Kracht van Sport

Over Kracht van Sport

De onderzoekslijn Kracht van Sport van Kenniscentrum De Gezonde Samenleving zet aan tot actie in de breedste zin van het woord om de sportparticipatie in Nederland te verhogen. Ze wil ook de waarde van sportparticipatie aantonen. De onderzoekslijn bestaat uit twee delen met bijbehorende onderzoeksvragen: 

Sportparticipatie: Wat zijn de effectieve manieren om de sportparticipatie te verhogen? Wat is het effect van sportparticipatie op het welbevinden van kwetsbare doelgroepen? Wat is het effect van deelname aan sportevenementen op het welbevinden?

Aangepaste sport: Wat zijn belemmeringen en mogelijkheden voor sportparticipatie van mensen met een beperking? Wat is het effect van sportdeelname op het welbevinden van mensen met een beperking?

Voor onderwijs en werkveld

Vanuit de onderzoekslijn werkt lector Marije Deutekom samen met studenten, docent-onderzoekers, organisaties en instellingen aan projecten, onderverdeeld in vier hoofdthema’s: Bevorderen van Sportparticipatie, Waarde van Sportparticipatie, Aangepaste Sport en Waarde van Sportevenementen.

Samenwerken met Kracht van Sport

De onderzoekslijn Kracht van Sport werkt nauw samen met de Hogeschool van Amsterdam (Topsport en Onderwijs). Samen organiseren ze jaarlijks de lezingenreeks Kracht van Sport waarin experts en ervaringsdeskundigen vanuit verschillende invalshoeken spreken over de kracht van sport in onze maatschappij. Daarnaast werkt lector Deutekom samen met bedrijven, instellingen en medewerkers aan vraagstukken rondom het bevorderen van beweeggedrag (bijvoorbeeld door middel van technologie) en rondom de waarde van sport.

Onderzoeksthema's

Bevorderen van Sportparticipatie 

Onderzoek gericht op de waarde van online apps om sportgedrag, een goede leefstijl en gezondheid te bevorderen.

Aangepaste Sport 

Gericht op het verhogen van de sportparticipatie van jeugd met beperkingen. Voor dit project kreeg Deutekom een Erasmus+ subsidie van 500.000 euro.

Waarde van sportparticipatie 

Gericht om sportparticipatie van kwetsbare jeugd en de waarde van sport voor studenten in kaart te brengen.

Waarde van Sportevenementen 

Wat betekenen sportevenementen op het gebied van gezondheid, welbevinden en economische impact? Deutekom onderzocht onder andere de Dam tot Damloop en de impact van de Marathon van Amsterdam.

De lector van Kracht van Sport:

Marije Deutekom
Marije Deutekom
Marije Deutekom
lector
Onderzoekslijn(en)
Telefoon
E-mail

Nieuws vanuit Kracht van Sport:

Hogeschool Inholland werkt onder andere samen met±

Werk samen met Marije

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0624512991