Haarlem,
19
september
2022
|
12:51
Europe/Amsterdam

Interdisciplinaire aanpak als tweede natuur van Inholland

Interview met Bart Combee in PIT-magazine

schermafbeelding2022-01-11om15.16.19.png

Nederland staat voor grote maatschappelijke opgaven. Via onderwijs en onderzoek wil Hogeschool Inholland bijdragen aan de oplossing hiervan, om zo de wereld waarin wij leven duurzamer en veerkrachtiger maken. Collegevoorzitter Bart Combee vertelt daar in PIT, het magazine voor praktijkgericht onderzoek, meer over. Hij zoomt in op systemisch co-design en interdisciplinair samenwerken. “Oplossingen zoeken voorbij de grenzen van de eigen discipline is een tweede natuur aan het worden.”

“Een kenmerk van maatschappelijke vraagstukken is dat ze complex zijn en vaak een interdisciplinaire aanpak vereisen. Met tachtig opleidingen hebben we als Inholland een volledig palet aan disciplines in huis. Wij kunnen daardoor makkelijk verbindingen leggen. Als het gaat om duurzaamheid bijvoorbeeld, werkt het groencluster van onze school nauw samen met onderzoekers, docenten en studenten van logistiek, techniek, het economische en het sociale domein. Oplossingen zoeken voorbij de grenzen van de eigen discipline is een tweede natuur aan het worden.”

Disciplines komen samen in minor
“Het leidt ertoe dat steeds meer opleidingen met een klassiek beroepsprofiel ook andere disciplines integreren, zoals digitalisering. Ook ontstaan nieuwe studierichtingen. We ontwikkelen bijvoorbeeld de minor ‘Samen werken aan de toekomstbestendige stad’ en de masteropleidingen ‘Kwaliteit van de leefomgeving’ en ‘Navigating sustainable transitions’. Deze nieuwe minors, waarin meerdere disciplines samenkomen, passen perfect binnen het maatschappelijk verdienvermogen.” 

Succesvolle veranderingen door systemisch co-design
“Omdat maatschappelijke thema’s een multidisciplinaire aanpak vereisen met veel verschillende partners, is ook kennis van verandervermogen van belang. Systemisch co-design kan helpen om veranderingen succesvol en duurzaam te maken (zie ook het interview met lector Wina Smeenk in hetzelfde PIT magazine). Bij deze methodiek draait het om co-creatie en co-design van alle partners. Ontwerpkennis, ontwerpmethoden en verbeelding spelen een belangrijke rol. De methodiek is nog volop in ontwikkeling.”

We bouwen de brug terwijl we er overheen lopen.

Bart Combee, voorzitter College van Bestuur

Expertisenetwerk opzetten
“Samen met De Haagse Hogeschool, Hogeschool Utrecht en vele praktijkpartners zetten we een expertisenetwerk op rondom systemisch co-design. Dat netwerk gaat de methodiek verder vormgeven, ervaringen opdoen en hulpmiddelen ontwikkelen voor overheden, bedrijven en kennisinstellingen. Zo ontstaat hét lerend netwerk voor systemisch co-design. Nationaal en internationaal.”

Proberen en vooral leren
“Het interessante aan alle trajecten is dat we er zelf veel van opsteken. We proberen, leren en zoeken een weg naar een ongewisse uitkomst; we bouwen de brug terwijl we er overheen lopen. Het beroepenveld verandert snel, de student is minder in het klaslokaal en meer in het werkveld en praktijkgericht onderzoek krijgt een grotere rol. Dat zijn mooie ontwikkelingen. Een nauwe samenwerking met alle stakeholders houdt onderwijs en onderzoek relevant en actueel.”

Dit is een integrale uitwerking van het interview met Bart. Lees het gehele artikel – mét visies van andere hogeschoolbestuurders – vanaf pagina 10 in PIT, het magazine voor praktijkgericht onderzoek.

Lector Wina Smeenk over de kracht van systemisch co-design

Bart Combee legt er in zijn interview al nadruk op: ‘systemisch co-design’. Door met veel verschillende partijen samen te werken, is de kans op het oplossen van maatschappelijke vraagstukken veel groter. Inholland-lector Wina Smeenk gaat hier in hetzelfde PIT-magazine dieper op in. Lees vanaf pagina 23 het gehele artikel De kracht van systemisch co-design.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.