Haarlem,
07
juli
2021
|
08:20
Europe/Amsterdam

Kennis en innovatie voor arbeidsmarkt en onderwijs in het economische domein

Nova College en Inholland Haarlem houden symposium over samenwerking in de regio

Een duurzame samenwerking tussen beroepsonderwijs, werkveld en regionale overheid als stuwende kracht voor het domein economie. Dat was het onderwerp van het symposium ‘Kennis en innovatie voor arbeidsmarkt en onderwijs in het economische domein’ op 23 juni. Een gezamenlijk initiatief van de economische opleidingen van ROC Nova College Haarlem en Hogeschool Inholland Haarlem. Waar hebben de regionale partners die in het economische domein actief zijn elkaar nodig? Welke vraagstukken spelen er? En waar willen zij actief met elkaar op inzetten?

Op het symposium stond de actieve uitwisseling van thema’s centraal. “Vanuit het beroepsonderwijs zien wij een aantal ontwikkelingen waarin we elkaar kunnen versterken”, zeggen Patty van Asselt, teamleider Business Studies bij Inholland Haarlem, en Jan Kunst, opleidingsmanager en projectleider Business School Nova College. “Dit zijn logischerwijs onderwijsgerelateerde thema’s, maar we willen de vraag breder onderzoeken. Wij zijn zeer benieuwd om te horen welke ontwikkeling het werkveld ziet in het economische domein en welke rol zij daarin voor henzelf en voor ons zien weggelegd.”

Genodigden waren wethouders van de gemeente, mensen uit het bedrijfsleven en deskundigen op economisch terrein van de regionale omgeving. Er waren bovendien twee studenten aanwezig. Bijzonder hoogleraar onderwijsarbeidsmarkt Marc van der Meer verzorgde een introductie over domeinontwikkeling en de rol van partnerschap daarin. Eerder werkte hij mee aan een samenwerkingsinitiatief in de regio Rotterdam.

Samenwerkende onderwijsinstellingen
Annemieke van Ede, directeur van Nova Campus Haarlem & domein Economie, en Marije Deutekom, vestigingsdirecteur van Inholland Haarlem, benadrukten in hun gezamenlijke openingswoord dat ze de deur naar elkaar willen openzetten. Ze benoemden de noodzaak van modernisering en vernieuwing van het curriculum met actuele onderwerpen. Belangrijke punten zijn een betere doorstroom van het mbo naar het hbo (doorlopende leerlijnen), de ‘hybride docent’ die zowel in het onderwijs als in het bedrijfsleven actief is en de vervlechting van leren en werken in de praktijk. Hoe voorkom je, in een tijd waarin digitalisering van het werkveld sneller gaat dan het onderwijs kan bijbenen, dat je als kennisinstelling je studenten met achterhaalde informatie de praktijk instuurt?

Kernthema’s voor nadere focus
Een gezamenlijke verkenning van deze en andere vraagstukken leverde een aantal thema’s op om in de toekomst op te focussen. Zoals een gezamenlijke opzet van het economisch beroepsonderwijs, waarbij de leeruitkomsten herkend worden door het werkveld. En waarvan de opzet flexibel genoeg is voor een leven lang ontwikkelen. “Want niet alleen de student heeft behoefte aan kennis en leren, ook medewerkers in het bedrijfsleven hebben dat”, zegt Jan Kunst. “Kan het beroepsonderwijs dus naast het opleiden van studenten ook een rol spelen in kennisdeling met het werkveld?” Voor antwoorden keek men onder meer naar de mogelijkheden van de learning community, waarin student, docent en medewerker elkaar kunnen ontmoeten en van elkaars persoonlijke verhalen en ontwikkeling kunnen leren.

Patty van Asselt, teamleider Business Studies Haarlem
Ik hoop dat we met dit symposium een start gemaakt hebben voor een langdurige en nauwe samenwerking in het verder ontwikkelen van onze regio.
Patty van Asselt, teamleider Business Studies Haarlem

Uitkomst
Met het onderschrijven van de eigen thema’s onderschreven de partners meteen de intentie voor verdere samenwerking. Bovendien beloofden de beide onderwijsinstellingen om met gerichte acties op de besproken onderwerpen terug te komen. “Wat opviel was een grote behoefte aan daadkracht”, aldus Jan Kunst. “Men wil niet te veel praten, maar aan de slag met concrete vraagstukken uit de praktijk. Geen denktank maar een doe-tank opzetten.” Patty van Asselt is blij dat mensen het nut inzien van geregeld met elkaar overleggen. “Om te checken of we vanuit het onderwijs nog on track zijn. Ik hoop dat we met dit symposium een start gemaakt hebben voor een langdurige en nauwe samenwerking in het verder ontwikkelen van onze regio.”

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.