21
maart
2023
|
09:19
Europe/Amsterdam

Master Leren & Innoveren van start met microcredentials

‘Deze modules zijn een belangrijke stap in een leven lang ontwikkelen’

Master Leren & Innoveren

De master Leren & Innoveren van Hogeschool Inholland biedt vanaf september 2023 ook losse modules aan, speciaal voor professionals die zelf bepalen welke kennis voor hen op welk moment relevant is. De modules, aangeboden via Inholland Academy, worden gewaardeerd met een ‘microcredential’. Het betreft een erkend digitaal certificaat dat professionals ontvangen na succesvolle afronding van een module.  Ook ontvangen deelnemers een deelcertificaat van Inholland Academy, waarmee zij toegang kunnen krijgen tot de volledige masteropleiding.

“Hogeschool Inholland én Inholland Academy willen ontwikkeling van (jonge) professionals faciliteren en begeleiden bij een leven lang leren en ontwikkelen”, zegt Margret de Blanken, directeur van Inholland Academy. “Onder andere met microcredentials werken we daarom aan de flexibilisering van ons onderwijs. Daarmee kunnen we de individuele leerreis van werkende professionals mogelijk maken.” 

Informatieavond donderdag 23 maart
De master Leren & Innoveren gaat in september van start met de modules ‘Verkenning innovatievraagstuk' en ‘Veranderkunde’. De modules zijn bedoeld voor professionals die in hun organisatie innovatief aan de slag willen met onderwijskundige verandervraagstukken en daarbij een voortrekkersrol willen spelen. In de modules leren deelnemers zelf hoe zij bij kunnen dragen aan inhoudelijk onderbouwde innovaties die leiden tot duurzame veranderingen. Geïnteresseerden kunnen zich nog  aanmelden voor de informatieavond op donderdag 23 maart. 

Meer flexibel onderwijs
De nieuwe modules passen in het streven van Hogeschool Inholland – de hogeschool is aangesloten bij de landelijke pilot Microcredentials - om het voor professionals aantrekkelijker te maken om gerichte scholing te volgen. Met een dynamische arbeidsmarkt en veranderende beroepen, is continu leren en ontwikkelen voor werkgevers en professionals immers essentieel om mee te bewegen.  

“Zowel de arbeidsmarkt als potentials vragen om flexibel onderwijs,” legt Margret de Blanken uit.  “Het gaat om onderwijs dat studeerbaar is naast alle andere verplichtingen die professionals hebben maar ook behapbaar in duur. Vandaar dat we niet alleen maar volledige programma’s willen aanbieden maar ook losse onderdelen. Het direct toepassen van het geleerde in de praktijk biedt werkgever en deelnemer hierbij een groot voordeel. De collega is niet ‘op cursus’ maar studeert tijdens het werk en past het geleerde direct toe.” 

Direct impact maken met concrete vraagstukken
Opleidingsmanager Suzan Leydesdorff licht verder toe: “Met deze modules ga je aan de slag met onderdelen uit de master Leren en Innoveren. Het gaat om modules waarin je daadwerkelijk leert impact maken met een verandering. Je benadert een vraagstuk uit jouw onderwijspraktijk vanuit een wetenschappelijk of praktijkgericht onderzoeksperspectief met als doel om bevindingen te doen die je eigen praktijk verder helpen. Signaleer je onderwijskundige ontwikkelvraagstukken op je werk en ben je benieuwd waarom bepaalde dingen zo zijn, dan is deze opleiding zeker relevant. Het is goed om uit de waan van de dag te stappen en even op de pauzeknop te drukken om te bekijken wat er nu echt speelt." Tijdens de modules krijgen deelnemers opdrachten om samen met collega’s uit te voeren. Wie met de opleiding start, is binnen zes weken al met collega’s aan een vraagstuk bezig. Ook de collega’s worden daarmee direct ‘lerenden’. 

Al geruime tijd biedt Hogeschool Inholland flexibel onderwijs aan in de vorm van flexibele deeltijdopleidingen zoals Pedagogiek, Verpleegkunde, Pabo en Sportkunde. Modules die verzilverd kunnen worden met microcredentials vormen de volgende stap waarbij het nu de eerste keer is dat Inholland deze gaat aanbieden. Naast de modules van de master Leren & Innoveren is er ook een module Klinisch Redeneren in voorbereiding. Het gaat om een module vanuit de huidige flexibele deeltijdopleiding Verpleegkunde, die vanaf september 2023 ook ‘los’ te volgen zal zijn. 

Een microcredential staat voor accreditatiewaardig onderwijs en voegt een kwaliteitskeurmerk toe: de professional en de (toekomstige) werkgever kunnen ervan op aan dat de module zo is opgezet dat leeruitkomsten bereikt zijn. Het behalen van deze leeruitkomsten is herleidbaar en controleerbaar.   

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.