Kracht van Sport

Over Kracht van Sport

De onderzoekslijn Kracht van Sport van het domein Gezondheid, Sport en Welzijn zet aan tot actie in de breedste zin van het woord om de sport- en beweegparticipatie in Nederland te verhogen. Ze wil ook de sociaal-maatschappelijke waarde van sportparticipatie aantonen. De onderzoekers van Kracht van Sport houden zich bezig met de volgende onderzoeksvragen: Hoe kunnen wij de sport- en beweegparticipatie van verschillende groepen verhogen? Wat is het effect van sportparticipatie en een actieve leefstijl op het welbevinden van kwetsbare doelgroepen? Wat zijn belemmeringen en stimulerende factoren voor sportdeelname door mensen met een beperking of chronische ziekte? Welke vaardigheden hebben sportprofessionals nodig om effectief gebruik te kunnen maken van technologische ontwikkelingen? De onderzoekers, die deel uitmaken van het Centre of Expertise Preventie in Zorg & Welzijn, doen hun onderzoek het liefst samen met de beroepspraktijk en vertegenwoordigers van de mensen om wie het gaat.

Voor onderwijs en werkveld

Vanuit de onderzoekslijn werkt lector Jasmijn Holla samen met studenten, docent-onderzoekers, organisaties en instellingen aan projecten, onderverdeeld in drie hoofdthema’s: Aangepast sporten, Gezondheidsmanagement en Sport en maatschappij. 

Samenwerken met Kracht van Sport

De onderzoekslijn Kracht van Sport werkt nauw samen met bedrijven, publieke organisaties, kennisinstellingen, patiëntenverenigingen, studenten en medewerkers (docenten, onderzoekers en onderwijskundigen) aan vraagstukken rondom het bevorderen van beweeggedrag en een gezonde leefstijl (bijvoorbeeld door middel van technologie) en vraagstukken rondom de sociaal maatschappelijke waarde van sport. Binnen het Centrum voor Aangepast Sporten Amsterdam (CASA), onderdeel van het Amsterdam Institute of Sport Science, werken de onderzoekers van Kracht van Sport samen met divers kennis- en praktijkpartners aan het gezamenlijke doel om de sport- en beweegparticipatie en sportprestaties van mensen met een chronische ziekte of beperking te stimuleren. 

Onderzoeksthema's

Vanuit een overkoepelende focus op leefstijl en gezondheid, richt Kracht van Sport zich op de thema’s gezondheidsmanagement, aangepast sporten en sport en maatschappij. Binnen alle thema’s is er aandacht voor de inzet van technologie, zelfmanagement, interprofessioneel samenwerken, leefstijl en gezondheid. De thema’s komen overeen met de drie uitstroomprofielen van de opleiding Sportkunde.

Aangepast Sporten 

Aangepast Sporten is gericht op inclusief sporten en het bevorderen van de sportparticipatie en een gezonde leefstijl bij mensen met beperkingen en chronische ziektes. Hoe verhoog je de sportparticipatie van kwetsbare jeugd en jeugd met beperkingen?

Gezondheidsmanagement

Onderzoek gericht op gezondheidsbeleid binnen bedrijven en organisaties en het fit en vitaal houden van werknemers. Wat is de waarde van online apps om sportgedrag, een goede leefstijl en gezondheid te bevorderen?

Sport en maatschappij

Sport en maatschappij focust op de sociaal-maatschappelijke effecten van (lokaal) sportbeleid en inclusief sporten in de wijk. Maar ook wat sportevenementen kunnen betekenen op het gebied van gezondheid, welbevinden en leefbaarheid. 

De lector van Kracht van Sport:

Jasmijn Holla
Jasmijn Holla
Jasmijn Holla
lector
Onderzoekslijn(en)
Telefoon
E-mail

Nieuws vanuit Kracht van Sport:

Hogeschool Inholland werkt onder andere samen met±

Werk samen met Jasmijn

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
06 21115227