Den Haag/Rotterdam,
05
juni
2018
|
13:31
Europe/Amsterdam

Miljoenen voor samenwerking welzijnsonderwijs en werkveld

Studenten

Minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft 1,3 miljoen euro beschikbaar gesteld voor Spoor 22. Met dit project, waar ook Hogeschool Inholland in samenwerkt, richten onderwijs- en welzijnsinstellingen in de regio Rotterdam-Den Haag zich gezamenlijk op de veranderende eisen aan de nieuwe welzijnsmedewerker, vergroting van de kansen van mbo’ers op de arbeidsmarkt en een leven lang ontwikkelen.

Vanuit Inholland zijn de opleidingen van het cluster Social Work zuid aangesloten om samen met onderwijsinstellingen en het werkveld te innoveren op leren. Dit om in in de toekomst te kunnen voorzien in de behoefte aan voldoende en gekwalificeerde personeel in de welzijnssector. Er komen leerarrangementen voor studenten en werknemers in het werkveld.

Spoor 22 is de eerste aanvraag uit de welzijnssector die gehonoreerd is door het Regionaal Investeringsfonds (RIF) mbo. ROC Mondriaan treedt op als penvoerder en levert de programmamanager. Het RIF heeft als doel om mbo-studenten nog beter aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt. Dat gaat onder meer gebeuren door hen al tijdens hun studie te laten werken met de modernste technieken en methoden. Naast de RIF-gelden investeren ook de partners mee, waardoor er voor Spoor 22 tot 2022 vier miljoen euro beschikbaar is.

Spoor 22
Het programma richt zich op twee sporen richting 2022. Het eerste spoor is de positionering van de nieuwe welzijnsmedewerker. Deze moet steeds meer een actieve en ondernemende rol spelen in de wijk waar hij nu nog afwachtend in het buurthuis zit. Het tweede spoor richt zich op innoveren op leren, waardoor mbo’ers meer kansen krijgen op de arbeidsmarkt en beter kunnen doorstromen naar het hbo. Bewustwording bij studenten van de noodzaak van blijven ontwikkelen is ook een belangrijk doel.

Partners
Spoor 22 is een samenwerking tussen onderwijs- en welzijnsinstellingen uit de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, te weten ROC Mondriaan, Albeda, Hogeschool Leiden, Hogeschool Inholland, Haagse Hogeschool, Rotterdam Academy, gemeente Den Haag, ZorgZijnWerkt, Welzijn Capelle, 2BLearning, DOCK, Buurtwerk, Jeugdformaat, Educator, Xtra, Learning Connected, Humanitas en Menskracht 7. Daarnaast zijn er nog verschillende andere partijen die de aanvraag ondersteunen.

De Gezonde Samenleving

Het project Spoor 22 draagt bij aan De Gezonde Samenleving, een profilerend thema van Hogeschool Inholland. Dit is een samenleving waarin burgers, bij fysieke, psychische en sociale problemen, een zo gezond en sociaal mogelijk leven leiden en kunnen participeren. Een samenleving waarin mensen in hun sociale omgeving centraal staan. Waarin professionals mensen – preventief en bij problemen – activeren en ondersteunen bij het ontwikkelen van zelfmanagement en empowerment. Deze professionals werken interprofessioneel en maken gebruik van de laatste (technologische) innovaties.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.