06
maart
2023
|
11:15
Europe/Amsterdam

‘Ons onderzoek en onderwijs zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden’

Inholland onderzoekt: in gesprek met CvB-lid Marije Deutekom

Marije Inholland

Hogeschool Inholland is een onderwijs- én onderzoeksinstelling. Marije Deutekom, lid van het College van Bestuur (CvB), kan dit niet vaak genoeg zeggen. Zij is zelf de belichaming van deze identiteit met een rijk verleden bij de hogeschool als docent en lector. “Ik ben dan ook hartstikke blij dat we in ons Strategisch Plan onderzoek en onderwijs hebben benoemd als de twee primaire processen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.”

Voor iemand met een hart voor onderzoek en onderwijs moet het een prachtige tijd zijn om leiding te geven aan een instelling als Hogeschool Inholland. In het Strategisch Plan voor de periode 2022-2027 heeft de hogeschool de duurzame leefomgeving als een van de richtinggevende thema’s gekozen. Een zeer actueel thema dat schreeuwt om innovatieve, praktisch haalbare oplossingen en dat is precies waar een hbo-instelling met toegepast onderzoek een bepalende rol in kan spelen.

Vraagstukken als vertrekpunt
“In het Strategisch Plan hebben we nadrukkelijk gesteld dat we altijd vertrekken vanuit maatschappelijke vraagstukken”, zegt Marije. “We werken aan prangende vragen om ons heen en dat maakt zowel ons onderzoek als ons onderwijs actueel. In onze kennisinstelling zijn deze twee primaire processen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door onderzoek identificeren we in een vroeg stadium nieuwe vraagstukken en dat helpt om als een verkenner het onderwijs te vernieuwen en zo mee te bewegen met de snel veranderende maatschappij. Maar ook om met het werkveld te werken aan oplossingen die bijdragen aan de vitaliteit van ons metropolitane gebied en aan de duurzame leefomgeving.”

Hogeschool Inholland is nog wel eens te bescheiden in de prachtige resultaten die we met ons onderzoek boeken.

Onderzoek, onderwijs en werkveld
“Onderzoek, onderwijs en werkveld brengen we bijvoorbeeld actief samen in living labs en leer- en innovatienetwerken”, vertelt Marije verder. “Onderwijs is nodig om afgestudeerden met een goed ontwikkeld onderzoekend vermogen de wereld in te sturen. Op die manier leveren we zelfstandig denkende professionals af die vervolgens ook in de beroepspraktijk een betekenisvolle bijdrage leveren aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.”

Brede, groene hogeschool
Voor een bijdrage aan de duurzame leefomgeving heeft Hogeschool Inholland nog een bijzondere troef in handen. “We zijn de enige hbo-instelling in Nederland die naast het groene domein van Agri, Food & Life Sciences andere domeinen onder één dak heeft. Dit betekent dat we duurzame innovaties kunnen onderzoeken en helpen ontwikkelen vanuit een combinatie van expertises. Zijn ze behalve duurzaam bijvoorbeeld ook technisch en economisch haalbaar en sociaal-maatschappelijk acceptabel? Want bij een focus op de duurzame leefomgeving moeten we waken voor een dreigende tweedeling in de samenleving. Denk aan zonnepanelen: die zijn voor veel mensen niet weggelegd. Vandaar het belang van onze tweede strategische thema: de veerkrachtige samenleving. Beide komen prachtig samen in bijvoorbeeld ons lectoraat Ecosociaal werk, waar we onderzoek doen naar een duurzame samenleving die ecologisch en sociaal rechtvaardig is.”

We moeten meer onderzoek-inclusief gaan denken.

Marije Deutekom, college van bestuur Hogeschool Inholland

Onderzoeksteams uitbreiden
Hogeschool Inholland wil de interdisciplinaire kracht verder benutten. “Mooi is dat het kabinet meer geld beschikbaar heeft gesteld voor onderzoek in het hoger onderwijs”, zegt Marije. “We willen daarmee de onderzoeksteams van onze lectoraten uitbreiden en hen meer laten samenwerken. Onze strategische thema’s, zoals de duurzame leefomgeving, zijn daarbij sturend om de lectoraten uit te dagen daar gezamenlijk impact op te maken en te ontdekken waar nog kennishiaten zitten.”

Resultaten met trots laten zien
Domeinoverstijgende onderzoeksprojecten zijn er nu al, benadrukt Marije. “Voor de duurzame transitie weten de groene, technische en bedrijfseconomische domeinen elkaar bijvoorbeeld al te vinden. Dat zie je in projecten als Smart Farming Peren, waarbij robots telers ondersteunen bij het snoeien van perenbomen, of Bean me up: onderzoek naar het beteugelen van de vervuilende soja-import door de inzet van de Noord-Hollandse veldboon. Dat boontje lijkt een uitstekende basis voor yoghurt, ijs en muffins. Allemaal hebben ze het signatuur van Hogeschool Inholland. Goed zou zijn als we dit soort projecten nog meer met trots laten zien. Onze hogeschool is nog wel eens te bescheiden in de prachtige resultaten die we met ons onderzoek boeken.”

Onderzoek-inclusief denken betekent ook dat onderzoek niet altijd ten dienste staat van het onderwijs.

Onderzoek-inclusief denken
Roepen dat je goed bent in onderzoek en de combinatie met onderwijs op waarde schatten dragen ook bij aan de broodnodige mentaliteitsverandering binnen de hogeschool zelf. “We moeten meer onderzoek-inclusief gaan denken”, stelt Marije. “Onderzoekswerk hoeft niet onderaan de to do-lijst te staan. Voor een docent-onderzoeker is het schrijven van een publicatie net zo urgent als de voorbereiding van een college. Onderzoek-inclusief denken betekent ook dat onderzoek niet altijd ten dienste staat van het onderwijs. Het is goed dat lectoren zich richten op open vraagstukken die wellicht op termijn heel bruikbaar zijn om ons onderwijs verder mee te professionaliseren.”

Inholland onderzoekt

Hogeschool Inholland profileert zich de komende weken sterk op het thema ‘de duurzame leefomgeving’. Vanaf september is ons tweede richtinggevende thema ‘de veerkrachtige samenleving’ aan de beurt.

Reacties 1 - 1 (1)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Lindemarie Jongste
07
March
2023
Ik ben blij met jouw opmerking Marije dat wij als Inholland-collega's en -studenten meer met trots mogen laten zien wat we allemaal doen. Ik ben het met je eens dat 'onze hogeschool nog wel eens te bescheiden is in de prachtige resultaten die we met ons onderzoek boeken.'
Overigens hoeven we wat mij betreft niet te wachten tot we een concreet resultaat hebben, want tussentijds is er ook genoeg te 'showen': werkplezier, samenwerken, leermomenten, eureka's, yes-momenten etc.