Delft,
20
mei
2022
|
08:20
Europe/Amsterdam

Onderzoeksgroep AFL wil met andere domeinen innoveren voor maatschappelijke impact

Mensen op straat

In november vorig jaar vond bij het Research and Innovation Centre Agri, Food & Life Sciences (AFL) een visitatie plaats. Deze visitatie werd gecoördineerd door Gerry Kouwenhoven. “We presenteerden met het hele team van onderzoekers, lectoren en onderwijs trots onze plannen. Van het visitatiepanel kregen we het oordeel dat we vanuit praktijkonderzoek echt tot systeeminnovatie komen met maatschappelijke impact. Het is een aanmoediging om ons verder te verbinden met andere domeinen. Want in die crossovers vindt innovatie met impact plaats.” 

De onderzoeksgroep van AFL richt zich op maatschappelijke vraagstukken binnen de drie onderzoekslijnen Leven in de Metropool, Gezondheid in de Metropool en Voedsel in de Metropool. “We werken aan vraagstukken waarop we als onderzoeksgroep impact kunnen maken”, zegt Gerry. “Ze hebben te maken met innovatieve onderwerpen rondom de thema’s circulair & duurzaamheid, voedsel & voeding, gezondheid & kwaliteit van leven, digitalisering & technologisering, ondernemerschap & burgerschap en natuurinclusiviteit & biodiversiteit.” 

Innovaties met maatschappelijke impact 
“Samen met het onderwijs, het werkveld en de overheid richten we ons op kansen en uitdagingen in de metropoolregio’s Amsterdam en Rotterdam-Den Haag”, vertelt Gerry verder. “De ambitie is om niet alleen aan geïsoleerde innovaties en geïsoleerde vraagstukken te werken maar om bij te dragen aan veranderingen in totale systemen. Voor innovaties met maatschappelijke impact benaderen we vraagstukken altijd op technisch, sociaal-economisch en institutioneel en organisatorisch vlak.” 
 

Het oordeel van de visitatiecommissie is een aanmoediging om ons verder te verbinden met andere domeinen.

Gerry Kouwenhoven, associate lector Investeren in circulaire land- en tuinbouw

Crossovers tussen domeinen 
Om te innoveren met maatschappelijke impact zijn crossovers volgens de onderzoeksgroep cruciaal, ook binnen onze hogeschool. “Bij de innovaties op het gebied van digitalisering & technologisering bijvoorbeeld, is de samenwerking met het Domein Techniek, Ontwerpen & Informatica logisch. Bij ondernemerschap & burgerschap pakken we vraagstukken graag op met Business, Finance & Law. Met Gezondheid, Sport & Welzijn kunnen we samen optrekken rond voedsel & voeding en gezondheid & kwaliteit van leven. Innovaties die we zien in de praktijk, inspireren ons om de samenwerking met andere kennisdisciplines verder vorm te geven.” 

Investeren in circulaire land- en tuinbouw 
In haar dagelijkse werk belichaamt Gerry al de domeinoverstijgende samenwerking van Inholland. Als associate lector Investeren in circulaire land- en tuinbouw is ze verbonden aan de BFL-onderzoekslijn Finance & Accountancy. Ze helpt ondernemers in hun transitie naar een circulaire business. “Een mooi voorbeeld is de call van Regieorgaan SIA, waarvoor wij samen met andere agrarische hogescholen onderzoek gaan doen naar risicomanagement bij klimaatverandering. Welk handelingsperspectief hebben ondernemers nodig om zich voor te bereiden op de toekomst? AFL en BFL trekken hierin samen op. Dat is de bijzondere kracht van Inholland. We zijn de enige hogeschool die het agrarische en business-domein met elkaar kan verbinden.” 

Drones en smart farming 
Crossovers maakt AFL ook al elders. “Denk aan het project Drones in de kas, waarin studenten Luchtvaarttechnologie en Aeronautical Engineering siertelers helpen om hun gewassen op plantniveau te monitoren. Het leverde uiteindelijk een start-up op. Een recenter voorbeeld is Smart Farming Peren waarin studenten van verschillende TOI-opleidingen helpen bij de robotisering en automatisering, niet alleen bij de perenteelt. Er zijn ook vergelijkbare projecten gericht op tulpenbollen en broccoli.” 

Visitatiecommissie enthousiast 
Gerry en haar collega’s van AFL zijn trots dat de visitatiecommissie enthousiast reageerde op de interdisciplinaire aanpak van AFL. “Zij zagen dat we vanuit praktijkonderzoek echt tot systeeminnovatie komen met maatschappelijke impact. Ze zeiden verder dat we het werkveld goed kennen. Kortom, het onderzoek van AFL doet ertoe.” Het hele visitatieproces was volgens Gerry best veel werk. “Maar het was een feestje om onze plannen voor de commissie te presenteren. Hun oordeel is een aanmoediging om ons verder te verbinden met andere domeinen. Want in die crossovers vindt innovatie met impact plaats. In mei gaan we dit proces herhalen met een interne zelfreflectie en strategiedag. We pakken het visitatierapport erbij en willen daarmee onze missie, visie en doelen nog verder aanscherpen.” 

Reacties 1 - 1 (1)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
mireille
20
May
2022
Samenwerking met andere domeinen is inderdaad een mooi voornemen. Hebben jullie een contactpersoon, om daar eens over te sparren?