Den Haag,
16
januari
2018
|
13:34
Europe/Amsterdam

Leren van elkaar: goed onderwijs maken we samen

Jet de Ranitz

Traditiegetrouw begint het nieuwe jaar bij Inholland met een tournee van het College van Bestuur langs alle locaties. Het is een feestje om zoveel collega’s te zien en bij hen op bezoek te zijn op hun eigen locatie. Van Alkmaar tot Dordrecht zijn de regionale verschillen tastbaar en toch zijn we ook overal herkenbaar als Inholland-familie. Het was ook dit jaar weer fijn dat aan den lijve te ondervinden.

Ondersteuner van het jaar
Het leukste moment in de nieuwjaarsbijeenkomsten was de presentatie van de genomineerden van de nieuwe Wij Inholland award voor Ondersteuner van het jaar. In het hoger onderwijs is het gebruikelijk om studenten, docenten en onderzoekers in het zonnetje te zetten. Maar ons onderwijsondersteunend personeel is minstens zo gepassioneerd voor het onderwijs als de lesgevende collega’s. Sterker nog, zonder hun dagelijkse inzet – veelal achter de schermen – zou de hogeschool geen hogeschool zijn. Dat wordt niet altijd gezien. Targets voor ‘overhead’ suggereren dat ondersteuning minder waard zou zijn.

Wij wilden onze waardering voor deze collega’s tastbaar maken. Daarom was het hartverwarmend dat er een groot aantal mooie voordrachten bij de jury werd ingediend. Op de nieuwjaarsbijeenkomsten konden we de shortlist presenteren bestaande uit Nitzan Kaduri van Facilitaire Zaken & Vastgoed, Elvira Leufkens van de Bibliotheek en Izaak Pattiwael van Inholland Service Organisatie (ISO) Rotterdam. Bij de allerlaatste bijeenkomst in Haarlem waren wij bijzonder trots om Izaak de award te kunnen uitreiken.

Op koers met leren=durven
Het was tijdens de bijeenkomsten fijn dat ik kon vertellen dat het goed gaat met Inholland. Drie jaar geleden zijn we met ons Instellingsplan ‘Durf te leren’ begonnen en nu zien we dat we in vrijwel alles onze ambitie weten te verwezenlijken. Ons streven naar een duurzame, gezonde en creatieve samenleving krijgt vorm in ons onderwijs en in tal van studentenprojecten en onderzoek. We participeren volop in kenniswerkplaatsen met het werkveld. Het studierendement neemt sinds 2014 elk jaar toe. De studenttevredenheid eveneens, net als de betrokkenheid van onze medewerkers. Onze collega’s en studenten hebben er hard voor gewerkt en verdienen een groot compliment. Ik ben er heel trots op.

 

Jet de Ranitz, collegevoorzitter Hogeschool Inholland
Ondersteunende collega's zijn minstens zo gepassioneerd als de lesgevende collega's. Sterker nog, zonder hun dagelijkse inzet zou de hogeschool geen hogeschool zijn.
Jet de Ranitz, collegevoorzitter Hogeschool Inholland

Het doet me verder goed om te merken dat onze insteek van leren=durven een snaar raakt. Na afloop van mijn speech bij Inholland Rotterdam kwam een decaan naar me toe en vertelde dat een student, waar het al een tijdje niet zo goed mee ging, weer moed had opgevat toen hij onze poster in de stad zag: ‘Leren=fouten durven maken’. Hij was al een tijd niet aan studeren toegekomen en schaamde zich ervoor. Er speelde ook privé het nodige. Toen hij de poster zag, realiseerde hij zich dat wij open zouden staan voor zijn verhaal. Het gaf hem het duwtje om toch weer contact op te nemen. De opleiding was blij toen hij zich weer meldde en de decaan gaat hem nu helpen de studie weer op de rails krijgen.

Leren van wat moeilijk is
De afgelopen maanden is er veel gepubliceerd over de stress die jongeren ervaren. Social media doen je soms geloven dat je alleen maar meetelt als alles perfect gaat. Er wordt van je verwacht dat je in één keer de goede studiekeuze maakt, dat je nominaal studeert en ook nog allerlei activiteiten daarbuiten ontplooit. Voor de meeste mensen gaat het echter allemaal niet zo soepel. En dat is helemaal niet erg! Als ik met collega’s spreek over momenten dat zij zelf durfden te leren (hun 101), blijkt dat we vaak het meeste opsteken van de dingen die moeilijk waren, waarbij alles anders liep dan verwacht. Ook ondernemers vertellen vaak met smaak over mislukkingen, die de basis vormden voor hun latere succes. Ons leren=durven gaat daarover: over de moed om te doen wat je hart je ingeeft, door te zetten als het moeilijk is, van mening te veranderen omdat je ontdekt dat het anders in elkaar zit dan je dacht.

Evalueren
Nu we halverwege het Instellingsplan zijn en we zoveel al hebben bereikt, is het een mooi moment om ook als organisatie in de spiegel te kijken. Leren=durven in de praktijk brengen door een mid-term review te doen. Het komend half jaar gaan we dus evalueren: wat is goed en moet vooral worden voortgezet? Zijn onze uitgangspunten nog de juiste? Of is het werkveld zodanig veranderd dat we ons aan moeten passen? Wat kan beter of anders of moeten we misschien mee stoppen? De evaluatie geeft ons de kans zaken bij te stellen voor de tweede helft van ons meerjarenplan. Op basis hiervan komen we vervolgens goed beslagen ten ijs als we het gesprek over kwaliteitsafspraken gaan voeren. Wij willen graag afspraken maken, mits die recht doen aan de lijn die we als Inholland hebben ingezet – met steeds kleine stappen gestaag vooruit. Passend bij wat voor ons werkveld, onze docenten en onze studenten een realistisch perspectief is.

Mensen als Izaak Pattiwael zijn enorm betrokken bij de studenten, bijvoorbeeld in het praktijkbureau Social Work dat Izaak ondersteunt. Laten we hopen dat als we straks kwaliteitsafspraken gaan maken, bijvoorbeeld over zoiets als overhead, dat we de mensen achter de cijfers blijven zien. Goed onderwijs maken we samen. Ik heb er zin in om er in 2018 weer een bijdrage aan te mogen leveren bij Inholland.

Reacties 1 - 2 (2)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
don
17
January
2018
Ha Daan, Klopt, maar die prijs gaat over een onderzoek, niet over een onderzoeker.
Daan Stet
17
January
2018
Klopt, maar de onderzoeker wordt met de onderzoeksprijs ook in het zonnetje gezet. Dank voor het meedenken!
don ropes
17
January
2018
Misschien voor volgend jaar: een prijs 'onderzoeker van het jaar'. Want onderzoek doen = leren.
Daan Stet
17
January
2018
Dag Don, deze prijs bestaat al! Namelijk de onderzoeksprijs (Wij Inholland award in de categorie onderzoek). Zie http://nieuws.inholland.nl/onderzoek-naar-veranderende-beroepen-wint-onderzoeksprijs-2017/