Delft,
26
september
2019
|
12:00
Europe/Amsterdam

Kansen verzilveren voor de biobased economy in de grensregio

Het werken met ‘nieuwe’ groene in plaats van fossiele brandstoffen staat centraal in de ‘biobased economy’. Hoe onderwijsinstellingen, waaronder Inholland Delft, en bedrijven werken aan uitdagingen in de Nederlands-Vlaamse grensregio op dit gebied, kun je zien op donderdag 10 oktober, tijdens de slotconferentie van het Interreg-project Grenzeloos Biobased Onderwijs (GBO), in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht.

In de biobased economy nemen groene grondstoffen de rol over van fossiele. Deze 'nieuwe' grondstoffen worden toegepast als materialen, chemicaliën en energie. Dat zorgt voor nieuwe ontwikkelingen in sectoren als agro-food, bouw, chemie, textiel en maritiem. Bovendien zorgt de biobased economy voor duurzame ontwikkeling door de inzet van herbruikbare grondstoffen.

Hoe krijg je de biobased economy van de grond?
De belangrijkste uitdagingen om de biobased economy in de grensregio daadwerkelijk van de grond te krijgen zijn:

  • Bedrijven bewust maken van de kansen die er op dit terrein liggen en daaraan gekoppeld het creëren van vraag naar onderzoek en faciliteiten.
  • Helder krijgen welke kennis en vaardigheden de nieuwe generatie professionals nodig heeft om aan de slag te kunnen in de biobased industry. En hoe zorg je dat onderwijs en arbeidsmarkt goed op elkaar aansluiten?

Om deze uitdagingen aan te gaan en het onderwijs beter aan te sluiten op toekomstige ontwikkelingen op dit gebied en specifieke vragen vanuit het bedrijfsleven startte het driejarige GBO-project in november 2016. Dit met onder andere financiële ondersteuning van het Europese fonds Interreg Vlaanderen-Nederland.

Ontwikkeling vraaggericht onderwijs
De afgelopen jaren hebben 14 Nederlandse en Vlaamse partners, waaronder Hogeschool Inholland, gewerkt aan de ontwikkeling van vraaggerichte onderwijs- en nascholingsprogramma's op mbo, hbo én universitair niveau. Daarnaast is er geïnvesteerd in betere trainings- en researchfaciliteiten voor onderwijs en bedrijfsleven.

De lesmodules kunnen over heel Vlaanderen en Nederland ingezet worden. Niet alleen de kennis en de ervaring, maar ook faciliteiten en leerkrachten of docenten worden over de Vlaams-Nederlandse grens heen gedeeld. Elke hogeschool, elke universiteit of onderzoeksinstelling heeft immers zijn eigen specialisatie en expertise.

Alle lesmodules en MOOC’s die de GBO-partners hebben ontwikkeld zijn te vinden op biobasedonderwijs.eu/resultaat. Op dit digitale platform zijn ook stageopdrachten, filmpjes en overzichten van onderzoeksfaciliteiten en biobased experts te vinden.

Meer informatie en aanmelden slotconferentie
Wil je meer weten over de resultaten of de toekomst van de biobased economie in de grensregio? Bezoek de slotconferentie, bekijk het programma en meld je aan. Wil je meer informatie over het project en de invulling van Hogeschool Inholland hieraan? Neem dan contact op met alex.vanderzwart @inholland.nl.