Haarlem,
29
juni
2022
|
14:21
Europe/Amsterdam

‘Kracht van sport, bewegen en leefstijlondersteuning optimaal benutten’

Jasmijn Holla houdt lectorale rede over sport en bewegen op maat

Jasmijn Holla houdt lectorale rede over sport en bewegen op maat

Hogeschool Inholland Haarlem nodigt uit tot bewegen. Op het Centre Court, het binnenplein van de locatie, vind je verschillende kleurrijke sportvelden voor studenten. Geen betere plek om het programma rond de lectorale rede van Jasmijn Holla te beginnen dan hier. Want met de titel ‘Iedereen kan meedoen’ streeft zij naar sporten, bewegen en leeftijdsondersteuning op maat. Ze wil een brede beweging in gang zetten met een bredere naam voor haar lectoraat. Tijdens haar rede op donderdag 23 juni onthulde ze de nieuwe naam: Kracht van Sport en Bewegen.

Na de aftrap op het zonovergoten Centre Court door dagvoorzitter Evert van Rest, onderzoeker bij het lectoraat Kracht van Sport en Bewegen, namen de aanwezigen deel aan vier parallelle workshops die de onderzoeksthema’s van het lectoraat raken. Zoals een workshop over inclusie in sport voor kinderen en jongeren met een beperking. Met de workshop ‘Ren door de positieve spiraal van meedoen!’ bewogen deelnemers zich door het gebouw om een activatieprogramma te creëren. En met een ‘walkshop’ ervoeren andere deelnemers de combinatie van beweging en ontspannen door mindful te wandelen.

E-coaching voor leefstijlbegeleiding
Een andere workshop ging over e-coaching en de toegevoegde waarde ervan voor leefstijlbegeleiding. Maakt de toenemende zorgvraag eHealth noodzakelijk? Is e-coaching alleen geschikt voor een jongere doelgroep en hebben leefstijlcoaches wel voldoende kennis om e-coaching toe te passen? De deelnemende leefstijlcoaches en docenten discussieerden over stellingen en dachten na over technieken en tools die in verschillende fases van de begeleiding kunnen worden ingezet. In het iTLC-project is toepassing van deze ondersteunende technologie nader onderzocht wat resulteerde in de eCoachGids.

Jasmijn brengt onderzoek dichtbij de praktijk, zodat we de meest innovatieve inzichten kunnen toepassen en professionals daarin kunnen opleiden. 

Katja Hoorn, bestuursvoorzitter Reade

Onderzoek leefstijl bij Reade
Terug in de grote collegezaal nam Katja Hoorn het woord. Als bestuursvoorzitter van Reade zoomde ze in op Jasmijns onderzoekswerk op het gebied van leefstijl bij dit centrum voor revalidatie en reumatologie. “Fijn van jouw duale rol bij Inholland en Reade is dat je onderzoek dichtbij de praktijk brengt en dat we zo de meest innovatieve inzichten kunnen toepassen en professionals daarin kunnen opleiden. Ik hoop op een nog verdere verbreding van de samenwerking met Inholland.”

Aangepast sporten en bewegen
Tom de Witt Hamer, directeur (a.i.) van het Domein Gezondheid, Sport & Welzijn en de locatie Haarlem, ging dieper in op de indrukwekkende carrière van Jasmijn. “‘Iedereen kan meedoen’ loopt daar als een rode draad doorheen. Ook bij Inholland, waar je je bijvoorbeeld inzet voor de richting Aangepast sporten en bewegen bij de opleiding Sportkunde.”

 

Kracht van Sport én Bewegen
In haar rede brak Jasmijn uitvoerig een lans voor de kracht van sport en bewegen. “Behalve economische waarde heeft sport en bewegen gezondheids- en sociaal-maatschappelijke waarde.” Feit is wel dat sporten en bewegen niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid is. “Daar is goede ondersteuning voor nodig. We willen met ons lectoraat eraan bijdragen dat iedereen meedoet. Daarom hebben we besloten om de naam van ons lectoraat uit te breiden naar Kracht van Sport én Bewegen. Onder bewegen valt zowel sportbeoefening als lichaamsbeweging tijdens dagelijkse activiteiten. Het lectoraat wil zo laagdrempelig mogelijk aansluiten bij mensen die winst kunnen behalen met meer bewegen. Deze mensen bereiken we moeilijker met de term sport alleen.”

Leefstijl, technologie en inclusie
Het lectoraat richt zich op overkoepelende thema’s als leefstijl, technologie en inclusie. Jasmijn legde uit in welke drie onderzoekslijnen dit tot uiting komt. Zo is er Aangepast sporten en bewegen waarin bet lectoraat interdisciplinair samenwerkt met uiteenlopende partners uit het werkveld. Bij Sport en maatschappij is die samenwerking tussen praktijk, onderzoek en onderwijs er ook in living labs. Bij Gezondheidsmanagement ligt de focus op het fit en gezond houden van de miljoenen werkenden in Nederland. Waaronder de collega’s van Inholland met het Vitaal Inholland-project.

Ik wil bijdragen aan een gezonde, inclusieve en sociale maatschappij waarin de kracht van sport, bewegen en leefstijlondersteuning optimaal wordt benut. 

Jasmijn Holla, lector Kracht van Sport en Bewegen

Jasmijns ambitie
Jasmijn eindigde haar rede met het uitspreken van haar ambitie. “Ik wil bijdragen aan een gezonde, inclusieve en sociale maatschappij waarin de kracht van sport, bewegen en leefstijlondersteuning optimaal wordt benut. Dit doen we samen.”

Jasmijn Holla houdt lectorale rede over sport en bewegen op maat

Trots op opvolger
Aan Marije Deutekom de eer om als lid van het College van Bestuur (CvB) Jasmijn officieel te installeren als lector. “Ook voor mij is dit een bijzonder moment”, zegt Marije. “Hiervóór was ik lector Kracht van Sport. Ik sta hier dus vol trots bij mijn opvolger. En dit is mijn eerste inauguratie als lid van het CvB. Inholland is ook trots om met dit lectoraat bij te dragen aan een vitale samenleving. We zijn blij met jou en hebben er vertrouwen in dat jij samen met partners zoals Reade de wereld beter maakt.”

Heb je de lectorale rede gemist of wil je er meer over lezen? Download de publicatie  of bekijk hier de livestream van de lectorale rede van Jasmijn