Amsterdam,
31
augustus
2016
|
10:00
Europe/Amsterdam

Inholland-lector onderzoekt inzet robots in de zorg

De nieuwe lector Robotica, Cock Heemskerk, is van plan op korte termijn praktijkgericht onderzoek te gaan doen naar de inzet van robots in de zorg. Dit wil hij gaan doen, mede vanuit zijn eigen onderneming Heemskerk innovative Technology (HIT), in samenwerking met de domeinen Techniek Ontwerpen en Informatica en Gezondheid, Sport en Welzijn van Inholland Alkmaar. Belangrijke rol in het project speelt ook Daan Smedinga, oud-Inholland-student Technische Informatica en collega van Heemskerk.

Gezien de explosieve toename van de vergrijzing, zijn er in de toekomst steeds minder helpende handen om ouderen zelfstandig thuis te laten wonen, tenzij robots een belangrijke rol gaan spelen in de zorg. Heemskerk acht de kans daarop 100 procent, en onderzoekt dan ook hoe robots deze rol kunnen gaan spelen.

De op afstand bestuurbare robot Rose, ontwikkeld door HIT, speelt een belangrijke rol in het nieuwe onderzoeksproject. Rose kan patiënten een flesje water aangeven of iets van de grond oprapen. Handig voor zorginstellingen die zo op afstand contact kunnen houden met bewoners. De patiënt kan via een display op de robot contact houden met de bestuurder van het apparaat.

Testen in de regio
Heemskerk wil de semi-autonome Rose gaan testen bij diverse zorginstellingen in de regio en het Slimste Huis Alkmaar. Met alle ervaringen die de zorgrobot daar op doet, hoopt Heemskerk in enkele jaren tijd een zorgrobot op de markt te brengen die voldoende zorg kan bieden om ouderen de regie over hun eigen leven terug te geven. Op termijn moet duidelijk worden met welk takenpakket de robot daadwerkelijk materiële en immateriële meerwaarde biedt.

Studenten en docenten vanuit technische en zorgopleidingen gaan helpen bij het opzetten en uitvoeren van het praktijkonderzoek. Waar techniekstudenten meer zullen kijken naar het functioneren van de robot (snel, betrouwbaar, veilig genoeg?), kijken de zorgstudenten meer naar de protocollen, de acceptatie en het nut van de robot in de dagelijkse zorgpraktijk.

Voor het genoemde onderzoeksproject is Heemskerk op dit moment nog bezig met een aanvraag bij het Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. Hij hoopt in januari 2017 van start te gaan met het onderzoek.

Cock Heemskerk is sinds mei 2016 lector Robotica bij Inholland Alkmaar. Onder de vlag Research and Innovation Centre Techniek, Ontwerpen en Informatica (RIC-TOI) doet hij praktijkgericht onderzoek om praktijkkennis met betrekking tot robotica in te bedden in het onderwijs van diverse technische opleidingen. Hij werkt daartoe samen docenten en studenten van de Inholland-opleidingen Werktuigbouwkunde, Electrotechniek, Technische Informatica.

De focus in het onderzoek van Heemskerk ligt op toepassingen zorgrobots en agri-robots. Bij zorgrobots zoekt hij naar de verbinding en crossover tussen de Inholland-domeinen Techniek, Ontwerpen en Informatica (TOI) en Gezondheid Sport en Welzijn , en samenwerking met onder andere de Vrije Universiteit. Bij agri-robots, zoekt hij naar de verbinding en crossover tussen TOI en het Domein Agri, Food & Life Sciences in Delft, en samenwerking met Wageningen Universiteit.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.