Haarlem,
29
september
2022
|
08:00
Europe/Amsterdam

Living Lab CDM@Airports van start

Living Lab CDM

Deze maand is het Living Lab CDM@Airports van start gegaan bij Hogeschool Inholland Haarlem. Binnen het lab zoeken onderwijs, overheid en bedrijfsleven om de aircargo-bewegingen op en rondom luchthavens zo efficiënt mogelijk te maken en daarmee CO2-uitstoot te verminderen. Hoe kan een kilo vracht vanuit een vliegtuig zo efficiënt en effectief mogelijk op de plaats van bestemming komen? 

“Met het Living Lab laten we zien dat logistiek van ons allemaal is en we er op elk niveau mee te maken hebben”, zegt Giovanni Douven, leerregisseur van het Living Lab “We schetsen met CDM@Airports een nieuw verhaal over duurzame en wendbare logistiek. Door het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek met relevante stakeholders ‘tinkeren’ (gelijktijdig denken en doen) we samen aan oplossingen en delen we resultaten op een toegankelijke manier. Ook zorgen we voor verspreiding van onze kennis en ervaringen in de samenleving. Met als ultiem doel: het welzijn van mensen en planeet.” 

Een vierdejaarsstudent Finance & Control: "Schiphol is heel dynamisch en voortdurend in beweging. Op dit moment zijn de wachttijden in de bagageafhandeling en beveiliging heel actueel en dit geldt ook voor de bewegingen in het luchtvrachtverkeer. Voor ons studenten zijn de grote uitdagingen waar de luchthaven mee te maken heeft zeer interessant om onderzoek naar te doen." 

LAB Airport plaatje

Efficiëntie en verduurzaming van bedrijfsprocessen 
CDM staat voor Collaborative Decison Making. Doel is om uniforme operationele afspraken te bepalen voor reguliere platformcommunicatie tussen de verschillende stakeholders op luchthavens. Dan gaat het met name om de efficiëntie tussen aangeboden luchtvracht en vervoerders. Door data over vrachtbewegingen op te halen en te delen kan de efficiëntie verbeterd worden. Alle luchtvrachtstakeholders op (Europese) luchthavens voelen hierbij de noodzaak tot verduurzaming van hun bedrijfsprocessen. 

“In principe draait het erom: hoe krijg je een kilo vracht vanuit een vliegtuig zo efficiënt en effectief mogelijk op de plaats van bestemming” , verduidelijkt Giovanni. “Dit proces wordt meer en meer gedigitaliseerd door informatie aan elkaar te koppelen, zoals aankomsttijden van vrachtvliegtuigen, de beschikbaarheid en planning van vrachtbeladers en track-and-trace-mogelijkheden voor de ontvanger. Dit betekent meer transparantie in de logistieke keten waardoor er meer voorspelbaarheid en daarmee een verbeterde planning kan worden gerealiseerd. Hierdoor realiseren we efficiëntie in de bedrijfsprocessen; een vermindering van wachttijden van chauffeurs, minder onnodige vrachtwagenbewegingen (gepaard met hogere CO2-uitstoot), planbare arbeidsomstandigheden en beter verwachtingsmanagement richting de ontvanger.” 

Transdisciplinaire samenwerking 
Het Living Lab onderzoekt concrete, meetbare mogelijkheden om de CO2-uitstoot in de operatie te verminderen en beantwoordt de vraag hoe de dagelijkse praktijk kan worden verbeterd. Er is intensieve samenwerking tussen het Inholland-lectoraat Leren & Ontwikkelen in Organisatie (onderzoek), studenten en docenten van de opleidingen van de Inholland-domeinen Business, Finance & Law (Finance & Control), Techniek, Ontwerpen & Informatica (Data Driven Smart Society) en Agri, Food & Life Sciences en werkveldpartners. 

“Dit semester gaan onze studenten transdisciplinair aan de slag om alle data te doorgronden van vrachtbewegingen van de betrokken werkveldpartners”, aldus Giovanni Douven. “We introduceren nieuwe manieren van onderwijsontwikkeling en professionalisering door onderzoeksrapporten. Werkveldpartners en studenten leren mee op het gebied van onderzoek doen, interviewtechnieken, testtechnieken, analyseren en professioneel handelen.” 

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.