16
mei
2023
|
08:40
Europe/Amsterdam

Inholland gaat werken in netwerken

Cirkels: waarom doen we het en hoe werkt het?

Netwerk cirkels1

Als hogeschool hebben we een ambitieus Strategisch Plan. Zo richten we ons bijvoorbeeld op meer studentgerichte dienstverlening, betere studentenwelzijn en willen we flexibel leren en onderzoeken mogelijk maken. Dit lukt alleen als we hiervoor als collega’s integraal samenwerken, dwars door domeinen en afdelingen heen. We gaan steeds meer werken in netwerken - in cirkels - om onze strategische doelen te halen. De eerste Inhollanders doen daar al ervaring mee op. Collegevoorzitter Bart Combee doet zelf volop mee en vertelt over het waarom en hoe.

Werken in netwerken klinkt misschien nieuw, maar dat is het niet. Zowel binnen als buiten onze hogeschool zijn steeds meer collega’s in netwerken actief. Denk aan interne netwerken rond inclusie, duurzaamheid en interdisciplinair werken. Of aan het onderwijs en onderzoek in living labs waarin we met netwerkpartners en studenten in co-creatie aan allerlei urgente vraagstukken werken.

Voordelen van werken in netwerken
“Om de doelen van ons Strategisch Plan te behalen gaan we extra investeren in interne netwerken”, zegt Bart. “Het is dé manier om te versnellen. We leren meer van elkaar en kunnen vraagstukken integraal benaderen dwars door afdelingen, domeinen en locaties heen. Bovendien zijn we zo veel slagvaardiger. We kunnen op de juiste plek besluiten nemen die ons strategisch verder helpen. Zo vermijden we verkokering en een omslachtige hiërarchische besluitvorming.”

foto cirkels

In cirkels werken aan strategische doelen
Hoe werkt het werken in netwerken? “In januari zijn we begonnen met het werken in zogeheten strategische cirkels”, vertelt Bart. “We hebben voor vijf strategische speerpunten netwerken opgezet in cirkels. In elke cirkel werken collega’s van uiteenlopende delen van onze hogeschool samen aan één bepaald strategisch doel. In alles wat we doen in de cirkel staat die specifieke opdracht centraal. Daar zoek je de mensen bij in onze organisatie: collega’s met verstand van zaken en die warmlopen voor dit doel.”

In een cirkel kun je je volledig focussen op jouw rol, een rol die bij je past en je energie geeft.

Autonoom beslissingen nemen
Het bijzondere van de cirkel is, dat het autonoom beslissingen kan nemen. “Binnen de randvoorwaarden van een opdracht is alles mogelijk. Een cirkel kan bijvoorbeeld zelf beslissen welke rollen nodig zijn en daar nieuwe collega’s bij halen. Ze hebben allemaal een of meerdere rollen en iedereen is vrij om die rollen naar eigen inzicht in te vullen. Die focus zorgt ervoor dat je snel resultaat kunt bereiken en zorgt voor lerend vermogen. Je doet iets, leert ervan en verbetert.”

Netwerken naast huidig werk
Cirkels bestaan naast de huidige matrixorganisatie. “Ik neem zelf deel aan de hoofdcirkel, die doelen en randvoorwaarden van de andere cirkels vaststelt en die knelpunten kan oplossen. Hier ben ik ongeveer vier uur per week mee bezig”, zegt Bart. “En dat geeft veel voldoening. Je kunt je volledig focussen op jouw rol, een rol die bij je past en je energie geeft. Fijn is dat je zelfstandig kansen kunt signaleren en grijpen. Daar hoef je geen toestemming voor te vragen. Als je daarentegen belemmeringen tegenkomt, kun je ze bespreekbaar maken in vergaderingen, die vervolgens superefficiënt verlopen. Zo maakte ik mee dat we in één korte vergadering twintig agendapunten behandelden.”

Of cirkels de goede manier is om te werken in netwerken, zullen we nog vóór de zomer evalueren.

Voor de zomer evalueren
Binnen onze hogeschool zullen we gaan werken in netwerken. “Of cirkels de goede manier is, zullen we nog vóór de zomer evalueren. Feit is dat we netwerken nodig hebben om onze strategische ambities te verwezenlijken. In deze of een andere vorm.”

Boilerplate

Ook meedoen? Zoek aansluiting bij een van onze cirkels
Voor het ontwikkelingstraject om te werken in netwerken hebben we zeven cirkels opgezet rond vijf inhoudelijke strategische doelen.

Wil jij je een paar uur per week inzetten voor een van de strategische doelen? Geheel in de rol die jou het beste ligt? Of wil je op een andere manier inhoudelijk betrokken zijn of goed op de hoogte worden gehouden? Ga het gesprek aan!

  1. Flexibel & interdisciplinair leren – Lida van Stralen
  2. Studentenwelzijn – Alaoui Alaoui
  3. Studentgerichte dienstverlening – Remko Imthorn
  4. Profilerende thema’s – Margret de Blanken-Hulsebosch
  5. Werving & instroom – Jessica Schipper
  6. Manier van werken voor vernieuwing – Janneke Vervloed
  7. Hoofdcirkel Strategische cirkels – Bart Combee

Vragen?
Heb je een algemene vraag over het werken in netwerken? Stuur een e-mail naar Janneke Vervloed: janneke.vervloed@inholland.nl.

Lees meer over de cirkels op Weten & Regelen.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.