Veerkrachtige samenleving

Veerkracht gaat vooral om het adaptieve vermogen en de redzaamheid van mensen.

Veerkrachtige samenlevingen zijn in staat om schokken op te vangen, en deze idealiter te benutten als kans om verder te ontwikkelen. Bij Inholland focussen we op de veranderkracht om te kunnen functioneren in een complexe en sterk veranderende samenleving.

Aanpassen en anticiperen 

Veerkrachtige samenlevingen zijn in staat om schokken op te vangen, en te benutten als kans om verder te ontwikkelen. Een veerkrachtige samenleving past zich niet alleen aan, maar anticipeert ook op toekomstige verandering. In een metropoolregio als de Randstad komen veel (sociaal-)maatschappelijke uitdagingen samen. Armoede en werkloosheid, segregatie en onveiligheid, maar ook sociale mobiliteit en ontplooiing, innovatie en ondernemerschap. Omgaan met verandering lukt beter als we onze regels en patronen, systemen en organisaties tijdig omvormen. Er is dus veranderkracht nodig.

Onderwerpen binnen dit thema:

  • preventie
  • wendbaarheid, weerbaarheid, vitaliteit
  • zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, creativiteit
  • samen leven, sociale interactie, nieuw burgerschap
  • betrokkenheid en gedrag inwoners
  • rechtvaardigheid, gelijke kansen, diversiteit, inclusiviteit
  • veiligheid voor iedereen

Focus op veranderkracht

Bij Inholland ligt de focus op de veranderkracht om te kunnen functioneren in een complexe en sterk veranderende samenleving. Het gaat niet zozeer om de veerkracht in zichzelf, maar om het aanpassingsvermogen en de redzaamheid van mensen. Dat komt tot uiting in preventie in zorg en welzijn, maar ook bij het inrichten van de gebouwde omgeving of bij toegang tot het recht. Tegelijkertijd vergt een veerkrachtige samenleving veel meer dan zelfredzame personen; daarom gaan we bijvoorbeeld ook in op sociale cohesie en rechtvaardigheid.

Interdisciplinair leren, werken en onderzoeken
We werken samen in leergemeenschappen, kenniswerkplaatsen, Centers of Expertise (CoE’s) en labs die direct verbonden zijn aan (een van) beide thema’s; veerkrachtige samenleving en duurzame leefomgeving. Deze thema’s geven inhoudelijke kleuring aan al onze opleidingen. Ook onze mogelijkheden voor interdisciplinair leren, werken en onderzoeken verbinden we aan de thema’s.          

Bekijk onze opleidingen

Bekijk onze lectoraten

Meer over labs

Nieuws rondom het thema veerkrachtige samenleving