Den Haag,
01
oktober
2018
|
15:44
Europe/Amsterdam

Mini-conferentie doorstroom mbo-hbo

Succesvolle regionale samenwerking binnen het economisch domein.

Foto Marie Claire

Tijdens een mini-conferentie op maandag 24 september kwamen regionale mbo- en hbo-onderwijsinstellingen bijeen bij Inholland Den Haag om de resultaten en ervaringen van het Keuzedeel Voorbereiding hbo te delen. Het keuzedeel is bedoeld om de overstap van mbo naar hbo  zo soepel mogelijk te laten verlopen. Inholland Den Haag, De Haagse Hogeschool, Hogeschool Leiden, Hotelschool The Hague, Rotterdam Academy, ROC Mondriaan en mboRijnland werken sinds 2017 intensief samen op dit doorstroomtraject.

Mini-conferentie doorstroom mbo-hbo
Aan de hand van de onderwerpen Studiesucces, Keuzedeel en Professionalisering presenteerden de verschillende onderwijsinstellingen hun ervaringen en bevindingen van het afgelopen pilotjaar. Inholland-lector Studiesucces, Rutger Kappe, trapte de middag af met het onderwerp Studiesucces en gaf een inspirerende presentatie over het mogelijke positieve effect van het doorstroomtraject op de studiekeuze en -vaardigheden van mbo'ers en daarmee op hun studiesucces in het eerste jaar.
Hij nam de aanwezigen mee in de beschikbare cijfers omtrent studie-uitval en rendement maar ook de uitval en aansluitproblemen die mbo’ers ervaren. Zo gaf hij aan dat tempo, het niveau en bepaalde vakken struikelblokken waren voor eerstejaars. Ervaringsdeskundige Elvira Bazuin, zelf afgestudeerd hbo-student met mbo-vooropleiding, beaamde dit in haar verhaal. “Ik had moeite met het tempo. In een marketingles op het hbo kreeg ik alle theorieën die ik in een jaar op het mbo had geleerd”, aldus Elvira.

Volgens de lector ligt de meerwaarde van de keuzedelen in de kwaliteit van de keuzedelen, maar ook in de mate waarin de betrokken instellingen daarin gezamenlijk optrekken en doorontwikkelen. “De keuzedelen bevorderen de ‘echte’ uitwisseling tussen docenten van het mbo met onze docenten", aldus Rutger Kappe.

Docenten en studenten van ROC Mondriaan deelden vervolgens tijdens het onderdeel Keuzedeel hun ervaringen met het keuzedeel als projectweek en gingen in op de succesfactor 'inzet van studentenassistenten' waar dit jaar nog meer op ingezet gaat worden. MboRijnland heeft tot slot iets verteld over het proefssionaliseringstraject dat zij hebben ingezet om de kennis van docenten rondom de overgang van mbo naar hbo te verbeteren.

Dat deze ‘onderdompeling’ op het hbo zijn vruchten afwerpt is eenieder het over eens. Zowel studenten als docenten en coördinatoren van de verschillende onderwijsinstellingen zijn enthousiast over het programma en de samenwerking. Dit laatste was ook het sleutelwoord volgens de bijna 90 deelnemers aan de mini-conferentie, die volgens Huug de Deugd (CvB-lid Inholland), gezien de opkomst en de tot nu toe behaalde resultaten zeker de titel ‘maxi’ verdiende.

Keuzedeel Voorbereiding hbo
Met de inzet van het Keuzedeel Voorbereiding hbo willen de regionale mbo- en hbo-instellingen gezamenlijk de kansen van mbo-studenten tijdens hun vervolgstudie vergroten. Binnen het programma van het keuzedeel volgen de mbo-studenten colleges op een hogeschool en werken zij aan een hbo-opdracht die zij aan het einde presenteren. Zij krijgen hierbij hulp van studentassistenten, van de hogeschool, die al eerder de overstap hebben gemaakt. Deze ervaringsdeskundigen spelen een belangrijke rol binnen het keuzedeel.

Mbo-studenten kunnen goed samenwerken en zijn bekend met stages. Havisten leren van ons en wij, mbo’ers, leren van havisten.
Elvira Bazuin, afgestudeerd aan Inholland Den Haag met mbo-vooropleiding

Studiejaar 2018-2019
Ongeveer 700 mbo-studenten volgen de komende maanden colleges op het hbo om te ervaren wat daar allemaal bij komt kijken. Om zo kennis te maken met de hbo-studievaardigheden en daarna de afweging kunnen maken of een studie aan een hogeschool de goede vervolgstap voor hen is.