Haarlem,
20
januari
2021
|
11:14
Europe/Amsterdam

Lectorale rede Jürg Thölke: schrijf je in

Authentiek Leiderschap: de zoektocht naar de beste versie van jezelf in een veranderende wereld

Jürg Thölke

De tijd dringt ... De maatschappij staat voor grote complexe opgaven. De huidige sociale en economische systemen raken aan hun grenzen. Crisissen volgen elkaar op. De roep om werkelijke maatschappelijke transformatie klinkt steeds luider. Op 10 maart aanstaande gaat Jürg Thölke ( Authentic Leadership) in zijn lectorale rede in op de zoektocht naar de beste versie van jezelf in deze sterk veranderende wereld. Wil je erbij zijn? Meld je alvast aan!

We zoeken oplossingen in het bekende, in quick fixes. Maar juist hierdoor dreigen we de essentie uit het oog te verliezen: een herbezinning op wie we in wezen willen zijn, de manier hoe we samenleven, met elkaar omgaan, werken, zakendoen, organiseren, leren, onderzoeken, denken en creëren. We dienen onszelf als mens en als maatschappij opnieuw uit te vinden. Niet terugvallen op het vertrouwde, maar samen op pad gaan naar een toekomst die we zelf creëren. Een toekomst waarin plek is voor iedereen. Hoe? Door het aanvaarden van gave (de talenten die wij hebben) en opgave (de verantwoordelijkheden die hierbij horen). Als mens en als (creatieve) professional. Dit vraagt om Authentiek Leiderschap.

 

Lectorale rede Jürg Thölke: 'Gave en opgave. Authentiek leiderschap als zoektocht naar de beste versie van jezelf in een sterk veranderende wereld'

10 maart 2021 | 15.30 – 16.30 uur | Livecast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam

Jürg nodigt jou, als (toekomstige) creatieve professional uit om samen met hem op zoek te gaan naar authentiek leiderschap. Creativiteit als gave omarmend en met de moed onszelf en onze opgave in een sterk veranderende wereld onder ogen te zien.Authentiek Leiderschap ontstaat door het durven aangaan van de reis naar binnen en naar buiten. Op zoek naar de beste versie van jezelf in verbinding met de wereld om je heen. Onderwijs heeft hierin een belangrijke rol. Niet vanuit een ivoren toren, maar vanuit partnerschap. Als betrokken partij in een gezamenlijke zoektocht.