19
december
2023
|
08:30
Europe/Amsterdam

Marije Deutekom over de veerkrachtige samenleving

‘We moeten toewerken naar een samenleving waarin we weer samen leven’

Marije Deutekom, college van bestuur Hogeschool Inholland

Voor Hogeschool Inholland is veerkracht een belangrijk streven. Sterker nog, de veerkrachtige samenleving is een van de profilerende thema’s van Inholland. Een logische keuze, want volgens Marije Deutekom, lid van het college van bestuur (cvb), is een veerkrachtige samenleving een basisvoorwaarde om te werken aan de inclusieve wereld van morgen. “We moeten ervoor zorgen dat iedereen kan meedoen, want we hebben iedereen nodig voor de ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken van nu.”

De noodzaak om te streven naar een veerkrachtige samenleving is vandaag de dag maar al te duidelijk, vindt Marije. “Zie wat er gebeurt in de maatschappij: er is sprake van toenemende polarisatie waardoor mensen elkaar de rug toe keren. Door armoede en discriminatie dreigen mensen buiten de boot te vallen. Over het algemeen merk je een gebrek aan dialoog en empathie, wat leidt tot onbegrip en verdere polarisatie.”

Terug naar het collectief
Er is volgens Marije een transitie nodig van ‘wat is goed voor mij’ naar ‘wat is goed voor ons’. “We moeten toewerken naar een samenleving waarin we weer samen leven. Waarin het gaat om het collectief en we ervoor zorgen dat iedereen kan meedoen, zich kan ontwikkelen en ontplooien en een bijdrage kan leveren aan de maatschappij.”

Veerkracht gaat om adaptief vermogen en redzaamheid. Dit begint bij zorgen dat ik voor mezelf zorg. 

Marije Deutekom, college van bestuur Hogeschool Inholland

Rol van hogescholen
Onlangs maakte Marije een reis naar Portugal samen met negen andere hogescholen. “Daar ging het gesprek onder meer over onze rol als kennisinstellingen. Iedereen was het erover eens dat we een belangrijke maatschappelijke rol te vervullen hebben als hogescholen, want we staan midden in de samenleving. En bij Hogeschool Inholland pakken we die rol ook op. Niet alleen door studenten de juiste vaardigheden te geven om aan de slag te gaan met actuele maatschappelijke vraagstukken. Maar ook doordat we met hen leren kritisch na te denken en interesse te tonen in de ander.”

Inzetten op persoonlijke ontwikkeling
Onderwijs en onderzoek bij Hogeschool Inholland gaan dus om professionele én persoonlijke ontwikkeling: stil staan bij wie je bent als persoon en welke verantwoordelijkheid en betekenis je hebt en kunt hebben als ethisch bewuste professional. “We nemen maatschappelijke vraagstukken daarom altijd als vertrekpunt voor praktijkgericht onderzoek. Zo gaan studenten de wijk in en maken ze in dialoog met professionals en bewoners mee wat ongelijkheid betekent voor mensen, om maar een voorbeeld te noemen. Daarmee dagen we ze uit om kritisch denkende, onderzoekende professionals te worden die zich kunnen inzetten voor de inclusieve wereld van morgen.”

Interdisciplinair samenwerken
Uitdagingen rond de veerkrachtige samenleving zijn ingewikkeld. Je kunt ze niet in één keer op eigen houtje oplossen. “Vandaar dat we in onze praktijkgerichte onderzoeksprojecten waar nodig interdisciplinair samenwerken en samen leren met mensen uit onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven en burgers. Kort-cyclisch en iteratief werken we toe naar oplossingen en in dat onderzoekende en ontwerpende proces houden we elkaar vast.”

Persoonlijke veerkracht
Marije neemt ook haar persoonlijke veerkracht serieus. “Veerkracht gaat om adaptief vermogen en redzaamheid. Dat begint bij zorgen dat ik voor mezelf zorg. Ik neem de tijd om te bewegen, te sporten en even afstand te nemen van mijn werk. Veerkracht breng je alleen op als de veer niet altijd gespannen staat. Het is heel belangrijk om op tijd te ontspannen en je op te laden, zodat je voldoende energie behoudt voor nieuwe of zelfs onverwachte uitdagingen. Mijn tip is om dat soort pauzemomenten in te plannen in je agenda. Misschien als goed voornemen voor het nieuwe jaar om gezond en fit te blijven.”

We nemen maatschappelijke vraagstukken altijd als vertrekpunt voor praktijkgericht onderzoek. 

Marije Deutekom, college van bestuur Hogeschool Inholland
Inholland onderzoekt

Bij Hogeschool Inholland focussen we op een veerkrachtige samenleving. Dit is een samenleving waarin we in verbinding met elkaar in staat zijn om schokken op te vangen en deze ook benutten als kans om ons verder te ontwikkelen. Met Inholland onderzoekt vertellen we verhalen over hoe we vanuit onderzoek bijdragen om een samenleving met veranderkracht te realiseren, samen met studenten en werkveldpartners. Zodat iedereen kan blijven functioneren in een continu sterk veranderende wereld.

Reacties 1 - 1 (1)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Nita Graafland
01
February
2024
Ik ben het helemaal met je eens Marije waarin je schetst dat er een transitie nodig is van ‘wat is goed voor mij’ naar ‘wat is goed voor ons’. “We moeten toewerken naar een samenleving waarin we weer samen leven. Als hogeschool ligt het binnen onze invloedsfeer om de toekomstige generatie tools aan te bieden waarin we hen leren "kritisch na te denken en interesse te tonen in de ander.” Dat dit hard nodig is bewijst het artikel uit het AD vandaag waarin de simpele vraag van Elmo (uit Sesamstraat) op X duizenden mensen hun hart doet uitstorten. De vraag luidde: "Hoe gaat het met jullie".