden batterijen zoals de Stadsbatterij ingezet kunnen worden in zogenaamde smartgrids, oftewel elektriciteitssystemen die de vraag naar elektriciteit beïnvloeden aan de hand van het aanbod op dat moment. 

Over EnergieRijk Den Haag
Het warmteconvenant en de Stadsbatterij zijn initiatieven vanuit het programma EnergieRijk Den Haag (ERDH), een samenwerkingsverband tussen het Rijk, Provincie Zuid-Holland, de Gemeente Den Haag en diverse (semi-) publieke en private partners.  ERDH streeft naar de volledige verduurzaming van de belangrijkste overheidsgebouwen in het centrumgebied van Den Haag. Opgedane kennis en ervaring worden gedeeld met andere vastgoedeigenaren- en beheerders om er zo samen voor te zorgen dat overheidsgebouwen in 2040 energieneutraal zijn. 

Lees ook het artikel op de website van EnergieRijk Den Haag: Warmteconvenant getekend en Stadsbatterij in gebruik genomen 

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.