Rotterdam,
25
mei
2022
|
09:56
Europe/Amsterdam

Nieuwe regionale partner voor Rotterdam

Inholland Rotterdam en OZHZ tekenen samenwerkingsconvenant

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) en Hogeschool Inholland Rotterdam hebben afgesproken om te gaan samenwerken. Het gaat onder andere om stageplaatsen en afstudeeropdrachten aanbieden, gastlessen geven en nieuwe en bestaande vakken ontwikkelen. De ondertekening van het convenant vond 24 mei plaats.

De frisse lucht die je inademt, de schone grond in je moestuintje of de veilige speeltuin bij jou om de hoek. Voor de inspecteurs, vergunningverleners en adviseurs van OZHZ is het bijdragen aan een gezonde plek om te wonen dagelijks werk. Wij als Inholland dagen studenten uit om te durven leren. Tijd om elkaar te versterken, vonden zowel Menno Kriekaart, teamleider bij HBO-Rechten, als Arnold Groenewegen, unitmanager bij de omgevingsdienst.

“Vijftien jaar geleden heb ik met Arnold samengewerkt en we kwamen elkaar iedere keer weer ergens tegen.” Menno Kriekaart, teamleider bij HBO-Rechten, vertelt hoe de samenwerking met Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) is ontstaan. Toen Arnold meer contact wilde met een onderwijsinstelling dacht hij aan Menno. Andersom zoekt Menno continu naar samenwerkingen met het werkveld en zo was de match gemaakt.

Meerwaarde beroepsonderwijs
Praktijk, onderzoek en onderwijs met elkaar verbinden; dat is wat Menno graag doet. En daar zet hij met succes zijn waardevolle netwerk voor in. “Als voormalig ondernemer ben ik ervan overtuigd dat beroepsonderwijs écht meerwaarde heeft. Studenten beseffen waarom ze iets leren, wanneer ze het in de praktijk toepassen. HBO-Rechten is een brede opleiding. Wij willen een beter beeld geven van de mogelijkheden die de opleiding biedt, door het ze te laten zien en mee te laten maken.”

‘Gedeeld belang brengt cross-overs teweeg’
Arnold vult aan: “De studierichting sluit nauw aan bij onze werkzaamheden. Wij kunnen competentietrainingen geven en praktijkervaring brengen, zodat het onderwijscurriculum nog beter aansluit op de praktijk. Er is een krappe arbeidsmarkt. Talent van studenten kunnen we goed gebruiken op nieuwe inhoud en ontwikkelingen. Gedeeld belang brengt cross-overs teweeg.”

Het tekenmoment
Nahied Rezwani, directeur van het Domein Business, Finance and Law en van locatie Rotterdam, is erg te spreken over de samenwerking. “Wij willen dat onze studenten zich ontwikkelen via persoonlijke leerroutes in authentieke leeromgevingen en voldoen aan de vraag van de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. Deze samenwerking sluit volledig aan op onze visie en focus op regionale verbinding. Studenten (en zelfs docenten) kunnen stage lopen, onderzoek doen naar waar de dienstverlening van OZHZ beter kan en een goed beeld krijgen van wat het werk inhoudt. Uiteindelijk kunnen ze er na hun studie zelfs aan de slag.”