Alkmaar,
22
november
2019
|
10:09
Europe/Amsterdam

Jaarevent TechValley:

Inholland-studenten volop betrokken bij Noord-Hollandse innovaties

Het eerste jaarevent van TechValley Noord-Holland, het netwerk van 35 mkb-maakbedrijven, kende een mooie vuurdoop bij Hogeschool Inholland Alkmaar. De conclusie na afloop was algemeen: hier wordt gewerkt aan ambitieuze innovatieprojecten!

Richard Oerlemans, directeur Hogeschool Inholland Alkmaar en verantwoordelijk voor het Domein Techniek, Ontwerp en Informatica (TOI), trapte af. “Technologische en maatschappelijke ontwikkelingen gaan zo snel, dat wij enorm uitgedaagd worden om de aansluiting te behouden. Dat kunnen we niet alleen. Samen met partijen uit het werkveld willen wij onze studenten, de professionals van morgen, meegeven om zich zowel vakinhoudelijk te ontwikkelen als op de manier waarop je werkt en samenwerkt.”

Managen van het toeval
Ontwikkelingsbedrijf NHN is penvoerder van dit project dat mede is gefinancierd door de Europese Unie en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en Provincie Noord-Holland. Thijs Pennink, directeur NHN, noemde zijn rol ‘managen van het toeval’. “Mensen bij elkaar brengen en kijken wat daaruit voortkomt; dat kan helemaal niks opleveren, maar het kan ook leiden tot heel mooie innovaties en samenwerkingsverbanden. Ondernemers die iets willen, een onderwijsinstelling die zich goed wil positioneren in de regio, en brancheorganisaties die ambities uitspreken: zij zijn voor ons een mooie basis om in beweging te komen.”

Thijs en JASA
Thijs Bouwes, derdejaarsstudent Technische Informatica, loopt stage op de R&D-afdeling van JASA Packaging Solutions. “Bij JASA werk ik aan een vision oplossing, waarbij een camera controles uitvoert op de producten die verwerkt worden in de machine. In dit geval een folierol waarvan de positie weleens verschuift. Ook kan de folie slippen over de aandrijving. Met de camera willen we detecteren of we moeten bijsturen voor een vlotter proces met minder storingen.” Thijs vindt het heel leerzaam dat hij dit werk naast zijn studie kan doen. “Op school leer je veel, maar in het bedrijfsleven krijg je van 9 tot 5 te zien wat er gebeurt. Het levert behalve studiepunten vooral kennis op, voor mijzelf en het bedrijf. De lessen die ik de afgelopen twee jaar bij Inholland heb gehad, kan ik gebruiken om mijn onderzoek goed af te ronden. Ik moet onderzoeksplannen inleveren en een plan van aanpak. Tussendoor zijn er toetsingsmomenten en is er overleg met mijn stagebegeleider. Ik wissel ook ervaringen uit met andere stagiaires. We doen allemaal onderzoek naar iets anders, het is interessant om te horen hoe anderen dat aanpakken.”

Baanbrekend innoveren
Ook JASA is enthousiast. “Wij willen baanbrekend innoveren”, zegt mede-eigenaar Eduard de Haan. “Daarbij is het handig om ook kennisgebieden die we niet hebben uit te wisselen of binnen te halen. Dat kan bijvoorbeeld met studenten. Zonder iemand als Thijs zouden we eigenlijk niet kunnen doen wat we zouden willen. Hij levert een serieuze bijdrage.” Rob Wilbers, software engineer: “Het is hartstikke leuk om te zien dat de studenten van nu met een andere blik, vanuit de moderne technologie, de zaken bekijken. Dat houdt ons scherp. Wij hebben de ervaring, studenten zoals Thijs zorgen voor nieuwe impulsen.” De Haan: “De afgelopen drie jaar groeiden we met 72% en hebben we bijna veertig mensen aangenomen. We investeren vijfmaal zoveel in opleidingen als drie jaar geleden, er zijn volop doorgroeimogelijkheden.” De boodschap aan Inholland is duidelijk: blijf zorgen voor voldoende enthousiaste studenten, want al deze innovatieve bedrijven zitten boordevol ambitie!

Futureproof
In totaal presenteerden bedrijven en studenten tien innovatieprojecten. De Smart Industry thema’s Data, Robotica & Vision, Predictive Maintenance en Smart Verdienmodellen vormen in de projecten de rode draad. Door slim verbinden van onderzoek en onderwijs aan concrete innovatievraagstukken van regionale maakbedrijven, ontstaat voor Hogeschool Inholland Alkmaar een unieke mogelijkheid om praktijkonderwijs verder vorm te geven, met name binnen het Domein TOI. Door de krachten te bundelen en te innoveren in TechValley, kunnen deze bedrijven hun producten, processen en diensten futureproof maken. Er lopen dertig studenten stage, vanaf februari 2020 staan alweer twintig nieuwe studenten klaar.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.