Haarlem,
21
april
2023
|
16:10
Europe/Amsterdam

MBRT-studenten en professionals samen aan de slag in Spaarne Gasthuis

Nieuwe leergemeenschap integreert onderwijs en onderzoek in de praktijk

De leergemeenschap Spaarne Gasthuis is een nieuwe samenwerking tussen Hogeschool Inholland Haarlem en Spaarne Gasthuis Hoofddorp, waarbij derde- en vierdejaarsstudenten Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT) tegelijkertijd én voor langere tijd stagelopen op meerdere afdelingen.

“Doel is om de profileringsfase van de opleiding te bundelen op één plek”, zegt Noeki de Nie, docent MBRT bij Inholland Haarlem en samen met collega Geert Plug coördinator van de leergemeenschap. “In plaats van een enkele student die één keer zestien weken ergens meekijkt, loopt nu een groep van elf studenten gedurende twee jaar rond op twee verschillende afdelingen van het ziekenhuis. Flexibele stages qua duur en onderwerp, minors, afstudeeronderzoeken, alles vindt hier tegelijkertijd plaats. Met tussendoor uitstapjes naar school of andere locaties waar keuzeonderwijs wordt aangeboden.”

Een team van twee coördinatoren vanuit Inholland Haarlem en twee praktijkopleiders vanuit het Spaarne Gasthuis begeleidt de studenten binnen de leergemeenschap.

Samen leren
Sophie Nijenhuis, vierdejaarsstudent MBRT, geeft de leergemeenschap een dikke 10. Zij heeft op beide afdelingen van het ziekenhuis stagegelopen en volgende maand start weer een nieuwe periode. “Ik vind het superfijn dat ik al weet wat me te wachten staat. Ik ken de gezichten, zij kennen mij en omdat we langer blijven en weer terugkomen, is men vanuit het ziekenhuis meer bereid tijd en energie in ons te steken. Ik kijk ieder week weer uit naar de dinsdagbijeenkomst: je hoort alle verhalen, we maken elkaar wegwijs en eventuele problemen lossen we op door het met elkaar te bespreken. Hier staat de uitwisseling van kennis echt centraal, dus je moet wel in een groep willen functioneren.”

Jonge professionals
De studie MBRT leidt op tot medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige (MBB’er). “Als stagiair begin je daarom met rondsnuffelen op zowel de afdeling radiologie als bij nucleaire geneeskunde”, aldus praktijkopleider Marcel Verkamman. “Maar je draait al snel helemaal mee, krijgt tips en tricks uit de praktijk en je zet direct al je eerste stappen naar beginnend beroepsbeoefenaar. Uiteraard onder toezicht. Elke dinsdag komen alle studenten en coördinatoren van Inholland bijeen in het ziekenhuis, ongeacht of iemand op dat moment wel of niet stageloopt. Dan werken ze aan groepsopdrachten die onderling gepresenteerd worden, en eens per maand geeft een van onze artsen een klinische gastles. De verdiepingsslag die studenten daar meekrijgen, die gun ik iedereen.”

Korte lijntjes
Wendy Scholten is de andere praktijkopleider van het Spaarne Gasthuis. “Wat ons direct aan de leergemeenschap aansprak was dat we meerdere studenten opleiden die wellicht bij ons blijven werken – niet onbelangrijk in een tijd van personeelsschaarste, én dat deze studenten nu veel meer met ons kunnen meedenken en grotere opdrachten kunnen oppakken. Andersom kunnen zij ons direct aan de mouw trekken als ze iets willen weten. Ook behoort nu longitudinaal onderzoek tot de mogelijkheden, zoals langlopende interventietrajecten en vervolgstudies. Want was een researchproject voorheen al snel te groot voor een enkele student, nu kan het worden overgedragen aan een volgende groep. En ten slotte verloopt dankzij de leergemeenschap de samenwerking met Inholland nog soepeler dan eerst, simpelweg omdat je elkaar vaker ziet. En daarvan ondervinden ook duale studenten weer voordeel.”

Hoog rendement
Wat het volgens Geert Plug, Inholland-docent en medecoördinator van het project, zo interessant maakt is dat het rendement voor de student veel hoger ligt, juist vanwege het gezamenlijk optrekken als groep en de wekelijkse verdiepingsslag. “Bovendien is dit initiatief deels ontstaan vanwege de krappe arbeidsmarkt enerzijds en de krappe stagemogelijkheden anderzijds, en dat wordt nu aan beide kanten prachtig opgelost. Verder is een absolute meerwaarde dat binnen de leergemeenschap onderzoek en onderwijs veel beter geïntegreerd zijn. Met als kers op de taart dat het ziekenhuis de mogelijkheid heeft tot ‘cherry picking’: van de elf studenten zie je snel wie je graag zou willen behouden.”

Noeki: “Alleen al de grote bevlogenheid en betrokkenheid van beide praktijkopleiders, specialisten en natuurlijk onze studenten is een waardevolle opbrengst. Daarnaast zie ik hier van dichtbij een clubje jonge professionals in twee jaar tijd tot ontwikkeling komen. Dat ik daaraan mag bijdragen, dat vind ik misschien wel het allermooiste.”

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.