Dordrecht/Rotterdam,
18
juni
2020
|
07:48
Europe/Amsterdam

Ondertekening MuziekAkkoord Hoeksche Waard in bijzijn koningin Máxima

Muziek in de klas zorgt voor plezier, inspiratie én betere leerprestaties, daarom ondertekenden onder andere de Pabo’s van Inholland Dordrecht en Rotterdam het MuziekAkkoord Hoeksche Waard. Koningin Máxima was daarbij aanwezig. Het doel van het akkoord: structureel muziekonderwijs op alle 43 scholen in De Hoeksche Waard.

De feestelijke ondertekening was deels een online (muziek)feestje en via een livestream te volgen (zie video hierboven). Alles werd aan elkaar gepraat door Buddy Vedder, ambassadeur van Méér Muziek In De Klas. Ook koningin Máxima was aanwezig als erevoorzitter van het platform van ambassadeurs. Koningin Máxima: “Ik vind het heel mooi om te zien hoe leerkrachten en muziekdocenten met elkaar de samenwerking zoeken. Uiteindelijk gaat het erom dat wij kinderen inspireren.” Leerlingen van de scholen, jeugdorkesten, de Muziekschool en de Popschool lieten zich muzikaal horen tijdens de ondertekening.

Leerlijn muziek
Het akkoord omvat het plan ‘Muziek jij bent het Waard’ dat in een doorlopende leerlijn muziek voorziet voor groep 1 t/m 8. In de uitwerking van het plan rond structureel muziekonderwijs wordt de nadruk gelegd op het leggen van duurzame contacten met lokale muziekverenigingen voor de ontwikkeling van een lesmethode muziek. Daarnaast vormt een poule van muziekdocenten/vakspecialisten een belangrijke pijler en kiest men bewust voor meer aandacht voor voorschoolse muziekeducatie.

Muziek maakt creatief en ontwikkelt bij kinderen hun oplossend vermogen en ze leren zichzelf te presenteren. Op deze manier krijgen kinderen al spelend, zingend en luisterend de kans hun executieve vaardigheden te ontwikkelen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt ook dat muziekles een positief effect heeft op de schoolresultaten.

Mening Pabo-student
Student Marthijs Klein van Pabo Rotterdam was aanwezig tijdens een online inspiratiesessie. Aan hem werd gevraagd of hij deel uit zou willen maken van een docentenpoule. Marthijs volgt de Muzische Pabo en draagt graag bij aan meer muziek in de klas, maar dan wel het liefst bij een vaste school en niet via een docentenpoule. “Als Pabo-student zou ik me, voornamelijk in het begin, graag willen hechten aan een klas en binnen een school collega’s willen inspireren, motiveren en handvatten geven.” Voor muziekleerkrachten zal dit anders liggen en is een docentenpoule waarschijnlijk een goede werkwijze. De komende tijd zal het akkoord verder uitgewerkt worden.

Ondertekening
Het MuziekAkkoord Hoeksche Waard is ondertekend door: Muziekschool Hoeksche Waard, Gemeente Hoeksche Waard, Scholenkoepels De Hoeksche School en De Waard, negen orkesten uit de Hoeksche Waard, Cultuureducatie met Kwaliteit, de Popschool, De Muziek Mees, Opera Tralala, Orgelkids, Groove Industries, de Zuid-Hollandse Bond van Muziekverenigingen, Codarts, pabo’s van Thomas More Hogeschool, Hogeschool Rotterdam, Inholland Dordrecht en Inholland Rotterdam.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.