Perica Savanović
Perica Savanović

Perica Savanović

lector
Lectoraat
E-mail

 

 

 

Werk samen met Perica

Even voorstellen

Dr. ir. Perica Savanović is sinds 1 november 2022 lector Gebouwde Omgeving, onderdeel van het Research and Innovation Centre Techniek, Ontwerpen en Informatica. Met het lectoraat richt Perica zich op de complexe maatschappelijke opgaven en transities in de gebouwde omgeving. Volgens het Klimaatakkoord moeten in 2050 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af zijn, met als tussenstap de verduurzaming van de eerste 1,5 miljoen bestaande woningen tot 2030. Alleen al deze immense opgave vraagt om innovatieve oplossingen in een ontwikkelproces van integraal ontwerpen en participatief creëren, zodat ze goed toepasbaar zijn en aansluiten bij de behoeften van de eindgebruiker.

Aan de hand van concrete opgaven wil Perica met het lectoraat projecten opzetten om deze wijze van ontwerpen verder te verbeteren en bij te dragen aan vernieuwing in gebouwde omgeving. Zo kan er een duurzame leefomgeving en veerkrachtige samenleving ontstaan.

Samenwerken

Perica wil de traditionele verkokering in de bouwwereld doorbreken en betrokken disciplines samen laten werken aan integrale ontwerpen voor de transities in de gebouwde omgeving. Sterker nog, met participatief creëren staat de deur ook open voor andere professionals en betrokkenen buiten het werkveld, zoals eindgebruikers. Want het is aan die laatste groep om de te ontwikkelen innovaties te omarmen. Perica staat een open structuur van samenwerking voor waarin per vraagstuk wordt gekeken naar de meest kansrijke samenwerkingen. Dat gaat natuurlijk al snel om de partijen uit de ontwerp-, bouw- en technieksector (OBT), maar ook om partijen uit bijvoorbeeld de industrie, IT, het onderwijs, het sociaal-maatschappelijke domein en de creatieve sector.

Wie is Perica Savanović?

Expertise

Expertise

Perica Savanović is naast lector Gebouwde Omgeving voorzitter van het Nationaal Lectorenplatform Gebouwde Omgeving (NL-GO) waaraan veertien hogescholen verbonden zijn.

Ervaring

Ervaring

Perica studeerde Bouwkunde aan de TU Delft en werkte als architect bij Broekbakema. Hij promoveerde aan de TU Eindhoven op onderzoek naar integraal ontwerpen en werkte ten tijde van zijn promotieonderzoek ook bij TNO Bouw. Om het integraal ontwerpen in de praktijk te brengen verzorgde hij workshops in opdracht van brancheorganisaties Koninklijke NLingenieurs en de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA).

Na zijn promotie maakte Perica de overstap naar Stichting Bouwresearch (SBR) om aan de hand van innovatieve projecten het integraal ontwerpen in de uitvoerende bouw te laten landen. Vervolgens keerde Perica terug in de academische wereld als ontwikkelingsmanager Huisvesting van de Universiteit Utrecht om na twee jaar als lector Gebouwde Omgeving te starten bij Avans Hogeschool en deze functie vervolgen op te pakken bij Hogeschool Inholland.

 

Over Perica

Over Perica

Perica noemt zichzelf Rotterdammer uit voormalig Joegoslavië. Hij woont al dertig jaar met plezier in de Maasstad, inmiddels met zijn echtgenote en twee kinderen. Perica is gericht op samenwerken, in woorden en daden, zoals het een goede Rotterdammer betaamt. Door zijn optimistische natuur ziet hij vooral kansen die je gezamenlijk kunt grijpen.

"In mijn werkende leven ontdekte ik hoe verzuild de disciplines in de bouwwereld zijn. Elektrotechnici en bouwkundigen gaan totaal gescheiden te werk. Ik heb die verzuiling altijd willen doorbreken, omdat professionals van elkaar kunnen leren en samen tot betere oplossingen kunnen komen. Juist het hbo kan een belangrijke rol spelen in de wisselwerking van onderzoek naar en toepassing van innovatieve oplossingen."

- Perica Savanović

Perica Savanović bij podcast Onderzoekers over de Toekomst

Luister de aflevering

Perica was te gast bij de podcastserie Onderzoekers over de Toekomst. Samen met lector Rogier Nijssen ging hij in gesprek over het belang van samenwerken voor een betere transitie. De lectoren menen dat de energietransitie alleen kan slagen als we inzien dat deze van ons allemaal is. Dat vraagt om een integrale, optimistische aanpak, waarbij we over alle grenzen heen kijken. Benieuwd hoe we volgens Perica en Rogier naar een duurzame toekomst kunnen gaan? 

Luister mee

Werk samen met Perica

Kom in contact en stel je vragen